Copy

AVRI-GEMEENTEN KIEZEN VOOR NIEUW AFVALBELEID

DONDERDAG 9 MAART 2017


Het Algemeen Bestuur van Avri heeft vanochtend, bij meerderheid van stemmen, gekozen voor nieuw afvalbeleid. Hierbij brengen de inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw verdwijnt en de restafvalcontainer wordt vervangen door een 240 liter container voor deze verpakkingen.​

Avri zal bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ook is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie.
Het nieuwe beleid wordt in 2019 ingevoerd en moet zorgen voor een stuk minder restafval. Dit is nodig om de doelstelling van de 10 Avri-gemeenten te halen. De doelstelling is de hoeveelheid restafval in 2020 te laten dalen naar maximaal 75 kilo per persoon per jaar.

Zo ziet het nieuwe afvalbeleid er uit
In huishoudelijk afval zitten vooral materialen die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Het nieuwe beleid zal vanaf 2019 daarom met name gericht zijn op het gescheiden inzamelen van deze waardevolle grondstoffen. Door goed te scheiden blijft er nog maar heel weinig restafval over. Inwoners brengen dit kleine beetje restafval vanaf 2019 zelf naar een ondergrondse container in de wijk. Net als nu betalen inwoners per keer dat zij restafval aanbieden. De restafvalcontainer wordt vervangen door een container voor plastic verpakkingen en drankkartons. De maandelijkse huis-aan-huis inzameling van papier en de 2-wekelijkse inzameling van gft-afval blijven onveranderd.

In het buitengebied kunnen inwoners er in 2019 voor kiezen om hun restafvalcontainer te houden en daarnaast een container voor plastic verpakkingen en drankkartons te krijgen. Voor bewoners van hoogbouw zal de inzameling van plastic en drankkartons door middel van de bekende zakken gehandhaafd blijven, maar deze zullen wekelijks opgehaald  worden. In de stadscentra van Culemborg, Tiel en Zaltbommel zullen ondergrondse containers voor plastic verpakkingen en drankkartons worden geplaatst.

Avri is niet de eerste gemeente waar inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container brengen. Het is een beproefd systeem waarbij de inwoners uit deze gemeenten gemiddeld minder dan 75 kilo restafval hebben.

Hoe verder
De komende periode gebruikt Avri om zich voor te bereiden op het nieuwe beleid. Totdat het nieuwe beleid in 2019 wordt ingevoerd, blijft het huidige beleid van kracht.

Regionale visie
Eind 2016 stelden de 10 Avri-gemeenten de Regionale Visie Afval en Grondstoffen vast. De belangrijkste doelstelling in de visie is het terugwinnen van meer grondstoffen zodat er minder restafval ontstaat. Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner in Rivierenland ongeveer 134 kilo restafval per jaar. In 2020 moet dit gedaald zijn naar 75 kilo. Dit zal per jaar in totaal naar schatting 11 miljoen kilo extra aan herbruikbare grondstoffen opleveren.
 


COMPOSTACTIE: ALLE AVRI-GEMEENTEN DOEN MEE!

 

DONDERDAG 9 MAART 2017

 Op 25 maart vindt de landelijke Compostactie weer plaats. De compostactie in de 10 Avri-gemeenten is een samenwerking van Avri met de milieuambtenaren van de gemeenten. Op deze dag kunnen inwoners, in de eigen  gemeente, gratis 3 zakken compost ophalen.

Hiermee bedanken Avri en de Avri-gemeenten de inwoners voor het scheiden van het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Vorig jaar waren het nog 7 gemeenten die meededen aan de compostactie. Dit jaar doen alle 10 gemeenten mee.

Avri regelt het transport van de composteerder naar de uitdeellocaties in de gemeenten. De gemeenten regelen de communicatie en het uitdelen van de zakken aan de inwoners. 

Vorig jaar werden ruim17.000 zakken uitgedeeld. Dit jaar rekenen Avri en de gemeenten op 23.000 zakken.

UITNODIGING PLATFORMBIJEENKOMST 13 MAART

 

DONDERDAG 9 MAART 2017

Op de platformbijeenkomst wisselt Avri met raadsleden van gedachten over actuele zaken en de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur (AB). Hier vindt u de agenda van het AB en alle bijlagen.

Nog nog niet aangemeld? Geen probleem. Als u zich, via uw griffie, uiterlijk maandag 13 maart vóór 12.00 uur aanmeldt, dan bent u van harte welkom. De platformbijeenkomst begint om 19.00 uur. Waar: kantoor Avri, Meersteeg 15 in Geldermalsen.
Avri, Postbus 290, 4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53

 Ik wil graag mijn gegevens wijzigen        Ik wil deze e-letter niet meer ontvangen


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Avri · Postbus 290 · Geldermalsen, 4190 CG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp