Copy
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 19. května 2016 bude Evropskou komisí vyhlášena výzva k předkládání žádostí pro tradiční projekty do programu LIFE.
 
Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem poskytovaný členským státům v letech 2014-2020. Je rozdělen do dvou podprogramů a v rámci nich do tří prioritních oblastí. Evropská komise preferuje financování velkých projektů. Typický udělený grant dosahuje 1-3 milionů eur.
 
Úplné znění textu výzev pro jednotlivé prioritní oblasti programu, Pokyny pro žadatele o grant a další informace zveřejňuje Evropská komise na svých stránkách o programu LIFE.
 
Národní kontaktní místo pro program LIFE si Vás v této souvislosti dovoluje pozvat na informační semináře, které se budou konat v Praze 19. 5. 2016 (9:30 - 14:30) v budově Ministerstva životního prostředí, v Českých Budějovicích 9. 6. 2016 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, v Ostravě 13. – 14. 6. 2016 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v Brně 16. – 17. 6. 2016 v Knihovně Jiřího Mahena.
 
Seminář v Praze bude zaměřen obecně a poskytne základní informace o finančních příležitostech, které nabízí program LIFE.
 
Jednodenní seminář v Českých Budějovicích se bude věnovat prioritním oblastem „Příroda a biologická rozmanitost“, „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí“ a „Správa a informace v oblasti klimatu“.
 
V rámci dvoudenních seminářů v Ostravě a v Brně budou vedle výše uvedených prioritních oblastí představeny i další oblasti „Zmírňování změny klimatu“, „Přizpůsobování se změně klimatu“ a „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“. Prostřednictvím oblasti "Životní prostředí a účinné využívání zdrojů" je možné předkládat demonstrační, eko-inovativní projekty na ochranu vody, ovzduší, přírodních zdrojů, půdy či lesů.
 
Na uvedené semináře se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře.
 
Semináře se skládají z dopoledního a odpoledního bloku, které budou uspořádány do dvou samostatných celků. Oba bloky se navzájem doplňují.
 
Na programu budou: prezentace úspěšně řešených projektů, podrobné informace k prioritním oblastem LIFE, seznámení s projektovými tématy a prezentace externího monitora projektů.
 
Detailní program Vám bude zaslán e-mailem po provedení registrace v dostatečném předstihu před konáním seminářů.
 
Kapacita seminářů je omezena.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 
Národní kontaktní místo programu LIFE
life@mzp.cz
Oddělení programů EU
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
 
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerstvo životního prostředí · Vršovická 65 · Prague 100 10 · Czech Republic

Email Marketing Powered by MailChimp