Copy
View this email in your browser


MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

 

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.

Poskytnutím finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstvo životního prostředí motivuje české žadatele k předkládání projektových návrhů. Snahou je zvýšit čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky a zajistit podporu projektům, jejichž výsledky mají pozitivní dopad v oblasti životního prostředí a klimatu. Finanční podpora z národních zdrojů by měla zajistit lepší zapojení nevládních organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů.

Pro tyto účely vyčlenilo MŽP na rok 2018 ze svého rozpočtu 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu: life@mzp.cz


Další informace o národní výzvě jsou dostupné na
https://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life
nebo
http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/.

Ministerstvo životního prostředí pořádá na jaře pro zájemce o program LIFE zahraniční cesty do Rakouska a na Slovensko. Informace o úspěšných projektech mohou účastníci získat 12. 4. při návštěvě slovenského projektu (NAT/BIO) CZ-SK South Life a 19. 4. během návštěvy rakouských projektů (ENV) Urban Lake - Alte Donau a (NAT/BIO) Sterlet.

 

Tyto zahraniční cesty jsou inspirací pro všechny, kteří se chystají pracovat na projektech LIFE.

Přihlásit se na zahraniční cestu/y
Copyright © 2018 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerstvo životního prostředí · Vršovická 65 · Prague 100 10 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp