Copy

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na základní a specifické semináře o programu LIFE.

Základní semináře, které se budou konat v Praze a v Brně, poskytnou
základní informace o programu, o národní i evropské výzvě a o finančních příležitostech, které LIFE nabízí. Tento seminář je určen spíše těm, kdo se s programem teprve seznamují.
 
V rámci specifických seminářů v  Hradci Králové, Olomouci a Praze budou kromě informací o programu LIFE poskytnuty i základní údaje o
prioritních oblastech programu. Během prvního dne budou představeny prioritní oblasti: „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v oblasti životního prostředí“ (GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“ (GIC). Druhý den bude věnovaný zbývajícím prioritním oblastem:
„Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ (ENV), "Zmírňování změny klimatu“ (CCM) a „Přizpůsobování se změně klimatu“ (CCA). Během seminářů zazní také příklady úspěšně řešených projektů.

Témata prvního dne jsou určena zejména pro zájemce z řad neziskových organizací, univerzit, výzkumných institucí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nebo veřejné správy.
Témata druhého dne se zaměřují především na zájemce z řad podnikatelských subjektů (oblast odpadového hospodářství, zemědělství, chemie, ovzduší, vody, apod.), vědeckých a výzkumných institucí, průmyslových svazů nebo měst.

Nejste si jisti, který den semináře zvolit? Prostudujte si přehled projektových témat. 
 

KDY A KAM NA SEMINÁŘE?

Základní semináře se budou konat:
Praze 28. 3. 2017 v budově Ministerstva životního prostředí,
v Brně 29. 3. 2017 v Knihovně Jiřího Mahena.
 
Specifické semináře se uskuteční:
v Hradci Králové 11. a 12. 4. 2017 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje,
Olomouci 19. a 20. 4. 2017 na Magistrátu města Olomouce,
Praze 23. a 24. 5. 2017 v budově Ministerstva životního prostředí.

 
Na všechny uvedené semináře se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře (https://goo.gl/sAu92U). Detailní program Vám bude zaslán e-mailem po provedení registrace v dostatečném předstihu před konáním seminářů. Kapacita seminářů je omezena.                  Evropská a národní výzva LIFE 2017
O finanční prostředky je možné žádat každý rok. Letos očekáváme vyhlášení evropské výzvy 28. dubna 2017. Od tohoto data mohou zájemci předkládat své projekty a žádat Evropskou komisi o finanční podporu.

Finanční podporu poskytuje také Ministerstvo životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice. Vyhlášení národní výzvy očekáváme koncem března 2017.
Žadatelé díky této výzvě mohou získat finanční prostředky nejen na přípravu projektové dokumentace, ale také na spolufinancování projektů schválených Evropskou komisí.
 
Více informací o programu LIFE
Copyright © 2017 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp