Copy
Deelnemersinformatie
FAMO Voorjaarsbijeenkomst 
Datum: vrijdag 11 juni 2021
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Registratie vanaf 9.50 uur
Beste deelnemer,
  
Hierbij bevestigen wij uw deelname aan de digitale FAMO Voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 11 juni 2021 van 10.00 - 12.00 uur. U staat op de deelnemerslijst, dus we rekenen op uw online aanwezigheid! Zorg dat u rond 9.50 uur ingelogd bent, dan kunnen we om10.00 uur direct van start!
Programma 

9.50 -  10.00 uur     Inloggen / aanmelden deelnemers

10.00 - 10.45 uur
     Rust Reinheid en Regelmaat – Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen (Raad voor Openbaar Bestuur)
Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Door deze disbalans is er te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt.

Drs. P.J.M. (Peter) Wilms - tijdelijk raadslid ROB en betrokken bij het opstellen van deze publicatie - geeft een toelichting op het rapport.

10.45 - 12.00 uur      Actuele ontwikkelingen rondom het gemeentefonds
De meicirculaire is dit jaar extra spannend. Welke informatie staat er in het gemeentefondsen over de accressen na 2022? Komt er opnieuw een Corona steunpakket? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de arbitragezaak jeugd en de herverdeling van het gemeentefonds?
Die duidelijkheid is overigens relatief, want een nieuw coalitieakkoord kan hier nog impact op hebben. In twee presentaties zullen de twee sprekers van BZK en de VNG zullen u meenemen in de laatste stand van zaken.

Dr. M.M. (Marianne) van den Berg is hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur zal namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een toelichting geven , onder voorbehoud zal Andries Kok, teamleider van het team gemeentefinanciën namens de VNG een toelichting geven.
Informatie over deelname 
Om deel te nemen aan de bijeenkomst, doorloopt u onderstaande stappen:
  1. Klik op onderstaande link om deel te nemen: 
          Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering
          Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering

      2.  In de browser worden opties gegeven om via de browser deel te nemen of een app te downloaden.
           Klik op de optie ‘Deelnemen op het web’. (Wilt u deelnemen via tablet, dan heeft u wel de
           Teams-app nodig, te downloaden via de store. Klik dan op 'Deelnemen als gast'). 

     3.   Voer in het volgende scherm uw voor- en achternaam in.
           - Laat uw microfoon uitstaan (op ‘mute’).
           - De camera mag u aan- of uitzetten.
           En klik vervolgens op ‘Nu deelnemen’.
Enkele spelregels
  • We vragen u om de microfoon op mute te laten staat. Dit voorkomt rumoer tijdens de presentatie van de sprekers. 
  • Heeft u een vraag, steek dan uw hand op via de 'Raise your hand' functie of stel de vraag in de chat. Dan komen we er tijdens de vragenronde op terug.
  • ‘Unmute’ uw microfoon op het moment dat uw vraag wordt behandeld.
  • Met een haperende verbinding is het verstandig uw camera uit te zetten. 
Wij wensen u een interessante bijeenkomst toe!
 
Met vriendelijke groet,
FAMO Bestuur
Bekijk hier: FAMO jouw netwerk voor integrale bedrijfsvoering!
 
Postbus 496
4200 AL GORINCHEM
Tel.: 0183-641081
Email: secretariaat@famo.org
www.famo.org
 
Volg ons ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.
 

Het laatste nieuws van FAMO direct ontvangen? Meteen reageren of
in discussie raken met andere leden? Volg ons op TwitterLinkedinFacebook en YouTube.

Weten wat we precies doen op social media? Lees meer..
Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Website

Business partners

   
         
Copyright © 2021 FAMO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp