Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Navýšení RUD ve prospěch obcí již ve Sbírce zákonů

05.01.2021
Již 30. 12. 2020 vyšel ve Sbírce soubor zákonů tzv. daňového balíčku, kterým se navyšuje rozpočtové určení daní z 23,58 % na 25,84 %. U krajů byla změna z 8,92 na 9,78 %.

Aktuálně

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2020

05.01.2021
V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2020, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích či mikroregionech, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské organizaci).

 

Projekt ESO vás zdraví v novém roce

05.01.2021
Tým projektu ESO vás zdraví v roce 2021 a přeje vám hlavně zdraví a štěstí. Přechod roku se pojí s bilancováním toho, co se událo během uplynulého roku, a ne jinak je tomu v případě projektu ESO. Převážná většina věcí je v dnešní době online a vypadá to, že ještě pár měsíců potrvá, než se svět vrátí zpět do normálu. Projekt ESO v roce 2020 zareagoval na nastalou situaci a z prezenčních kurzů se přeorientoval na on-line školení, e-learningy a webináře, které připravil pro zastupitele a úředníky obcí.

 

Speciál právní poradny 1/2021

04.01.2021
PES v 5. stupni - co to znamená pro obce a města?

 

Speciál právní poradny 2/2021

04.01.2021
Jak jsme Vás již informovali, 1. ledna 2021 nabyl účinnosti balík nové odpadové legislativy. Došlo tak ke zrušení stávajícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k přijetí nových zákonů, k novelizaci zákona o místních poplatcích nebo zákona o zadávání veřejných zakázek.

Doprava

Osvobození od úhrady časového poplatku pro vozidla hasičů, obecní policie a dalších vozidel

05.01.2021
Státní fond dopravní infrastruktury vydal informace k institutu osvobození od úhrady časového poplatku (dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a k jeho podání v hromadné formě. Osvobození od úhrady dle zmíněného zákona se týká např. vozidel s výstražnými světly složek IZS, vozidel HZS a JSDH označených nápisem „HASIČI“ či vozidel městské či obecní policie označené příslušným nápisem, či vozidel provozovaných domovy pro osoby se zdravotním postižením, která tyto osoby přepravují.

Dotace

Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

05.01.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval informační list, který se podrobně zabývá dočasným rámcem veřejné podpory Evropské komise a podpůrnými opatřeními, která byla na jeho základě schválena. Upozorňuje též na obecné povinnosti poskytovatelů koronavirových podpor.

 

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu spuštěny

04.01.2021
Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí oznámil, že od 30. listopadu 2020 až do 1. února 2021 lze přihlásit relevantní projektové záměry do tzv. předregistračních výzev Modernizačního fondu.

Zahraniční spolupráce

Jak zvládnout plánované cíle EU v oblasti mobility? Evropská komise představila plán pro zelenou, chytrou a dostupnou mobilitu

30.12.2020
Evropská komise představila v prosinci 2020 plán pro zelenou, chytrou a dostupnou mobilitu. Součástí strategie je Akční plán s 82 iniciativami s návody, jak vybudovat udržitelnou mobilitu v období příštích 4 let. Rámec navržených cílů tvoří Evropská zelená dohoda a její cíl: Do roku 2050 snížit emise o 90% díky chytrým, konkurenceschopným, bezpečným, přístupným a dostupným dopravním systémům.

 

Připojte svůj podpis k Nové Pařížské dohodě

30.12.2020
11. prosince 2020 slavila 5. výročí Pařížská dohoda, zásadní dokument pro stanovení cílů ochrany klimatu a boje proti klimatické změně, který podepsalo 195 zemí světa včetně České republiky. Na památku tohoto klíčového data uspořádalo město Paříž Pařížské nulové uhlíkové fórum, jehož záznam můžete zhlédnout online.

Životní prostředí a energetika

MŽP: Metodický pokyn k ukládání odpadů na skládku

05.01.2021
Ministerstvo životního prostředí připravilo další podklad k nově přijaté odpadové legislativě, který popisuje plnění některých povinností při ukládání odpadů na skládku.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Může starosta snížit v rámci nových platových výměrů výši osobního příplatku zaměstnancům úřadu, jestliže není přesvědčen o jejich nadstandardních výkonech?

Může občan obce podat návrh na pořízení územního plánu?

Jaké mají zastupitelé možnosti a prostředky k vymáhání plnění přijatých usnesení zastupitelstva?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Soutěže

Seznamte se s vítězi Ceny Senior roku 2020

04.01.2021
Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 vyhlásil v roce 2020 už osmý ročník Ceny Senior roku. Mezi partnery projektu je i Svaz měst a obcí ČR.

 

Prestižní titul Stavba roku 2020 získalo osm staveb

04.01.2021
Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 28. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Svaz měst a obcí ČR poskytl soutěži záštitu.

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z kalendáře SMO ČR

20.01.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ ve Středočeském kraji

21.01.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Hlavním městě Praze

29.01.2021
Regionální komise

10.02.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

16.04.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

21.04.2021
11. ročník soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku“ (slavnostní předávání)

30.04.2021
Rada Svazu měst a obcí ČR

20.05.2021
XVIII. sněm SMO ČR

31.05.2021
Podzimní plynárenská konference

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic