Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Zavádění a rozvoj sítí 5G může začít

19.06.2020
V pátek 19. června 2020 podepsala výkonná ředitelka Radka Vladyková v zastoupení předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla Memorandum o spolupráci s MPO.

Aktuálně

ESO nabízí nový katalog bezplatných kurzů

23.06.2020
S blížícím se druhým pololetím roku 2020 přichází projekt ESO s rozšířenou verzí katalogu bezplatných akreditovaných kurzů pro úředníky (kterých se mohou účastnit také volení představitelé měst a obcí). Úvod do práva pro neprávníky, interní předpisy obce či sociální služby z pohledu obcí a krajů a řada dalších témat školení připravil expertní tým a Ministerstvo vnitra akreditovalo v průběhu koronavirové krize.

 

POVINNOST PODAT PRŮBĚŽNÉ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ K DATU 30. 6. 2020

01.06.2020
S datem 30. června 2020 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.

Dotace

Výzva k programu COVID – Nájemné. O podporu můžete žádat od 26. června 2020.

22.06.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu MPO.

 

API zahájila příjem žádostí o dotace na rozvoj inovačních sítí

22.06.2020
Příjem žádostí potrvá do 30. září 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 180 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 40 milionů korun.

 

Souhrn dotazníkového šetření - Analýzy navazujících projektů na podpořené projekty z Operačního programu Životní prostředí

19.06.2020
Pro dotazníkové šetření byli osloveni úspěšní žadatelé o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) z období 2007 - 2013 a 2014 - 2020.

 

I v IROP 2014 – 2020 jsou stále volné finanční prostředky na Vaše projekty

18.06.2020
Programové období se sice pomalu chýlí ke konci, i nyní lze ale z Integrovaného regionálního operačního programu získat finanční podporu na Vaše případné plánované projekty.

Informatika

S budováním digitální infrastruktury pomůže spolupráce s obcemi a síť regionálních koordinátorů. S cílem zvýšit dostupnost internetu a souvisejících služeb

19.06.2020
Maximálně dostupný vysokorychlostní internet (VRI) založený na sítích s velmi vysokou kapacitou (VHC) a 5G sítích. Tak se dají shrnout současné aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

 

Jeseník se bude rozvíjet díky 5G sítím. Co a proč se chystá, zaznělo na jednání s experty na digitalizaci i zdravotnictví

18.06.2020
Fakta o 5G sítích a projekty, které Jeseník ve spolupráci s experty a podnikateli připravuje pro občany. Témata prvního regionálního semináře k 5G sítím uspořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci se samosprávou. Konal se právě v Jeseníku, tedy v jedné z pěti vítězným municipalit historicky prvního ročníku soutěže „5G pro 5 měst“. Tamní chystané 5G projekty pomohou všem a všude: žákům, studentům, rodičům i seniorům, ve škole i na dálku, v práci i doma.

Školství

DISKUZNÍ PANEL KE STŘEDNÍMU ČLÁNKU VZDĚLÁVÁNÍ

16.06.2020
David Šimek, předseda Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta města Svitavy se dne 15. 6. zúčastnil v kampusu Hybernská diskusního panelu vybraných zástupců klíčových aktérů regionálního školství (MŠMT, NS MAS, SMOČR, SMSČR a Asociace ředitelů ZŠ) na téma: Jak by mohl efektivně fungovat střední článek vedení regionálního školství?

Zahraniční spolupráce

On-line semináře na aktuální městská témata

19.06.2020
Platforma EUROCITIES přichází se sérií on-line seminářů věnovaných inovativním řešením v nejrůznějších oblastech života měst (např. udržitelné nakládání s energiemi, možné systémy sdílení, osvětlení apod.). O svoje zkušenosti se podělí města jako Lisabon, Londýn nebo Miláno, která jsou zapojena do projektu „Sharing Cities“. Stačí pouze vybrat si téma a registrovat se, účast na seminářích je zdarma.

 

Norské fondy podpoří zlepšení postavení Romů a jejich začlenění do společnosti

18.06.2020
Koncem června 2020 budou z tzv. Norských fondů vyhlášeny výzvy zaměřené na začleňování Romů a posilování jejich postavení ve společnosti. O prostředky budou moci žádat také obce, kraje i hl. město Praha. Projekty bude možné předkládat po dobu pěti měsíců od vyhlášení výzvy.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

V souvislosti s rozhodováním o poskytnutí dotace je pro určení funkční příslušnosti obecních orgánů rozhodující částka, která bude požadována žadatelem, nebo částka, kterou obec žadateli přizná?

Je možné na dětských akcích, typu dětský den, den rodičů s dětmi apod., podávat pivo 10°?

Může se starosta obce účastnit zasedání zastupitelstva, pokud je dočasně práce neschopný, a to například v režimu vycházek?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Soutěže

Uzávěrka soutěže Architekt obci 2020 se blíží. Šanci máte již jen do 30. června.

23.06.2020
Již jen do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.

Krajská setkání budou.

Registrujte se na termíny v srpnu, září a říjnu již nyní!

Z kalendáře SMO ČR

23.06.2020
Komise pro kulturu a cestovní ruch

24.06.2020
Dopravní komise

25.06.2020
Bezpečnostní komise

09.07.2020
Předsednictvo Komory obcí

13.08.2020
Komise pro sociální věci a zdravotnictví - výjezdní zasedání

20.08.2020
Komora statutárních měst

20.08.2020
Konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát

25.08.2020
Krajské setkání 2020 v Olomouckém kraji

26.08.2020
Krajské setkání 2020 v Zlínském kraji

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic