Copy
FAMO Nieuwsbrief - juni/juli 2021
 

Waar zit jouw exepertise en aan welke expertise heb je behoefte?

We hebben je hulp nodig!
De FAMO is een vereniging van en voor leden. Binnen de vereniging delen we kennis en ervaringen met elkaar. Als bestuur willen we graag weten wat onze leden belangrijk vinden en waar hun behoefte ligt. Zeker in een tijd waarin persoonlijke contacten wat lastiger te leggen zijn vanwege de Covid-beperkingen, is het belangrijk om ons netwerk wel in stand te houden en waar mogelijk te versterken. 
Daarom deze ledenraadpleging. 

We willen als vereniging ook in de toekomst de verbinding kunnen blijven maken tussen leden daarom willen we graag onze leden beter leren kennen. 
Waar zit jullie expertise en aan welke expertise hebben jullie behoefte? Met de uitkomsten van deze ledenraadpleging willen wij een aantal dingen bereiken:
 • weten welke expertise we binnen onze vereniging in huis hebben;
 • weten aan welke expertise de leden behoefte hebben;
 • weten hoe we elkaar kunnen bereiken;
 • een beeld krijgen van de leeftijdsopbouw en regionale spreiding van leden van onze vereniging;
 • horen hoe jullie vinden dat wij het best vorm kunnen geven aan de vereniging.
Daarom vragen we je om een aantal minuten van je tijd om een aantal netwerkgegevens in te vullen en je mening te geven over een aantal zaken, zodat we hier (nog) actiever mee aan de slag kunnen. 
 
Klik op de volgende link om de enquête te beginnen: https://nl.surveymonkey.com/r/NLQPRC7
Partnerbijdrage: Segment

Hoe te komen tot een robuuste begroting

De financiën van gemeenten staan al jaren erg onder druk door de grote tekorten in het sociaal domein en het sterk fluctuerende gemeentefonds. Ook het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds biedt geen zekerheden voor de toekomst. Daar komt de huidige coronacrisis nog bovenop met veel financiële onzekerheden. Op korte termijn worden veel extra kosten gemaakt en opbrengsten niet gerealiseerd. Hoewel het rijk een eerste bijdrage daarin doet is het de vraag of alle kosten gedekt worden. Maar ook op langere termijn zal de crisis gevolgen hebben; de verwachting is dat het aantal faillissementen gaat toenemen, de werkeloosheid en het aantal mensen in de bijstand zal stijgen.[...] Lees verder>> 

Partnerbijdrage

Weerstandsvermogen van Provincies 

In deel II over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de identificatie en inventarisatie.
Met de identificatie wordt bedoeld hoe de provincie de risico’s onderkent; 'ziet'. Risico’s betreffen de onzekere toekomst: wat kan er fout (of goed) gaan? Hoe groot is de kans dat de gebeurtenis optreedt, dat een risico zich realiseert? Hoe groot is dan de schade of de bate? Een risico is iets met drie facetten: een gebeurtenis, een kans van optreden, en de potentiële schade (of bate bij een kans). Direct valt op dat de benoemde risico’s meestal een beleidsveld, een beleidsprogramma(-onderdeel) betreffen.
Om een voorbeeld van Zeeland te geven: het risico 'Wettelijke milieutaken' is geen risico, maar op dat beleidsterrein kan een ontwikkeling optreden die het betreffende beleid nadelig beïnvloedt. Wat dat betreft geven de weerstandsparagrafen een onduidelijk beeld van de risico’s.. Lees meer>>

Agenda

 • 10 september 2021
  webinar Corona lange termijn
 • 1 oktober 2021
  FAMO Najaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
 • 8 oktober 2021
  webinar Risicomanagement
 • 5 november 2021
 • 3 december 2021
   

Het laatste nieuws van FAMO direct ontvangen? Meteen reageren of
in discussie raken met andere leden? Volg ons op TwitterLinkedinFacebook en YouTube.

Weten wat we precies doen op social media? Lees meer..

Business partners

   
       
Copyright © 2021 FAMO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp