Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

SPOLÉHÁME NA ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP SENÁTORŮ OHLEDNĚ DOPADŮ DAŇOVÉHO BALÍČKU NA SAMOSPRÁVY

08.12.2020
Společný dopis SMO ČR, SMS ČR a pražského primátora žádá Senát, aby změnil podíl obcí, který jim navrhuje stanovit v rozpočtovém určení daní usnesení Hospodářského výboru z navrhovaných 25,18% ve sdílených daních RUD na 26,07% ve sdílených daních RUD. Navrhované procento je pro obce a města neodůvodněně menší než pro kraje, u nichž se se předpokládá náhrada poklesu daňových příjmů v RUD na úrovni 80%. Máme za to, že stejnou náhradu by měly obdržet i obce, protože jde o trvalou změnu zákona o rozpočtovém určení daní (č. 243/2000 Sb.).

 

Výzva pro DSO k zapojení do projektu na podporu lokálních ekonomik OLEK

02.12.2020
Začíná realizace dlouho připravovaného projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu lokálních ekonomik, OLEK. Co bude projekt řešit? Jde o možnost podpořit skrze malý projektový tým deset dobrovolných svazků obcí v jejich projektech a úsilí, které cílí na rozvoj lokálního hospodaření. A to formou příspěvku na mzdu pracovníka DSO ve výši 0,5 úvazku po dobu 2 let. Termín pro podání přihlášky je pouze do 18. prosince.

Aktuálně

Dopady účinnosti nového zákona o odpadech na obce

07.12.2020
V reakci na dopis Svazu měst a obcí směrem k MŽP týkající se nově přijímané odpadové legislativy a některých nejasností a změn, které tyto nově přijímané zákony přinášejí, jsme obdrželi odpověď ministerstva. Níže předkládáme zpracované odpovědi na dotazy týkající se povinností, které budou mít obce od 1. ledna 2021 v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a dalších navazujících zákonů.

 

POZOR – novela zákona o zadávání veřejných zakázek platná od 1.1. 2021 ukládá zadavatelům nové povinnosti

06.12.2020
Poslanecká sněmovna ČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Novelou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

 

František Lukl byl vyhlášen Manažerem roku 2019 v kategorii Veřejná správa

04.12.2020
Vítěze vyhlásila 3. prosince 2020 Česká manažerská asociace ve své pražské centrále. GRATULUJEME!

 

On-line kurzy 2021

03.12.2020
Současná situace bohužel stále příliš nepřeje klasickým prezenčním školením. Projekt ESO však nadále realizuje vzdělávací akce a chystá je pro vás taky na rok 2021. Na základě dosavadních dobrých zkušeností a kladných ohlasů vypisujeme na první 2 měsíce příštího roku pestrou škálu témat v on-line formě. Naše on-line kurzy jsou určeny voleným představitelům, úředníkům a dalším zaměstnancům měst a obcí.

Dotace

Na boj proti kůrovci a živelním pohromám půjde 640 milionů korun

04.12.2020
Od dnešního dne mohou obce zažádat o dotace na obnovu obecního a krajského majetku. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo 500 milionů korun. Vyhlášena je také výzva na opravu místních komunikací poničených těžbou kůrovcového dřeva s alokací 140 milionů korun. Žádosti budou v obou výzvách přijímány do 12. února 2021 do 12 hod.

EU a regionální rozvoj

Evropský rok železnice 2021 se blíží!

07.12.2020
Dovolujeme si Vám zprostředkovat informace Výboru regionů k iniciativě místních a regionálních samospráv k chystanému Evropskému roku železnice 2021.

Kultura a cestovní ruch

Pořad Folklorika v České televizi bude zachován!

02.12.2020
Svaz se připojil k iniciativě RNDr. Plocka a jeho petici, jež žádala zachování pořadu Folklorika v České televizi, a oslovil přímo nejvyšší místa. A společně se nám podařilo získat příslib generálního ředitele České televize Petra Dvořáka nejen k zachování tohoto pořadu v programové nabídce, ale dokonce k premiérovým dílům v inovované podobě.

Sociálně-zdravotní oblast

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

03.12.2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí pořádá dne 15. 12. 2020 od 9,00 – 11,30 hodin Seminář národního dotačního titulu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ věnovaný Metodice MPSV pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021". Termín pro přihlášení je již 8.12.2020.

Zahraniční spolupráce

Evropská zelená dohoda

07.12.2020
Německé předsednictví EU zve na konferenci k Evropské Zelené dohodě, která se věnuje řešením založených na přírodě. Tato konference na nejvyšší úrovni se koná v online formátu dne 14. prosince 2020 od 14.00 do 17.00 a je pořádána ve spolupráci s programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN).

 

Pandemie razantně omezila přeshraniční spolupráci

04.12.2020
Pandemie razantně omezila přeshraniční spolupráci. Nyní ji musíme znovu nastartovat, říká Pavel Branda v článku Pavly Hosnedlové z EUROACTIV CZ.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Může starosta podat za obec vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí záměru výstavby silnice I. třídy, pokud k tomu byl pověřen radou?

Může obec uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odkoupení pozemku v situaci, kdy budoucí prodávající se teprve stane jeho vlastníkem?

V obci se bude schvalovat konečné znění územního plánu (po veškerém projednání). Je možné ještě v této chvíli z pozice zastupitele něco měnit?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

On-line konference Obce, kultura a mezigenerační dialog

06.12.2020
Dovolujeme si vás pozvat na on-line konferenci Obce, kultura a mezigenerační dialog, která proběhne ve středu 16.12. od 10:00 do 13.10. Na konferenci je nutné se on-line registrovat. Účast na konferenci je zdarma. Pozvánka s registrací a podrobným programem je přiložena.

 

OPIK - informační zpravodaj MPO

03.12.2020
Tento zpravodaj informuje především podnikatelský sektor o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Webinář: Udržitelný rozvoj z pohledu obcí a měst

15. prosince 2020 od 9:00

Z kalendáře SMO ČR

09.12.2020
Fokusní skupina k využití Přímo řízených programů EU z pohledu samospráv

15.12.2020
Webinář k tématu udržitelného rozvoje obcí a měst“

17.12.2020
Předsednictvo Komory obcí

20.01.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ ve Středočeském kraji

21.01.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Hlavním městě Praze

10.02.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

10.02.2021
Právní konference SMO ČR

16.04.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

30.04.2021
Rada Svazu měst a obcí ČR

 

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic