Copy

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016

NIEUWE WERKGROEPEN BIZ 

Mogen wij aan u voorstellen?

Er zijn drie nieuwe werkgroepen samengesteld die zich gaan inzetten voor de BIZ.
Dit om het bedrijventerrein zo goed mogelijk te beheren. Het bestuur heeft de volgende ondernemers benaderd die graag ondersteuning willen bieden:

1. Toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • André van der Goes
 • Ron Zee
 • Edwin van de Acker
 • Egbert den Gelder
 • Ron Verhage
2. Kwalitatief hoogstaand onderhouds- en beheersniveau en duurzaamheid
 • André van der Goes
 • Ron Zee
 • Johan Kind
 • Ron Verhage
3. Een veilig bedrijvenpark
 • Ron Zee
 • Edwin van de Acker
 • Ron Verhage

Waarom deelnemen aan de werkgroepen van de BIZ?

Reactie Egbert den Gelder:

‘Met onze servicewerkzaamheden binnen en buiten het Westland, denk ik een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroep.’

Reactie Johan Kind:

‘Ik hoop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de werkzaamheden voor de BIZ. Ik wil graag als ondernemer van het WBC terrein een ondersteunende rol bieden en de stem van de overige ondernemers vertegenwoordigen.’

Lees hier welke voordelen deze werkgroepen met zich meebrengen.
 
Wat is het verschil tussen de VVE en de BIZ?

Bij een VVE is men verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan het gezamenlijke pand/panden en heeft een onderhoudsplicht voor het eigen terrein. Door de aankoop van een “appartement” is men automatisch lid van die vereniging.

Een BIZ is uitdrukkelijk van én voor ondernemers en kan alleen op basis van een initiatief van ondernemers (bij ons dus de BVIW) zelf worden opgezet. Een BIZ is medeverantwoordelijk voor openbare bedrijventerreinen, daar waar een VVE gaat over een gezamenlijk pand en het daarbij behorende (relatief kleine) terrein. Een compleet overzicht van de verschillen tussen de VVE en de BIZ leest u hier
VEILIG                                                                                      

UITBREIDING CAMERABEWAKING

Er wordt regelmatig gekeken of de camerabewaking op onze bedrijventerreinen nog verder geoptimaliseerd kan worden. Recentelijk hebben wij dan ook het aantal camera’s uitgebreid. Op verschillende plaatsen zijn 5 nieuwe camera’s opgehangen. Op deze manier houden we onze terreinen zo veilig mogelijk. 

Surveillanten gezocht!

Op dit moment heeft de werkgroep ‘een veilig bedrijvenpark’ een specificatie gemaakt waarop een offerteaanvraag van de surveillancedienst wordt gedaan. Deze specificatie is tot stand gekomen door ervaringen op andere terreinen.
De bedoeling is dat deze week de offerteaanvraag verzonden wordt naar op dit moment  drie bedrijven.

Indien er nog bedrijven zijn op de terreinen Wateringseveld, Zwethove of WBC, die ook geïnteresseerd zijn, dan kunnen deze zich alsnog aanmelden bij het secretariaat.

De sluitingsdatum van deze aanmelding is 4 oktober 2016.

 
Meld u hier aan!

BEREIKBAAR

WERKZAAMHEDEN GEREED OP WESTLANDSEWEG

De afgelopen tijd is er gewerkt aan het verbeteren van de parkeervoorzieningen aan de Westlandseweg. De doelstelling van dit project was om toe te werken naar een situatie waarbij de volle breedte van de rijbaan vrij komt voor verkeer. Dit komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar het zorgt ook voor een strakker uiterlijk van de toegangsweg tot bedrijventerrein Zwethove.

Op dit moment worden er in samenwerking met de Gemeente Westland verdere werkzaamheden van de infrastructuur, op met name bedrijventerrein Zwethove, voorbereid.

DUURZAAM

Oproep aan bedrijven gespecialiseerd in 'Duurzaamheid'
In verband met een duurzaamheidsvraag van de gemeente Westland doet deze een oproep aan bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in duurzaamheid en welke zijn gevestigd op de bedrijventerreinen Wateringseveld, Zwethove en WBC.
 
De bedoeling is dat de geselecteerde ondernemers de bedrijven op ons terrein gaan bezoeken met als doelstelling het gratis en vrijblijvend uit mogen brengen van een offerte.
De gemeente Westland zal een tegemoetkoming in de kosten doen.
 

De werkgroep ‘duurzaamheid’ zal met U in contact treden om de kwestie toe te lichten.
 

De bedrijfstakken waarin hulp gezocht wordt zijn;
- Leveranciers/installateurs van LED verlichting
- Leveranciers/installateurs van zonnepanelen
- Leveranciers/installateur van warmte pompen
- Isolatiebedrijven
- W-installatiebedrijven
- Alle overige niet nader genoemde duurzaamheidsbedrijven
 
De sluitingsdatum is
4 oktober 2016.
 
Meld u hier aan

SCHOON

WERKZAAMHEDEN OM TERREIN SCHOON TE HOUDEN

De eerste ronde van onkruidbestrijding op de verharding is reeds uitgevoerd. De insteek van het bestuur is om deze bestrijding van onkruid regelmatig te laten doen. Het parkmanagement maakt iedere week een schouwronde en zal de aannemer aansturen als dergelijke werkzaamheden nodig zijn. 

Ook zullen regelmatig de zogenaamde “ruig gras gebieden” gemaaid gaan worden. Het regelmatig bijhouden van deze gebieden zorgt voor een betere uitstraling van de terreinen.

Ook deze week hebben de mensen van Patijnenburg de bedrijventerreinen gecontroleerd op zwerfvuil.

In totaal zijn 43 vuilniszakken vol met zwerfvuil weggeruimd.

Copyright © 2016, All rights reserved.

Stichting Ondernemersfonds BWP
Postbus 56
2660 AB Bergschenhoek
E:
info@bizwateringen.nl
W: www.bizwateringen.nl

Wilt u uw emailadres wijzigen of u uitschrijven voor deze nieuwsbrief?
update emailadres of uitschrijven


 Email Marketing Powered by Mailchimp