Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Hledáme způsob, jak pomoci obcím

21.07.2020
Odpověď MF ČR k termínu čerpání dotace v podprogramu 298D2280 Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

 

Aktuální program Krajských setkání 2020

21.07.2020
Krajská setkání jsou jednodenní bezplatné akce pro členské i nečlenské obce Svazu a jsou oblíbeny především pro množství podávaných aktuálních informací z oblasti legislativy vztahujících se k fungování obcí a měst. Ty podávají starostům odborníci z Kanceláře Svazu i další hosté. Představitelé samospráv oceňují tyto akce rovněž pro snadnou dostupnost a pro možnost na regionální platformě více diskutovat. Zaměstnanci svazové Kanceláře zase velmi oceňují zpětnou vazbu, tedy získávání názorů a vyslyšení zkušeností z praxe. Na krajská setkání jsou zváni i poslanci a senátoři zastupující tamní region. Krátký prostor zde mívají i představitelé některých institucí, např. Státního pozemkového úřadu, Finančního úřadu atd.

 

Kurzy na Vysočině ve druhém pololetí 2020

20.07.2020
V průběhu léta Vás postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit nejen úředníci, ale také zastupitelé měst a obcí. Dnes míříme na Vysočinu. Kde a jaká témata pro Vás chystáme, se dozvíte v textu.

Aktuálně

Metodika určení rozhodného nájemného a měsíčního nájemného

20.07.2020
Vzhledem k množícím se dotazům, jak stanovit výši původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020, především pak ve chvíli, kdy ve smlouvě mají stanoven různý nájem pro různá období a nemohou tedy výši nájemného za měsíce duben, květen a červen prokázat platbami za leden a únor, zveřejňujeme metodiku, která zohledňuje i tyto případy.
Zdroj: MPO

Doprava

SFDI poskytne obcím příspěvky na odstranění škod způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020 na dopravní infrastruktuře

16.07.2020
Státní fond dopravní infrastruktury uvolnil celkem 250 milionů Kč na financování odstranění škod způsobených povodní a záplavou na dopravní infrastruktuře v červnu nebo červenci v roce 2020 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů. Žádosti mohou předkládat obce či jejich organizační složky do 31. srpna 2020.

Dotace

Aktuální dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP)

20.07.2020
Připravili jsme pro Vás přehled aktuálních dotačních výzev vypisovaných Státním fondem pro životní prostředí.

 

MZ zveřejnilo první informace k letošním "kůrovcovým příspěvkům"

17.07.2020
Ministerstvo zemědělství poskytlo první informace k letošnímu příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Ministerstvo předpokládá zahájení příjmu žádostí v úterý 21. 7. 2020. Již nyní si můžete prostudovat zásady programu a vzor formuláře.

 

Roadshow IROP 2021-2027 opět pokračuje

14.07.2020
Roadshow IROP k programovému období 2021-2027 se od podzimu opět rozjíždí do regionů. Postupně navštíví zbývající krajská města, kde musely být předchozí termíny zrušeny. Neváhejte se registrovat a zjistěte, jaké možnosti budete mít v budoucím programovém období.

 

Další miliarda na zateplování bytových domů v IROP

14.07.2020
Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“ o další 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.

EU a regionální rozvoj

Jak bude vypadat Společná zemědělská politika po roce 2020?

20.07.2020
Pravděpodobně všichni znáte Program rozvoje venkova (PRV), ten se ovšem v novém programovém období změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Níže Vám přinášíme základní informace o tom, co tato změna znamená.

 

Pomozte formovat novou podobu digitálního vzdělávání v Evropě!

17.07.2020
Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě ve veřejné konzultaci k novému Akčnímu plánu pro digitální vzdělávání.

Kultura a cestovní ruch

Projekt S knížkou do života roste s dětmi a učí je číst

17.07.2020
Původně mezinárodní projekt Bookstart od roku 2018 probíhá i v českých knihovnách pod názvem S knížkou do života. Dosud se zapojilo 190 veřejných knihoven, které pomáhají rozvíjet lásku ke knihám již od narození dítěte. Připojte se i vy.

Sociálně-zdravotní oblast

MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Ti mohou dostat až desetitisíce korun

20.07.2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve čtvrtek 9. července 2020 vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. V prvním kole si podalo žádost na odměny pro zaměstnance celkem 76 % poskytovatelů sociálních služeb v objemu více jak 2 miliardy Kč. MPSV chce umožnit i zbylým poskytovatelům získat dotaci na odměny tak, aby je mohli vyplatit všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy v období od 13. března do 31. května, pečovali o klienty v sociálních službách.

Správa obce

Vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků

20.07.2020
Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. Odkaz najdete níže. Zdroj: MF ČR

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je obec povinna zpevnit komunikaci vedoucí k nové výstavbě v obci a vybudovat na ní veřejné osvětlení?

V případě, že se obec rozhodne jít do soudního sporu, musí mít starosta souhlas rady nebo zastupitelstva obce, nebo záleží čistě na rozhodnutí starosty?

Může zastupitelstvo obce schválit svěření úkolů neuvolněným členům zastupitelstva obce?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Konference ministerstva vnitra s názvem Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek

17.07.2020
Ministerstvo vnitra ČR vás zve na konferenci „Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek“, která se uskuteční 29. července 2020 od 9.30 do 12.30 v Praze. Účast na konferenci je zdarma.

Soutěže

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 2020

15.07.2020
Přihlaste svůj úřad do 31. července do soutěže Úřad na cestě k rovnosti. Tématem letošního ročníku soutěže je „Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů“. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 12. listopadu na konferenci Úřad na cestě k rovnosti.

Krajská setkání budou.

Registrujte se na termíny v srpnu, září a říjnu již nyní!

Z kalendáře SMO ČR

21.07.2020
Komise životního prostředí a energetiky

29.07.2020
Konference Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek

13.08.2020
Komise pro sociální věci a zdravotnictví - výjezdní zasedání

20.08.2020
Komora statutárních měst

20.08.2020
Konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát

25.08.2020
Krajské setkání 2020 v Olomouckém kraji

26.08.2020
Krajské setkání 2020 v Zlínském kraji

27.08.2020
Krajské setkání 2020 v Moravskoslezském kraji

31.08.2020
Krajské setkání 2020 v Jihomoravském kraji

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic