Copy
FAMO Nieuwsbrief - augustus/september 2021
 

Webinar: Corona en de lange termijn effecten

Doelgroep: Deze webinar is interessant voor mensen die werkzaam zijn binnen bedrijfsvoering.
Datum: vrijdag 10 september 2021
Tijdstip: 10.00 tot 11.15 uur
Kanaal: Microsoft Teams - deelnemers ontvangen een link en krijgen daarmee toegang tot de bijeenkomst

Wereldwijd hebben we al ruim anderhalf jaar te maken met de coronapandemie. En hoe lang het nog gaat duren weet niemand. We weten wel dat als het voorbij is, is het nog niet over. Maar waar we rekening mee moeten houden is op een aantal punten nog onduidelijk. Wat kunnen we doen aan deze onzekerheid.

Hierover gaat het rapport van NSOB ‘Omgaan met onvoorspelbaarheid’. Martin Schultz neemt ons mee in het denken over onvoorspelbaarheid en hoe wat dat toch kunnen verkleinen.

Het rapport 'Perspectief voor en door de samenleving' geeft een doorkijk naar mogelijke opgaven en prioriteiten voor de overheid en de samenleving. Martin Beks van de VNG deelt met ons de inzichten uit het rapport.

Klik hier voor het programma en inschrijving!
Partnerbijdrage: Segment

Hoe te komen tot een robuuste begroting

De financiën van gemeenten staan al jaren erg onder druk door de grote tekorten in het sociaal domein en het sterk fluctuerende gemeentefonds. Ook het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds biedt geen zekerheden voor de toekomst. Daar komt de huidige coronacrisis nog bovenop met veel financiële onzekerheden. Op korte termijn worden veel extra kosten gemaakt en opbrengsten niet gerealiseerd. Hoewel het rijk een eerste bijdrage daarin doet is het de vraag of alle kosten gedekt worden. Maar ook op langere termijn zal de crisis gevolgen hebben; de verwachting is dat het aantal faillissementen gaat toenemen, de werkeloosheid en het aantal mensen in de bijstand zal stijgen.[...] Lees verder>> 
Partnerbijdrage: Hofmeier

2 daagse training: De rol van de controller bij effectieve besluitvorming

De rol van de gemeenten verandert sterk. Door, bijvoorbeeld de WMO en Covid19, hebben gemeenten te maken met besluiten met een hoge complexiteit. De te nemen besluiten dienen van hoge kwaliteit te zijn en een controller speelt daar steeds meer een belangrijke rol in. Van de controller wordt steeds meer verwacht.
Door deze veranderingen komt de controller in een nieuw speelveld. De betrokkenheid bij besluitvorming en het meedenken over scenario’s gaan de boventoon voeren. Niet alleen het bekende achteruitkijken, maar met de kennis en ervaring bijdragen aan verantwoorde beslissingen voor de toekomst. De basis voor besluitvorming ligt voor een belangrijk gedeelte bij de informatie die de controller heeft. De controller wordt steeds meer gevraagd om facilitator te worden bij besluitvormings-processen. [...] Lees verder>> 

Partnerbijdrage

Weerstandsvermogen van Provincies 

In deel III over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de bepaling van nodige weerstandscapaciteit (NWC), beschikbare weerstandscapaciteit (BWC) en bepaling weerstandsvermogen (WV). Ook gaat hij in op welke aandacht men geeft aan de beheersmaatregelen, de risk control.
Bepaling van NWC, BWC en WV
In het voorgaande is aangegeven hoe de nodige weerstandscapaciteit (het profiel) wordt berekend. Die NWC wordt hierna geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit (BWC ) waarna het weerstandsvermogen als ratio van BWC : NWC wordt berekend. Lees meer>>
 

Partnerbijdrage

Actualisatie herverdeling gemeentefonds leidt tot verdere verschuiving 

Op 12 augustus presenteerde de minister van Binnenlandse Zaken een actualisatie van de herverdeling van het gemeentefonds, op basis van de cijfers over 2019. Voor de berekeningen werden tot nu toe cijfers over 2017 gebruikt. In dit artikel schetsen we de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere berekeningen. De actualisatie schetst een beeld van de mogelijke effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Het merendeel van de verliezers zit in Groningen, Brabant en West- en Midden-Nederland. Lees meer>>

Agenda

 • 10 september 2021
  webinar Corona lange termijn
 • 1 oktober 2021
  FAMO Najaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
 • 8 oktober 2021
  webinar Risicomanagement
 • 5 november 2021
 • 3 december 2021
   

Het laatste nieuws van FAMO direct ontvangen? Meteen reageren of
in discussie raken met andere leden? Volg ons op TwitterLinkedinFacebook en YouTube.

Weten wat we precies doen op social media? Lees meer..

Business partners

   
         
Copyright © 2021 FAMO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp