Copy
"Het vrijleggen van de koepel bracht een prachtige trompe-l'oeil aan het licht"

Een lange weg voor een schitterend resultaat


Beste ouders
Beste sympathisanten van BimSem

Op vrijdagavond 10 november werd onze gerestaureerde en gerenoveerde  Aloysiuskapel plechtig ingehuldigd. Ruim 182 jaar geleden startte de bouw van de Grote Kapel in ons Aloysiusgebouw. Generaties van oud-leerlingen brachten in deze kapel menig uur door. 50 jaar geleden werd de kapel ontmanteld en verdween het architecturale kader achter de schermen. De kapel deed sinds eind jaren ’60 achtereenvolgens dienst als studie voor de internen van de derde graad, als expressielokaal en als lokaal voor leefsleutels. De aftakeling ging al die jaren verder. De restauratie en renovatie van de kapel is het sluitstuk van een lang proces dat reeds in 1993 werd ingezet. Bij de restauratie werd zoveel mogelijk de oorspronkelijke decoratie van 1835 in ere hersteld. We zijn vandaag dan ook trots dat de kapel opnieuw in zijn oude glorie te bewonderen is. Deze nieuwsbrief is exclusief aan de Aloysiuskapel en aan de inhuldiging ervan gewijd. We wensen u veel leesplezier.


Jurgen Moons

Zegening door kardinaal Jozef De Kesel

De kardinaal was de eregast op de inhuldiging van de Aloysiuskapel. Hij sprak een gebed uit over de school en over iedereen die er les volgt en werkt. Daarna zegende hij het kruisbeeld. Dit kruisbeeld werd door onze zusters Norbertienen aan de kapel geschonken. Het is afkomstig van het hoofdaltaar uit de weekkapel van de zusters die eind jaren ’60 werd afgebroken. Het onderste gedeelte van het kruis was echter afgezaagd. Schrijnwerker Philippe Depraeter kon het kruis terug verlengen tot zijn oorspronkelijke lengte en afronden met een gesculpteerd bladmotief dat gelijkaardig was aan dat van de andere uiteinden. (Copyright foto: Jan Smets)

De kapel en zijn (bouw)geschiedenis in een breder cultuurhistorisch kader

Leraar esthetica Kris Mees plaatste de kapel tijdens de opening in een breder kunsthistorisch kader. Een fragment uit zijn hoogst onderhoudende speech: “De stijl van de kapel is laat-neoclassicistisch - ik durf het woord Empire niet te gebruiken omdat het pompeuze  en triomfantelijke van deze Napoleontische stijl hier ontbreekt en overigens ook ideologisch ongepast zou zijn in onze kapel. Laat-classicistisch wil zeggen: gekenmerkt door het archeologisch verantwoord ‘zuiver’ gebruik van de klassieke architectuurtaal, van de taal van de antieke Grieks-Romeinse bouwkunst. (…) Ideologisch gesproken is het een verrassing dat onze kapel niet is uitgevoerd in de te verwachten ‘christelijke’ neogotische stijl. (…)”

Interview met Michel Geerts over de betekenis van de kapel in het internaatsleven

Michel Geerts kwam in 1950 in het Klein Seminarie als leerling. Hij werd er later leraar geschiedenis en was ook lange tijd archivaris van BimSem. In een interview getuigde hij over hoe hij de kapel in het internaatsleven beleefde: Algemeen gesproken mag je gerust zeggen dat de kapel een centrale plaats innam in het dagelijkse schoolleven tot die tijd in het Klein Seminarie. De basis van het pedagogische concept was ora et labora, werken en bidden. Daarom wisselden de momenten in klas en studiezaal systematisch af met de momenten in de schoolkapel.”

Prachtige muzikale intermezzo’s!

Tijdens de feestelijke opening van de Aloysiuskapel was ook feestelijke muziek te horen. Een gelegenheidskoor van leerkrachten, leerlingen en directieleden bracht het “Canticorum Jubilo” van Händel. Verder waren koralen van Bach te horen door een koperensemble, eveneens samengesteld uit leerlingen (Marrit Martens uit het eerste jaar) en leerkrachten. Vier leerkrachten-gitaristen brachten hun versie van “Blackbird” van The Beatles en Bas Maene uit het eerste jaar schitterde als pianist toen hij de “Prélude” van Bach uit de piano toverde. Er werd afgesloten met een prachtige versie van het “Hallelujah” van Leonard Cohen door de leerlingen van het zesde jaar ‘Sociale Activiteit Muziek’.

Architect Thomas Swaenepoel geeft toelichting bij de restauratie en renovatie

Sinds het begin van het millennium werkt BimSem samen met het Turnhoutse architectenbureau G.R.O.T. bvba. Architect Thomas Swaenepoel was verantwoordelijk voor het dossier van de kapel. Tijdens de openingsviering gaf hij toelichting bij de restauratie en de renovatie van de Aloysiuskapel. Hij besluit: “Over het algemeen is de hedendaagse schoolbouw eerder nuchter en zonder franjes. Maar deze school ruimt plaats voor haar geschiedenis en heeft poëzie. Er wordt aandacht besteed aan esthetiek, zowel in het verleden, als in het heden.”

Slotwoord door Rob Vanderbeek

De rij van van sprekers tijdens de inhuldiging werd gesloten door algemeen directeur Rob Vanderbeek. Hij besloot zijn speech met de volgende, mooie woorden: “Vandaag wordt de kapel na een grondige restauratie terug het kloppend hart van onze school. Graag herneem ik de woorden die Paul Sermeus uitsprak bij het einde van zijn speech in 2009 bij het inhuldiging van het Aloysiusgebouw/fase 1 : ‘Het Aloysiusgebouw een parel, ja, we zijn trots en we vinden dat.  Maar u mag gerust zijn:  de belangrijkste parels van onze school zijn onze leerlingen. En al gebeurt hier een harttransplantatie, wat dat betreft is er aan het hart van BimSem niets veranderd.’”

In de pers
Bekijk de reportage over de opening van onze Aloysiuskapel door RTV Mechelen. 
Ter gelegenheid van de inhuldiging werd er een bijzondere editie van ons schoolblad Torenblazer gepubliceerd dat exclusief gewijd is aan de Aloysiuskapel. Alle aanwezigen kregen zo'n unieke editie mee naar huis. Wie graag een exemplaar van deze prachtige Torenblazer heeft, kan dit op school verkrijgen aan de kostprijs van 10 euro. Je stuurt dan een mailtje naar info@bimsem.be met vermelding "bijzondere editie Torenblazer". Leerlingen kunnen het exemplaar afhalen op het centraal secretariaat. Voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten en sympathisanten sturen we het exemplaar op. Ouders die een abonnement hebben op Torenblazer kunnen door hun zoon of dochter een gratis exemplaar laten afhalen op het centraal secretariaat.
Kalender
Contacteer ons
Berthoutinstituut - Klein Seminarie | Bleekstraat 3, 2800 MECHELEN
Tel. 015 20 35 30
----------------
Copyright © Julie Van den Driesschen | December 2017
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BimSem · Bleekstraat 3 · Mechelen 2800 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp