Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

Šťastné a veselé - krásné Vánoce 2020 přeje Kancelář SMO ČR

Rubrika NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

09.09.9999
Co přináší nový zákon o odpadech? Nejnovější informace opět přehledně na jednom místě.

 

Nenechte města, obce a kraje vykrvácet

18.12.2020
Praha 18. 12. 2020, Začátkem příštího týdne se bude v Poslanecké sněmovně PČR opět hlasovat o podobě tzv. daňového balíčku. Podpoří poslanci senátní návrh, který obsahuje zvýšení podílu obcí a krajů na výnosu z daní? Tím by byl částečně nahrazen očekávaný výpadek příjmů obcí v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy.

Aktuálně

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2020

09.09.9999
V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2020, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích či mikroregionech, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské organizaci).

 

Nová legislativa pro rok 2021 a její dopady pro obce

18.12.2020
Jaké legislativní novinky se v novém roce nejvíce dotknou samospráv? S takovým dotazem jsme se před koncem roku obrátili na Úřad vlády a všechna ministerstva. Na základě poskytnutých informací nabízíme shrnutí nových právních předpisů, které přinášejí obcím nové povinnosti a finanční dopady do obecních rozpočtů. Stav ke dni 18. 12. 2020 (popř. datum redakční uzávěrky).

Veřejné zakázky

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

21.12.2020
V souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách.

 

Metodika a check list k novele zákona o zadávání veřejných zakázek

18.12.2020
Institut odpovědného veřejného zadávání pod MPSV zveřejnil na svých stránkách záznam online semináře Novela ZZVZ – OVZ v kostce a Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”.

Životní prostředí a energetika

Placení poplatku za ukládání odpadů na skládky

18.12.2020
Další z metodik MŽP k odpadové legislativě, tentokrát v souvislosti s placením poplatku za ukládání odpadů na skládku. V metodickém sdělení se dozvíte, kdo je poplatníkem poplatku, kdo je plátcem poplatku, jaké jsou povinnosti provozovatele skládky. Dále je řešena otázka placení poplatku za komunální odpady, jejichž původcem je obec a podmínky a pravidla uplatnění tzv. slevy v případě ukládání obecních komunálních odpadů.

 

Praktické otázky a odpovědi

18.12.2020
Vzhledem k některým nejasnostem, které mohou v souvislosti s novou odpadovou legislativou vyvstat, vznesl Svaz měst a obcí podrobné dotazy na ministerstvo životního prostředí a my vám nyní přinášíme odpovědi alespoň na některé vaše otázky.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je obecní úřad věcně a místně příslušný k vydání rozhodnutí o odstranění pevné překážky z místní komunikace?

Jaký vliv bude mít odstoupení předsedy finančního výboru na činnost výboru?

Může zastupitelstvo obce schválit zvýšení pravomocí rady obce k provádění rozpočtových opatření mezi zasedáními zastupitelstva obce, a to konkrétně tak, že by měla oprávnění k navýšení rozpočtu investičních akcí nejvýše o 25%?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Soutěže

Dům sociálních služeb Pacov se stal celkovým vítězem soutěže Komunální projekt roku 2020

18.12.2020
Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení letošního, již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020. Kvůli nouzovému stavu a opatřením vlády v souvislosti s pandemii nákazy covid-19 však vyhlašovatelé soutěže tentokrát museli zrušit slavnostní vyhlášení jejích výsledků původně naplánované do Českého muzea hudby v Praze.

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z kalendáře SMO ČR

20.01.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ ve Středočeském kraji

21.01.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Hlavním městě Praze

10.02.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

16.04.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

21.04.2021
11. ročník soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku“ (slavnostní předávání)

30.04.2021
Rada Svazu měst a obcí ČR

20.05.2021
XVIII. sněm SMO ČR

31.05.2021
Podzimní plynárenská konference

18.06.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic