Copy
Schrijf mij uit voor deze lijst | Bekijk deze mail in de browser
Nieuwsbrief Van Boven advocaten - Middelburg, mei 2016

Seminar Financieringsrecht 9 juni 2016

Op donderdag 9 juni a.s. houden wij weer een seminar. Dit keer praten onze specialisten ondernemingsrecht u bij over diverse aspecten van het financieringsrecht, zoals de bancaire zorgplicht en de do’s and don’ts bij het beëindigen van de kredietrelatie door de bank. Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden per e-mail naar info@vanbovenadvocaten.nl.

Vastgoedrecht

Tijdelijke verhuur woonruimte: meer mogelijkheden per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht. Met de wet verandert het nodige voor verhuurders van woonruimte. Naast een aangepaste regeling voor woonruimtehuurprijzen zorgt de wet voor een flinke uitbreiding van de mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren van woonruimte. 

Positie aannemer beter beschermd bij retentierecht

De aannemer kan, wanneer zijn opdrachtgever de aanneemsom ten onrechte niet betaalt, in afwachting van die betaling het werk onder zich houden. Hij maakt dan gebruik van het zogeheten retentierecht. Dat kan grote consequenties hebben. Vandaar dat, om van het retentierecht gebruik te mogen maken, aan meerdere in de rechtspraak ontwikkelde vereisten moet worden voldaan. 

Arbeidsrecht

Billijke vergoeding in de praktijk

Sinds 1 juli 2015 geeft de nieuwe Wet Werk en Zekerheid een strikt systeem van transitievergoedingen bij het einde van een arbeidsovereenkomst. Voor gevallen waar de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld richting de werknemer, kan de kantonrechter tevens een billijke vergoeding toekennen. Inmiddels zijn verschillende uitspraken gedaan over de billijke vergoeding. Die vergoeding loopt soms hoog op.

Ondernemingsrecht

Zorgplicht banken

De bank heeft een vergaande zorgplicht richting haar cliënten. De zorgplicht is sinds 2014 vastgelegd in artikel 4:23 Wet op het financieel toezicht. Waartoe de zorgplicht in concrete gevallen leidt, is onderwerp van de nodige rechtszaken. Recentelijk deed het Hof Arnhem-Leeuwarden weer een nieuwe uitspraak over de zorgplicht van banken. Dit keer was het onderwerp zogenaamde overkreditering. 

Verhaalsbeding voor bestuurlijke boetes

Mag een aannemer bestuurlijke boetes wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) contractueel doorleggen op zijn onderaannemer? De Hoge Raad staat dit toe.

Wet meldplicht datalekken

Bij een datalek denkt u wellicht in de eerste plaats aan een hack van uw systeem met malware of ransomware. Maar, ook het verlies van een laptop, telefoon of usb-stick door een medewerker kan een datalek opleveren. Datzelfde geldt voor onbevoegde toegang tot een medisch dossier. Een datalek is niet alleen erg vervelend, maar kan ook juridische consequenties hebben. Bovendien geldt sinds 1 januari 2016 dat u op straffe van een boete verplicht bent een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens op orde?

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het CBP) is gebleken dat veel zorg- en overheidsinstellingen persoonsgegevens verwerken in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sinds 1 januari 2016 riskeren overtreders een hoge boete van de Autoriteit. Wat is hoog? Maximaal € 810.000,- of 10% van de jaaromzet. 

Middelburg, mei 2016. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief in onze nieuwe opmaak. Als u vragen hebt over de in deze nieuwsbrief opgenomen onderwerpen of indien u meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot mr. P.H.A. van Namen, telefonisch (0118) 651402 of per e-mail: p.vannamen@vanbovenadvocaten.nl. De samenstelling van deze nieuwsbrief heeft uiterst zorgvuldig plaatsgevonden. Desondanks kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten of aanspraken worden ontleend.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vanbovenadvocaten · Damplein 33 · Middelburg, ZE 4330 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp