Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Projekt CSS pokračuje!

02.03.2020
Rádi bychom vás informovali, že bylo schváleno prodloužení projektu Centra společných služeb - projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.
V rámci tohoto projektu byly vytvořeny nové publikace, které jsou volně k dalšímu využití. Jedná se o tyto dokumenty:
° 444 otázek a odpovědí pro starosty obcí
° Příklady dobré praxe ve spolupráci s DSO
° Sborník konference VZ
° Správa osobních údajů v praxi obcí a měst.
° Veřejné zakázky – otázky a odpovědi

 

Kdo může nařídit karanténu

02.03.2020
Připravili jsme ve spolupráci s advokatní kanceláří KVB, s.r.o. pro Vás otázky a odpovědi v souvislosti s šířícím se koronavirem.

Aktuálně

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

03.03.2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo včera tiskovou zprávu COVID-19 - Metodický pokyn - pracovně právní problematika.

 

Více peněz do sportu na obcích

28.02.2020
Národní sportovní agentura (NSA) má na starosti podporu a rozvoj sportu u nás. SMO ČR byl a bude u toho!
NSA dnes zahájila v Brně sérii roadshow, při které chce seznámit sportovní kluby s možnostmi podpory sportovních aktivit a investic do sportovních zařízení.
Členem vrcholného orgánu agentury - Národní rady pro sport - je také předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl. Na první velké akci agentury nechyběl.
Bude se zasazovat a dohlížet na to, aby se finanční podpora dostala především na úroveň obcí a měst, tam kde každý sportovec začíná, tam kde jsou peníze na sport nejvíce potřeba.

 

Desatero zásad při respiračním onemocnění

27.02.2020
10 základních zásad, které lékárníci doporučují dodržovat při zvýšeném výskytu respiračních onemocnění.

 

Odstartoval 26. ročník soutěže Vesnice roku

26.02.2020
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR včera podepsal podmínky šestadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku 2020. SMO ČR věnuje prvním třem obcím celkem 200 000 korun.

Dotace

Zhodnoťte Operační program URBACT III.

02.03.2020
Znáte Operační program URBACT III? Tento program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. A vy se nyní můžete až do 19. 3. zapojit do přípravy programu pro nové programové období.

GDPR

Plán kontrol ÚOOÚ na rok 2020

28.02.2020
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil anonymizovaný plán kontrol na rok 2020. Úřad se zaměří zejména na moderní technologie, biometriku, prodejce energií, zdravotnictví nebo školství.

 

Ohlašování případů porušení zabezpečení v oblasti zdravotnictví

27.02.2020
Na základě poznatků z dozorové činnosti upozorňuje Úřad pro ochranu osobních údajů na povinnosti spojené s ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů v oblasti zdravotnictví.

Sociálně-zdravotní oblast

Pozvánka na seminář k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

25.02.2020
Seminář s názvem Bezbariérová města a obce se koná ve čtvrtek 19. března 2020 od 10.00 do 14.00 hodin v hlavní budově Úřadu vlády ČR. Seminář je bezplatný, kapacita je však omezená. Registrace je možná pouze do 6. března!

Zahraniční spolupráce

Cena Václava Havla v oblasti ochrany lidských práv: Nominace pro rok 2020 právě probíhá

26.02.2020
Do 30. dubna 2020 je možné zasílat návrhy nominací pro ocenění v oblasti ochrany lidských práv jak v Evropě, tak i ve světě. Nominována může být jakákoliv individuální nevládní organizace nebo instituce zabývající se ochranou lidských práv. Udělování této ceny pořádá Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

 

Prodloužena možnost zapojit se do spolupráce s iráckými samosprávami

25.02.2020
Rozvojový program OSN prodloužil do 13. března 2020 možnost zapojení samospráv z členských zemí EU do spolupráce s devíti vybranými iráckými oblastmi. Cílem spolupráce je rozvoj decentralizace v těchto oblastech a přenesení pravomocí z centrální vlády na místní úroveň.

