Copy

Očekávané vyhlášení evropské výzvy do programu LIFE: 
                                       28. dubna 2017
 
Evropská komise vyhlašuje každý rok výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE. Letos očekáváme vyhlášení výzvy koncem dubna. Od tohoto data mohou zájemci žádat Evropskou komisi o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty.
 

Další šance pro vaše dobré nápady
 
Chcete získat finanční prostředky z Evropské unie a navíc peníze na přípravu vašeho projektu a až 10 000 000 Kč na jeho kofinancování od Ministerstva životního prostředí?

Právě pro Vás je určen program LIFE, který nabízí zajímavý zdroj peněz z Evropské unie. Program, kde je dost finančních prostředků na realizaci dobrých inovativních nápadů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Již několik let z něj lze čerpat nemalé částky na prospěšné projekty.

LIFE nabízí podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu nejen v České republice, ale i v celé EU. Podporuje inovační projekty, které probíhají ve spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy. Je vhodným zdrojem financování nápadů českých podnikatelů, představitelů malých, středních i velkých firem, zajímavý je i pro celé spektrum výzkumu a přípravy aplikace výsledků výzkumů v podnikatelském prostředí. Je inspirací pro podnikatele, kteří pro realizaci svých nápadů potřebují peníze a partnery, pro výzkumné ústavy, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě, pro neziskové organizace i státní správu a státní firmy, obce nebo vysoké školy.

Možná máte pocit, že peníze z Evropské unie jsou příliš vzdálené nebo k nim vede strastiplná cesta. Ale nemusí to být pravda.
 
Jak dosáhnout na finanční prostředky z EU

Peníze z programu LIFE jsou dostupnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Evropská komise vyhlašuje každý rok výzvu k předkládání žádostí do tohoto programu. Zájemci mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty. Předložení projektových návrhů do výzvy je základním krokem k získání finančních prostředků.  
Očekávané vyhlášení evropské výzvy do programu LIFE v letošním roce? 28. Dubna!
Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let.
 
Další peníze můžete získat na Ministerstvu životního prostředí
 
Finanční podporu poskytuje také Ministerstvo životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice a které tak pomáhá žadatelům se získáním finančních prostředků, které musí žadatel uhradit z vlastní kapsy. Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Navíc poskytuje ministerstvo finanční podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 150 000 korun na jeden projekt.

V této souvislosti vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí každý rok národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů.
V letošním roce očekáváme vyhlášení národní výzvy v březnu.
Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.
 
Další podrobnosti o programu LIFE najdete na: http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program life a na www.program-life.cz. Jakékoliv dotazy můžete směrovat na life@mzp.cz
 
Copyright © 2021 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Naše adresa je:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp