Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Nezmeškejte VI. ročník Právní konference!

27.07.2021
Je k dispozici posledních 17 míst na VI. ročníku Právní konference, kterou pod záštitou ministra vnitra pořádá Svaz měst a obcí ČR. Konference se koná 1. až 3. září v Kongres hotelu Jezerka na Seči.

 

POZOR: Znalost nové odpadové vyhlášky publikované 23. července je pro obce nutností

23.07.2021
Ve Sbírce zákonů byla 23. 7. 2021 publikována nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb. Odpadová vyhláška upravuje mj. podrobnosti nakládání s komunálními odpady, podmínky školního sběru a komunitního kompostování, ukládání odpadů na skládky, požadavky na údaje o odpadu a pravidla vedení jeho evidence. V neposlední řadě vyhláška vymezuje povinnosti úřadů ORP při kontrole zaslané evidenční dokumentace.

Aktuálně

Informace k ubytování na XVIII. sněmu

27.07.2021
Při rezervacích ubytování v termínu 21. a 22. 10. 2021 ve vybraných hotelích v Hradci Králové je nutné použít heslo: Sněm Svazu 2021.

Doprava

Aktuální informace k přípravě vysokorychlostních tratí (VRT)

26.07.2021
O nových vysokorychlostních tratích (VRT) se v Česku řadu let pouze mluvilo. Správa železnic společně se státem ale v posledních letech přípravu zintenzivnila. Přinášíme ve spolupráci se Správou železnic hlavní informace o nových drahách, jejichž výstavbu plánují železničáři zahájit už v roce 2025.

Dotace

Balíček „Fit for 55“ představen

26.07.2021
Evropská komise představila soubor opatření, jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhodné ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

 

Téměř 80 mil. Kč pro obce na demolice budov a studie využití brownfieldů

22.07.2021
Obce mohou žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

Veřejné zakázky

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

23.07.2021
Dle odstavce 4 novely zákona o zadávání veřejných zakázek jsou zadavatelé nově povinni dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku pro správnou aplikace zásad.

 

O PROGRAMU ČTVRTÉHO METODICKÉHO DNE ÚOHS Z OBLASTI VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ ROZHODNOU ÚČASTNÍCI

23.07.2021
Program čtvrtého metodického dne sestaví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže „na přání“ jeho účastníků. Zájemci mají možnost posílat své dotazy a náměty do 31. 8. 2021.

Školství

Školy za protiepidemická opatření žalovat nelze, potvrdil NSS

26.07.2021
Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil právní výklad, podle kterého škola není původcem zásahu do subjektivních práv žáků v případě aplikace protiepidemických opatření vydaných vládou či orgánem ochrany veřejného zdraví, proto ani není možné školu v takové věci žalovat. Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS není jen rozhodnutím v konkrétní věci, ale sjednocuje rozhodování správních soudů i v dalších podobných případech. Ředitelé škol si tak mohou konečně definitivně oddychnout.

 

Nový sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství

21.07.2021
Sborník je určený především ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům školských odborů krajů a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Zdrojem informací může být i pro Ministerstvo školství, Českou školní inspekci a další státní instituce aktivní v této oblasti.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je možné, aby starosta v průběhu čerpání dovolené uzavíral za obec smlouvy či jinak právně jednal (např. uzavřel smlouvu o dílo, podepsal protokol o předání stavby)?

Má nějaký vliv na přijaté usnesení zastupitelstva obce, pokud člen zastupitelstva neoznámil svůj střet zájmů?

Jaká jsou pravidla pro placení pachtovného za pacht zemědělského pozemku? Kdy se standardně pachtovné platí?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Energie v budovách a průmyslu

23.07.2021
Další podnětná diskuze na téma PPP V PRAXI se zaměřila na energii v budovách a průmyslu. Záznam panelové diskuze i s prezentacemi si můžete pustit již nyní.

REGISTRACE STÁLE OTEVŘENA

A neuteče vám nic z aktuální legislativy, která ovlivňuje život i ve vaší obci.

Těšíme se na vás 1. - 3. září 2021 na Seči.

Z kalendáře SMO ČR

středa 1.9.2021 - pátek 3.9.2021
Právní konference SMO ČR

6.9.2021 - 7.9.2021
Odpady a obce 2021

07.09.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

14.9.2021 - 15.9.2021
Dny teplárenství a energetiky 2021

14.09.2021
Den malých obcí - Praha

15.09.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

15.09.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ - Královehradecký kraj

15.9.2021 - 17.9.2021
Biologicky rozložitelné odpady

16.09.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ - Pardubický kraj

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic