Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR

10.08.2021
Blíží se podzim a s ním i první prezenční hromadné akce Svazu měst a obcí ČR. Podmínky pro účast na akcích Svazu se řídí platnými mimořádnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme si kontrolovat podmínky průběžně a s dostatečným předstihem zajistit potřebná potvrzení. Bez splněných platných podmínek nebude účast na akcích možná.

 

Výroční zpráva o činnosti Svazu měst a obcí ČR v roce 2020

09.08.2021
Turbulentní rok 2020 přinesl mnoho úspěchů i mnoho výzev do roku 2021. Výroční zpráva jako každý rok reflektuje činnost orgánů Svazu, spolupráce s dalšími subjekty i legislativní počiny daného roku.

Aktuálně

Speciál právní poradny 17/2021

09.08.2021
Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

 

Národní sportovní agentura ruší již vypsané dotační výzvy!

08.08.2021
Národní sportovní agentura tímto rozhodnutím ohrožuje výstavbu nové sportovní infrastruktury v desítkách obcí. Svaz měst a obcí ČR se proti tomuto postupu ohrazuje v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi a novému předsedovi Národní agentury Filipu Neusserovi.

 

Zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu

04.08.2021
Na základě jednání, které vyvolal SMO ČR se zástupci resortů k otázce zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu, Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s gesčně příslušnými resorty (MPO a MV) souhrnné stanovisko, které najdete v článku.

Dotace

Nová územní dimenze v operačních programech

05.08.2021
Byla schválena vládou 26. července 2021

Udržitelný rozvoj

Náklady na provoz základních a středních škol v odlehlých a venkovských oblastech budou růst, do budoucna je třeba vytvářet školní klastry, říká nová studie OECD

10.08.2021
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v červnu představila novou studii věnovanou budoucnosti základního a středního školství v řídce osídlených venkovských oblastech. Přináší přehled mezinárodně srovnatelných nákladů a rovněž možné prognózy a z nich vyplývající doporučení.

Správa obce

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

06.08.2021
Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

EU a mezinárodní spolupráce

Srbské obce z povodí řeky Driny hledají české partnery pro sdílení zkušeností v oblasti krizového řízení

13.07.2021
Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě místních samospráv v Republice Srbsko patřících do povodí Driny k navázání spolupráce a partnerství s českými místními samosprávami v oblasti krizového řízení.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Uvažujeme o zavedení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem dle hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci, co je k tomu zapotřebí?

V obci máme zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jaký poplatek si podle nové právní úpravy máme zvolit?

Může být starosta členem školské rady a kdo ho jmenuje?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

 

Pozvánky

Pozvánka na konzultační webinář k uzávěrce Partnerství měst a Sítě měst v programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV)

10.08.2021
Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Národním kontaktním místem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV - Citizens, Equality, Rights and Values) Vás zvou na konzultační webinář, který představí aktuálně otevřenou grantovou výzvu pro oblast partnerské spolupráce měst a obcí. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 19. srpna v čase 10:00-11:30, účast možná po předchozí registraci.

 

Workshop na téma odkanalizování menších obcí decentralizovaným systémem v rámci veletrhu FOR ARCH.

09.08.2021
Workshop proběhne 21. 9. 2021 od 11:00 hodin v rámci veletrhu FOR ARCH v Praze.

I na Vaší účasti záleží!

XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR se bude konat 21. října - 22. října 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Již nyní se můžete registrovat a pomoci tak schválit změnu Stanov Svazu měst a obcí.

Z kalendáře SMO ČR

19.08.2021
Konzultační webinář pro žadatele v programu CERV

středa 1.9.2021 - pátek 3.9.2021
Právní konference SMO ČR

6.9.2021 - 7.9.2021
Odpady a obce 2021

07.09.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

14.9.2021 - 15.9.2021
Dny teplárenství a energetiky 2021

14.09.2021
Den malých obcí - Praha

15.09.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

15.09.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ - Královehradecký kraj

15.9.2021 - 17.9.2021
Biologicky rozložitelné odpady

 

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic