Copy

Colorful Chances Nieuwsbrief juli 2016

Lieve Mensen,

Vandaag sturen we u de nieuwsbrief van de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname en u ziet waarschijnlijk de nieuwe naam Colorful Chances, dat is de naam van onze website, die nu tweetalig is: in het Engels en het Nederlands. Bovendien gaan wij een nieuwe Nederlandse stichting opzetten onder deze naam, zodat u straks uw gift via deze stichting op een gewone Nederlandse bankrekening kunt storten, maar dat leest u dan wel in de volgende nieuwsbrief. 

In mei 2016 ben ik vanwege de inzegening van een huwelijk even in Nederland geweest. De reis was te kort om u allemaal te bezoeken, wel was ik bij enkele gemeentes te gast en ook zijn er diverse collectes gehouden voor onze projecten en natuurlijk zijn we daar blij mee. 

Wij zijn heel dankbaar voor alle steun die wij van u krijgen en willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van wat we allemaal doen. Het spijt me, dat we niet eerder in 2016 een nieuwsbief schreven, maar het ligt in onze bedoeling in de toekomst frequenter berichten te sturen.

In de afgelopen periode hebben wij het een en ander gedaan en daarover kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Ik ga u vertellen over de 70 kinderhulpkinderen die onder onze hoede zijn, ons kniplesproject, de dansgroepen, vrijwilligers die ons geholpen hebben, onze steun aan de school op de hoek en de steun die wij uit Nederland mogen ontvangen en die ons in staat stelt verschillende projecten te draaien. We willen nog veel meer doen en dat kan alleen als u met ons meedenkt, voor ons bidt en ons helpt. Samen kunnen wij meer.

Met vriendelijke groet,

Jolan Gaaikema

Neem eens een kijkje bij wat we hebben kunnen doen in 2015: Jaarverslag Colorful Chances 2015

De Kinderhulpkinderen
 
Ook in dit jaar hebben wij ons gericht bezig gehouden met de verschillende kinderhulp-kinderen waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen en dan gaat het om ongeveer 70 kinderen. Deze kinderen wonen meestal thuis bij familie, soms onder minder goede omstandigheden en daar hebben wij geprobeerd verbetering in te brengen. Zo hebben wij enkele kinderen, die op de grond sliepen geholpen aan een bed.

Ook hebben wij materialen verschaft om de daken te verbeteren, als de kinderen woonden in een huis met een lekkend dak. Een van de kinderen hebben wij aan een nieuwe bril geholpen. Voor sommige kinderen betalen wij geld zodat zij alles voor school kunnen aanschaffen en enkele kinderen krijgen busgeld, omdat zij anders de school niet kunnen bezoeken.

Sommige kinderen krijgen extra hulp en aandacht. Onze hulp is gevarieerd en op maat en de kinderen zijn daar blij mee. Lees ook over onze kinderen op de website.
De Kniplessen in Nieuw Aurora
 
In Nieuw Aurora zijn onze kniplessen weer gestart. Dat wil zeggen Susanne, die u op de foto ziet op het moment dat zij stoffen uitzoekt om mee te nemen naar het binnenland naar haar cursisten, is weer begonnen met les geven aldaar. Er zijn nu twee kniplesgroepen, de oude groep, die binnenkort examen doet en een nieuwe enthousiaste groep. We hebben Susanne ook een extra nieuwe naaimachine meegegeven en we zullen in de komende maanden met het geld dat wij in Nederland ontvingen ons knipleshuisje uitbouwen. Daarover leest u meer in onze volgende nieuwsbrief. Kijk voor ons kniplesproject op de website.
Dansgroepen

We hebben nu drie dansgroepen: de dansgroep Esperanza (zie rechts) en de Rainbow Kids oefenen in Sunny Point en ze treden daar op bij de Evangelische Broedergemeente of bij het Leger des heils in Pont Buiten. Ondertussen is er een nieuwe dansgroep ontstaan in Santopolder en deze groep heeft nog niet opgetreden, de leden van deze dansgroep waren eerst lid van een van de andere twee dansgroepen.. De eerste twee groepen staan onder leiding van Priscilla Hofwijk en de laatste onder leiding van Renata Patra. In Nederland worden workshops gehouden ten bate van deze dansgroepen en toen Jolan in Nederland een lezing hield, traden Nederlandse danseressen op. Meer lezen.
Onze steun aan de school in de buurt
 
Natuurlijk staan we ook open voor bescheiden noodvragen dichtbij en daarom hebben wij ook de lagere school in de buurt gesteund. Allereerst hebben  we geholpen met cement en scherpzand opdat de gaten, die in de vloer van de lokalen van de school waren ontstaan weer konden worden gedicht en verder hebben we geholpen met cement en scherpzand opdat de ballustrade van het ene schoolgebouw kon worden opgehoogd en geegaliseerd. Men heeft zelf voor tegelscherven gezorgd zodat het er wat leuker uitziet.
Steun ons Bouwproject
 
We hebben verschillende bouwprojecten gehad. Zo hebben we een moeder met 8 kinderen geholpen aan een nieuw huis, heel eenvoudig, maar toch.. Zij is er blij mee, want het is haar huis en zij kan daar zelfstandig met haar kinderen wonen. We hebben meer gedaan, we hebben de verbouwing van diverse huizen gefinancierd, maar dat is niet genoeg. Er zijn ook enkele families, die hopen op een huis, wat wij hun mogelijk kunnen verschaffen met uw hulp.
 
Zo is er een moeder van 8 kinderen, die twee kinderen heeft verloren en die nu hoopt op een eenvoudig huis. Dat zou best een project kunnen zijn van een kerkelijke gemeente, want voor 1000 euro kunnen we al een huis voor haar en haar gezin bouwen. In Nederland leven mensen in betrekkelijke luxe, maar hier is iemand al blij met zo'n eenvoudig huis. Wie helpt?

Voor een jonge moeder met haar dochtertje gaan we ook bouwen, voor dat huis is al wat geld ingezameld en met 400 euro erbij kunnen we het huis afronden. Wie help(t)(en) opdat deze jonge moeder haar kindje een fijn thuis kan vinden?
Het verslag van Hinde

Van 1 december 2015 tot 1 februari 2016 ben ik in Suriname geweest. In deze periode heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij de stichting Veelkleurige Kansen. Ondanks mijn redelijk korte verblijf en parttime werkzaamheden heb ik ontzettend veel geleerd en gezien.

In de decembermaand heb ik samen met collega Jolanda een kerstspel met de kinderen ingestudeerd en opgevoerd. Wij repeteerden twee keer per week in Sunny Point. Dat waren hele gezellige middagen want de kinderen leken er veel lol in te hebben. Met kerst hebben we het spel opgevoerd tijdens de kerkdienst in Sunny Point. In januari heb ik verschillende mensen mogen bezoeken en een klein beginnetje mogen maken aan een project dat het verbouwen van huizen betreft. Deze bezigheden hielden vooral het kopen van benodigdheden voor de verbouwing in en het verhuizen van meubels. Ik hoop dat de mensen in kwestie hiermee een eindje op weg geholpen zijn en snel fijn kunnen wonen. Ik was helaas zelf niet lang genoeg aanwezig om te kunnen helpen bij het verbouwen zelf en de vooruitgang te kunnen zien. Ook heb ik een paar keer opgepast op de kinderen in het tehuis waar ik spelletjes met ze speelde en vooral probeerde een gezellige middag met ze te hebben. Aan het eind van de dag werd er lekker gekookt door de oudste meisjes van het tehuis.

De twee maanden gingen snel voorbij en toen was het alweer tijd om afscheid te nemen. Ik hoop toch dat ik op deze manier een klein steentje heb kunnen bijdragen.

Al met al was het een hele leerzame, inspirerende, heftige maar ook leuke ervaring en ik zal de kinderen/mensen die ik ontmoet heb nooit vergeten.

 

Vrijwilligers gezocht

Voor het komende schooljaar, dus vanaf oktober zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Allereerst zoeken wij vrijwilligers die EHBO-lessen willen geven. We denken daarbij aan EHBO-lessen voor al onze medewerkers: dat zijn de dansleraressen, de huiswerkbegeleidsters, de schoonmaakster, de bestuursleden, de kniples-leraressen, onze vrijwilligers en nog veel meer. We willen graag aan ieder die op ons een beroep doet veiligheid bieden. Daarnaast willen we ook nog EHBO-lessen geven aan crècheleidsters, leerkrachten, onze oudste kinderhulp-pupillen, kinderen op school en kinderen in Sunny Point. We zijn op zoek naar deskundige enthousiaste mensen, die een maand naar Suriname willen komen om hier deze lessen te geven.

Wilt u vrijwilliger worden mail dan naar info@colorfulchances.com
Sanitair project Goejaba

Goejaba is een veelkleurig dorp, zoals u kunt zien op de foto van de wandelmars, die daar gehouden wordt. In dit dorp zullen wij in samenwerking met de stichting Lumazy verschillende projecten opzetten. Het eerste wat we in gedachten hebben is een sanitair project. De hygiënische situatie in het dorp is niet ideaal, omdat de meeste mensen geen toilet hebben en daar willen wij stapsgewijs verandering in brengen. Er wonen 12 grote families in het dorp en het is de bedoeling om voor elke familie een toilettenblok te bouwen. Op dit moment is daar nog niet genoeg geld voor, maar we maken een begin met een pilot-project.

Eind juli 2016 wordt gestart met de bouw van het eerste familietoilet en hierna hopen we het project uit te breiden. Het ligt in de bedoeling om voor alle 12 families toilettenblokken te bouwen, maar dat kan alleen met meerdere subsidies. We kunnen starten mede dankzij de steun van de doopsgezinde gemeente Dordrecht. We hopen dat meerdere kerkelijke gemeentes of andere organisaties ook willen steunen. De bouw van 1 toilet kost ongeveer 500 euro en de bouw van een toilettenblok 2000 euro. Een goede hygiëne betekent een betere gezondheid en dat is heel wat waard.

Over een ander project voor Goejaba kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.

Wat u kunt doen

 
U kunt ons op verschillende manieren helpen; u kunt allereerst overzees familielid worden over een kind en zo dit kind steunen met 10, 15 of 25 euro per maand. Meer over deze overzeese adoptie leest u op onze website.

U kunt niet alleen vrijwilliger worden in Suriname, maar ook in Nederland. In Nederland zijn wij op zoek naar mensen, die jaarlijks fondsenwervende activiteiten voor onze stichting willen opzetten in een bepaalde plaats, dat kan ook uw eigen woonplaats zijn. We denken aan concerten, dansvoorstellingen, maar ook misschien aan een rommelmarkt, een quiltverkoop, een antidiscriminatiebijeenkomst, een voorlichtingsavond of een oliebollenactie, net dat waarin u goed bent, of waarvoor u enthousiast wordt. Wij zouden blij zijn als in verschillende plaatsen van Nederland een jaarlijks terugkomende activiteit voor een van de projecten van onze stichting wordt georganiseerd. Daarnaast zijn we blij met iemand, die een e-mailcampagne voor ons opzet om meer bekendheid te geven aan onze stichting.

In Groningen wordt nu een kleding-, handdoeken- en laken-inzameling gehouden met de bedoeling, dat deze goederen nog in september naar Suriname kunnen worden gestuurd. We hopen bovendien op veel afgeschreven bibliotheekboeken, want we willen tenminste in 3 plaatsen een bibliotheek opzetten. Dus als u bij een bibliotheek werkt of iemand daar kent, kunt u misschien voor ons bemiddelen. Voor onze EHBO-lessen zijn we opzoek naar verbandmateriaal dat over datum is, maar dat heel geschikt is als oefenmateriaal bij onze cursussen. We hopen in of juist voor de herfst een container Surinamewaards te sturen. U kunt ook helpen door met de auto ingezamelde goederen op te halen en te brengen naar onze opslag in Wormerveer.
 
En natuurlijk kunt u ons steunen met een financiële bijdrage op de rekening van de Surinaamse Postspaarbank NL47INGB 0000010717 ten name van de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname nr. 312081441 (NB u moet dus 2 bankrekeningnummers invullen!)

Voor kleine bedragen kunt u beter geld storten op de volgende rekening: NL03 ABNA 0570 2712 66 ten name van J.F.P.Banai-Gaaikema t.b.v. Hulpwerk Suriname Guyana.

Woont u in Suriname dan kunt u Surinaamse dollars storten bij de Surinaamse Post-spaarbank op Rekeningnummer 312081410 van Stichting Veelkleurige Kansen Suriname
 
Alle hulp is welkom!
Copyright © *2016* *Colorful Chances Suriname*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*info@colorfulchances.com*

Wilt u aanpassen hoe u emails ontvangt?
U kunt gerust uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven voor de nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Colorful Chances Suriname · Kailanweg 14 · Wanica · Paramaribo · Suriname

Email Marketing Powered by MailChimp