Životní prostředí a energetika

Pozvánka na bezplatný seminář SFŽP - Domovní čistírny odpadních vod

28.02.2020
Uvažujete o domovních čistírnách odpadních vod jako o ekonomicky a ekologicky vhodném řešení likvidace splaškových vod ve vaší obci? Navštivte workshop Státního fondu životního prostředí ČR, seznamte se s možnostmi dotační podpory a načerpejte zkušenosti s přípravou a realizací projektů přímo od zástupců obcí, kteří soustavy domovních čistíren realizovali před vámi.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Kdo může svolat finanční výbor, když je předseda pasivní?

Může zastupitelstvo obce pověřit radu obce, aby schvalovala dodatky ke smlouvám o dílo?

Obec chce bezúplatně převést movitý majetek obce na jinou obec. Musí uzavřít darovací smlouvu, nebo by stačilo zaslat dopis spolu se soupisem majetku?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Efektivní správa obcí

Na tomto místě Vás budeme postupně informovat o nabídce bezplatných akreditovaných kurzů pro úředníky v rámci projektu ESO v jednotlivých krajích naší republiky.

A začínáme na Vysočině.

Kurzy realizujeme především v Jihlavě, kde nám prostory pro výuku poskytuje magistrát, několik kurzů proběhne v průběhu roku také v zámeckém sále v Pacově.

Zde je přehled témat na období duben – září 2020:

  • 2. dubna: Úvod do práva pro neprávníky
  • 7. dubna: Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
  • 28. dubna: Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
  • 19. května: Správní řád od A do Z – Doručování
  • 28. května: Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě
  • 9. června: Místní poplatky v praxi obcí: Zákon o místních poplatcích
  • 18. června: Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • 8. září: Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – obecná část
  • 17. září: Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – zvláštní část

Bližší informace o obsahu kurzů, lektorech a registrační formuláře jsou k dispozici na našem webu www.projekteso.cz.

Naše projekty

Jak jsme se v Krnově (ne)zbláznili a vzdali se téměř stomilionové dotace

26.02.2020
Že ne každá dotace je smysluplná, dokládá další příspěvek v naší rubrice Starosti starostů aneb Jak se žije starostům v Čechách a na Moravě z pera Tomáše Hradila, starosty města Krnov. Ostatně, posuďte sami.

Pozvánky

Kontaktní seminář pro zájemce o program Řádná správa věcí veřejných

03.03.2020
Ministerstvo financí ČR organizuje dne 31. března 2020 v Praze kontaktní seminář pro zástupce měst, obcí a jejich zájmových sdružení, kteří mají zájem o výzvu Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací, plánovanou v rámci programu Řádná správa věcí veřejných FM EHP/Norsko. Registrace pro zájemce je otevřená do 13. března 2020.

 

Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ pro Moravskoslezský kraj již 19. března.

24.02.2020
Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ (Fond zábrany škod) pro Moravskoslezský kraj je první z řady setkání, jehož hlavním posláním bude upozornit na riziková a nehodová místa na komunikacích jednotlivých krajů a představit prvotní směr možné realizace opatření na těchto místech.

Soutěže

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020. Termín pro přihlášení prodloužen!

02.03.2020
Termín pro podávání žádostí byl prodloužen do 22. 3. 2020. Svaz měst a obcí ČR je jedním z vyhlašovatelů této již tradiční soutěže.

Z kalendáře SMO ČR

03.03.2020
2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

03.03.2020
Den malých obcí

06.03.2020
Pracovní jednání měst IPRÚ

10.03.2020
Komise životního prostředí a energetiky

13.03.2020
Regionální komise

16.03.2020
seminář Domovní čistírny odpadních vod

17.03.2020
Konference ZELENÁ MĚSTA

19.03.2020
Komise pro informatiku

19.03.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Moravskoslezském kraji

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic