Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

Speciál Právní poradny k uzavření škol a zákazu hromadných akcí

12.03.2020
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministertsva zdravotnictví, které se týká zrušení výuky na školách a zákazu hromadných akcí, jsme pro všechny zájemce připravili otevřené odpovědi z naší Právní poradny.

V případě, že máte (nejenom k této problematice) další dotazy, využijte služeb Poradny pro obce.

 

Co je to nouzový stav a jaké má dopady?

12.03.2020
Naše Právní poradna pro vás připravila shrnutí termínu NOUZOVÝ STAV.

čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů a
§ 5 a násl. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace pro obce ohledně dopadů mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující akce s účastí nad 100 osob, na jednání zastupitelstva obce

10.03.2020
Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné opatření č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN[1].

Aktuálně

Ústavní soud zrušil část zákona o střetu zájmů: údaje z Centrálního registru oznámení budou zpřístupněny jen na základě žádosti

09.09.9999
Ústavní soud zrušil část zákona o střetu zájmů: údaje z Centrálního registru oznámení budou zpřístupněny jen na základě žádosti
11.03.2020
Ústavní soud, Brno TZ 21/2020

 

Práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů

12.03.2020
Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.

 

Apelujeme na vládu s žádostí o urgentní pomoc

11.03.2020
Praha 11. března 2020, Svaz měst a obcí ČR apeluje na vládu a žádá o zajištění vybavení ochrannými pomůckami pro exponované osoby na nezastupitelných pozicích.

 

Osobní přítomnost žáků a studentů ve školách je ZAKÁZÁNA

11.03.2020
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

 

Omezení v doručování zásilek a provozu poštovní pobočkové sítě

11.03.2020
Vsouvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

 

Rezort financí poskytne zabavený líh k dezinfekčním účelům

11.03.2020
Z rozhodnutí Ministerstva financí ČR poskytne Celní správa Ministerstvu zdravotnictví ČR 30 470 litrů lihu. Jedná se o líh, který celníci zadrželi při jeho nelegálním převozu či distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti. Látka bude využita k výrobě dezinfekčních přípravků určených k ochraně veřejného zdraví podle aktuálních potřeb identifikovaných ministerstvem zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je aktuální vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování.

 

Kdo může rozhodnout o uzavření mateřské školky?

11.03.2020
Otázka: Který orgán obce jakožto zřizovatele rozhoduje o uzavření mateřské nebo základní umělecké školy po dobu mimořádného opatření stanoveného ministerstvem zdravotnictví, kdy tyto školy nebyly do opatření zahrnuty?

GDPR

Proč se u transparentních účtů musíme zabývat zpracováním osobních údajů?

12.03.2020
Z informací nabízených bankami v České republice ve většině případů vyplývá, že transparentní účet obsahuje údaje, na jejichž základě lze ztotožnit konkrétní osobu. Jedná se především o informace k názvu účtu, zprávě pro příjemce, výši, datu či typu platby.
Název účtu povede k identifikaci zejména tehdy, pokud bude sám o sobě dostatečně unikátní, aby umožnil zjistit majitele účtu – buď sám o sobě anebo ve spojení s účelem platby či její výší. Vzhledem k veřejnosti transparentního účtu je zřejmé, že takový účet nelze např. používat k výplatě mezd zaměstnancům či výběru pokut.

NOVÉ TERMÍNY!

Z kalendáře SMO ČR

16.03.2020
seminář Domovní čistírny odpadních vod

20.03.2020
Komise pro sociální věci a zdravotnictví

25.03.2020
Jednání budoucích měst ITI

31.03.2020
Školská komise

31.03.2020
Kontaktní seminář pro zájemce o program Řádná správa věcí veřejných

01.04.2020
Komora statutárních měst Svazu

01.04.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Olomouckém kraji

03.04.2020
Legislativní komise

16.04.2020
Výstava tuzemského cestovního ruchu Regiony České republiky 2020

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic