Copy
Nieuwsbrief 2017-2
Juni 2017
Bekijk deze e-mail in je browser

Praktijk Cisca de Lint

voor Bewust en Bezield Leven

Leef Je Best Mogelijke Leven!

Inhoud:

- Juni 2017: Een Keerpunt. het 'oude' kan het 'nieuwe' niet meer tegenhouden
- Een onvermijdelijke gebeurtenis in de toekomst
- Hoe bewust ben jij je van je aura?
- De actuele collectieve routekaart, totaalontwerp van het energetische  Communicatie- en Informatiesysteem
 

Juni 2017: Een Keerpunt

Het  'oude' kan het 'nieuwe' niet meer tegenhouden


Het afgelopen half jaar heb ik mij bezig gehouden met het ontdekken en oplossen van wat ons nu nog tegenhoudt om de nieuwe mogelijkheden te gaan gebruiken en ons best mogelijke leven te gaan vormgeven.

Zo heb ik gezien dat de structuren die zijn gecreëerd om een leven mogelijk te maken dat niet in overeenstemming is met de rest van het leven en met je plaats binnen het leven als geheel, er ook voor zorgden dat dat afwijkende leven in stand gehouden werd.
Met andere woorden: de ondersteunende structuren hielden ons vast in onze oude werkelijkheid, een werkelijkheid waar we nu volledig klaar mee zijn (zowel letterlijk als figuurlijk) en die we niet meer willen (vormgeven, leven en ervaren).

Het gaat hier dan niet alleen om energetische structuren, maar ook om structuren binnen ons lichaam, in onze woning en in ons leven (hoe we onze keuzes afstemmen op de mensen om ons heen).  Tussen die structuren is dan ook weer een wisselwerking, waardoor ze elkaar beïnvloeden.
 
Op een gegeven moment had ik het oude energetische systeem zodanig aangepast dat het mijn lichamelijke mogelijkheden ernstig beperkte. Ik kon nauwelijks meer lopen.
Door die beperking besloot ik naar een Osteopaat te gaan, die vervolgens alle structuren van bindweefsel losmaakte die waren gecreëerd om mijn lichaam in een bepaalde geforceerde houding te kunnen houden (wat weer gerelateerd was aan hoe ik vroeger door het leven wilde gaan, onzichtbaar). Nu is mijn lichaam weer flexibel waardoor het mij optimaal bij mijn nieuwe leven kan ondersteunen.

Wat ik óók zag was dat mensen die in mijn praktijk, in samenwerking met hun hogere bewustzijn, de keuze hadden gemaakt om een nieuwe weg in te slaan dat vergeten leken zodra ze mij de rug hadden toegekeerd om hun oude leven weer tegemoet te stappen.
Dat heb ik gelukkig via een wijziging aan de energetische structuren ook kunnen oplossen, hoewel ik in dat proces wel de keuze heb moeten respecteren die één van hen gemaakt had om door te gaan met het oude leven tot het lichaam niet meer kon.
Door die persoon intensief te begeleiden en steeds opnieuw te proberen of deze persoon de nieuwe weg zou willen en kunnen vormgeven (tot er geen mogelijkheden meer waren), heb ik kunnen observeren waar het probleem nu precies zat waardoor ik het kon oplossen.
Helaas is deze oplossing nu niet meer beschikbaar voor deze persoon. Ik ben die persoon intens dankbaar dat ik het keuzeproces van zo dichtbij heb mogen observeren en onderzoeken.

Alle oplossingen leidden tot een totaal nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp heeft o.a. tot gevolg dat mensen opeens meer tijd krijgen om hun oude leven af te ronden.
Wat opviel was dat mankementen vroegtijdig werden ontdekt, waardoor de schade beperkt kon blijven en snel een oplossing kon worden aangebracht waardoor er opeens langer van het oude leven genoten kan worden. Wèl moesten daarvoor wat kleine concessies gedaan worden aan de levenskwaliteit (die natuurlijk tòch al niet optimaal was omdat een niet-passend leven was geleefd, maar die wegen niet op tegen het vroegtijdig beëindigen van het leven omdat alle mogelijkheden zijn vernietigd.

Wat opviel was, dat iedereen moeiteloos mee stroomde met de veranderingen die plotseling optraden. Ik moest alles wel in goede banen leiden, maar alle tijdelijke en definitieve oplossingen die er plotseling en á la minute moesten komen werden door iedereen op de best mogelijke manier ingevuld.
Wat ook opviel was, dat ik tijd vrij had om het proces te begeleiden en de randvoorwaarden te scheppen zodat alle oplossingen moeiteloos konden worden uitgevoerd. 

Alles en iedereen stroomt nu moeiteloos mee naar ons best mogelijke leven!
 

Een onvermijdelijke gebeurtenis in de toekomst

Hoe ga je daarmee om?


In Londen heeft een appartementengebouw van 24 verdiepingen in lichter laaie gestaan. Het gebouw is onbewoonbaar en een aantal mensen heeft de gebeurtenis niet overleefd. Anderen zijn gewond geraakt en getraumatiseerd.

Was deze desastreuze brand te voorkomen geweest?
Het antwoord is: nee.

De brand is het gevolg van de creaties van mensen die een niet-afgestemd leven leiden. Mensen die zich afgescheiden hebben van het geheel en die daardoor ondeugdelijke creaties hebben voortgebracht. Creaties die vooral de kwaliteit van hun eigen leven ten goede komen.

De oude wereld is opgebouwd uit ondeugdelijk materiaal. Dat is een feit.
Er zijn op dit moment nog altijd mensen die ondeugdelijke creaties maken. Creaties die niet in het beste belang zijn van iedereen. 

Hier kan je op 2 manieren op reageren:

Afdwingen dat de verantwoordelijke rekening houdt met iedereen
Je kunt degene die verantwoordelijk is voor de ondeugdelijke creatie(s) zodanig proberen te beïnvloeden dat die zijn creatie gaat aanpassen zodat het jouw belangen en die van iedereen dient.

Je handelt dan vanuit slachtofferschap. Je denkt dat je afhankelijk bent van de creaties van de ander voor de kwaliteit van je eigen leven.
Dat je beschadigd raakt of zelfs omkomt in de brand is dan voor jou een ONVERMIJDELIJKE toekomst.

Rekening houden met het onvermijdelijke
Je kunt ook waarnemen dat er ondeugdelijke creaties zijn die een voorspelbaar gevolg hebben voor de toekomst en daarop inspelen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. 

Je handelt dan als onafhankelijke creator van je eigen leven. Bij het  volgen van je pad, de route naar je best mogelijke leven, houd je rekening met deze gebeurtenis die op een onbekend moment in de toekomst zeker zal plaatsvinden. Je hebt dan op het juiste moment oplossingen paraat, waardoor deze onvermijdelijke gebeurtenis nauwelijks tot geen impact heeft op jouw leven.

Hoe ga jij om met onvermijdelijke gebeurtenissen in de toekomst?

Voel jij je niet gezien?

                   Dat ligt waarschijnlijk aan je aura.


Hoe Bewust Ben Jij Van Je Aura?

Ik denk dat iedereen weleens van het fenomeen aura heeft gehoord.
Maar wist je dat je aura een grote rol speelt in je relaties met andere mensen?

In dit artikel leg ik uit wat je aura precies doet en wat het betekent voor de ervaringen in je leven als je de werking van je aura onbewust of bewust beïnvloedt. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je aura optimaal functioneert waardoor je je best mogelijke leven kunt leven.

Lees hier het hele artikel: Ben jij je bewust van je aura?

Uit balans?
Behoefte aan in-zicht?

Plan nu zelf een afspraak
in mijn agenda.

                         
                        
     Agenda van Praktijk Cisca de Lint

Wil je een afspraak maken?
Je kunt nu zelf een afspraak van 60 minuten in mijn agenda plannen.
Je kunt kiezen tussen een telefonische sessie of een behandeling in mijn praktijkruimte in Ridderkerk.
 

Transformatietraject
'Van Rups
Naar Vlinder'

Via het transformatietraject "Van Rups naar Vlinder" los ik al je blokkades op en breng de nodige veranderingen aan in je energetische systeem waardoor je altijd schone en zuiver draaiende chakra's zult hebben.
Voor slechts 285 euro kan je als een nieuw mens weer verder op je levenspad.

Kijk voor meer informatie op: Tranformatietraject Van Rups Naar Vlinder

De Actuele Collectieve Routekaart

                   Totaalontwerp van het energetische
                 Communicatie- en InformatiesysteemEen jaar geleden, juni 2016, ben ik begonnen met onderzoeken van de Merkabah, het energetische communicatie- en informatiesysteem van de afgescheiden mens.  Ik heb onderzoecht hoe dit systeem zodanig aangepast kon worden dat ook het leven van de afgescheiden mens altijd is afgestemd op al het overige leven en zodanig dat het geen belemmering meer vormt voor mensen die hun nieuwe leven willen vorm geven.

Het resultaat na een jaar is een totaalconcept, waarin beide systemen volledig zijn geïntegreerd op zo'n manier dat iedereen mee stroomt met de energie van afgestemde keuzes.

Lees ook de blog: mee stromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes

Je kunt het hele traject hier nalezen:
Maart tot juni 2017:
Aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
Aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
 
In mijn nieuwsbrieven vind je:
- artikelen die je helpen je persoonlijke effectiviteit te vergroten
- informatie over de route die we nemen door het leven als mensheid als geheel.

Mis niets!
Inschrijven op mijn nieuwsbrief kan via de knop hieronder:
Inschrijven nieuwsbrief
Misschien wil je mijn nieuwsbrief doorsturen of delen.
Dat kan via de knoppen hieronder.
Forward mail
Tweet
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Copyright © 2017 Praktijk Cisca de Lint KvK 24462049, All rights reserved.


Wil je je inschrijving op de nieuwsbrief veranderen?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp