Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Sledujte náš web www.smocr.cz i fb

09.09.9999
Denně aktualizujeme informace, sledujte nás.

Aktuálně

ZMĚNA - Vyhrazený čas na nákupy pro seniory a nově i zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb

20.03.2020
Od pátečního rána (20. března) platí změna v pravidlech pro nakupování. Nově jsou prodejny potravin a drogerie od 7 od 9 hodin vyhrazené pro seniory. Ještě ve čtvrtek měli vyhrazené hodiny mezi desátou a dvanáctou. Do lékáren se nově může bez ohledu na věk kdykoli. Nově bude tato doba platit také pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb. Samozřejmě všechny uvedené osoby budou moci nadále nakupovat i v jinou dobu.
Mladší šedesátipěti let mohou k nákupům využít vyjma této doby, tedy mezi 7 - 9 hod., zbytek otvírací doby obchodů. Buďme k seniorům a zdravotně postiženým ohleduplní a chraňme je.

 

MPO zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu

20.03.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením.

 

Jak nakládat s odpadem v době epidemie COVID-19, speciálně nakládání s rouškami

20.03.2020
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

 

50 dotazů ke koronaviru v Právní poradně zdarma

19.03.2020
Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB pro své starosty připravil 50 nejčastějších dotazů ke koronavirové epidemii zcela zdarma! Dotazy jsou přístupné i těm členským obcím, které dosud Poradnu pro obce nevyužívaly.

 

Pošta prosí obce a města - omezte posílání dopisů

19.03.2020
V některých městech a obcích začali starostové rozesílat ve velkém upozornění pro občany připomínající úhradu svozu odpadu nebo poplatky za psy apod. Česká pošta žádá o maximální omezení zasílání dopisů, potřebuje šetřit kapacity.

Financování obcí

Vláda v kontextu s pandemií koronaviru navyšuje prostředky na úvěry pro podnikatele, finanční pomoc při ošetřování člena rodiny dostanou i OSVČ

20.03.2020
COVID II.
Tak se jmenuje program, který ve čtvrtek schválila vláda. Ta se každý den intenzivně zabývá ekonomickými dopady pandemie koronaviru a následky mimořádných opatření, které bylo naprosto nezbytné přijmout. Program COVID II tak počítá s tím, že by pákovým efektem prostřednictvím úvěrů od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), podnikatelé měli k dispozici až 30 miliard korun. Vláda také rozhodla, že i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moct stejně jako zaměstnanci dostat finanční pomoc, když v době karantény ošetřují člena rodiny.

Informatika

MPO dočasně pozastavuje přechod na DVB-T2

20.03.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu dočasně přeruší přechod na vysílací standard DVB-T2 a prodlouží stávající vysílání ve standardu DVB-T. Materiál včera schválila vláda. Více v přiložené tiskové zprávě MPO.

Sociálně-zdravotní oblast

Pozastavení činnosti některých sociálních služeb ve stavu nouze

19.03.2020
Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k pozastavení činnosti některých sociálních služeb hrazených z OPZ.

Správa obce

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

19.03.2020
Vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

 

Za jakých okolností se může konat zasedání zastupitelstva či rady obce?

18.03.2020
Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády ze dne 16. 3. 2020, č. 85/2020 Sb., o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů.

Školství

Provoz mikrojeslí financovaných z OPZ ve stavu nouze

19.03.2020
Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k nouzovému stavu u výzev 069 a 070.

Životní prostředí a energetika

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

19.03.2020
Zdrojem onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým virem SARS-CoV-2, který napadá zejména horní a dolní cesty dýchací, jsou infikovaní a nemocní lidé, kteří virus vylučují zejména při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či kontaktem s povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Virus se může vylučovat i močí, kde podle zatím dostupných informací přežívá cca 2 dny, ve stolici je to zhruba týden (ale může to být i déle než 14 dní). Za infekční odpad je nutné považovat odpad, který obsahuje životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je známo nebo lze spolehlivě předpokládat, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů. Tento odpad musí být označen a shromažďován odděleně od jiného odpadu, do uzavíratelných a spalitelných obalů s pevnou stěnou bez další manipulace s ním. Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem.

NOVÉ TERMÍNY!

Z kalendáře SMO ČR

16.04.2020
Výstava tuzemského cestovního ruchu Regiony České republiky 2020

20.04.2020
Slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže Zlatý erb 2020

21.04.2020
Předsednictvo Komory obcí

21.04.2020
Předsednictvo Komory měst

22.04.2020
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o titul Dřevěné hřiště roku 2020

23.04.2020
Komise pro životní prostředí a energetiku

24.04.2020
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

25.04.2020
Projekt Má vlast cestami proměn

28.04.2020
Krajské setkání 2020 - Středočeský kraj a Hlavní město Praha

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic