CHRISTMAS AND NEW YEAR OPENING TIMES

Dear valued customer, 

Please see below our opening times for this year’s Christmas holiday period.

I'm sure, like us, you are looking forward to spending some festive time with loved ones. Hopefully with the news of a vaccine we can all plan for a better 2021. This has been a very difficult and challenging year, and it is for this reason that we have taken the decision here at Evolution Bikes to take a short break in the new year. Hopefully this will help all our staff to recharge the batteries and see us return with renewed enthusiasm in 2021.

 

I would like to take this opportunity to thank all of you for your continued support of our business, and to wish you and your families a Merry Christmas and prosperous new year.

Gareth Jones

 
 • December 24th - CLOSED
 • December 25th - CLOSED
 • December 26th - CLOSED
 • December 27th - Porth Eirias OPEN / Bangor CLOSED
 • December 28th - Bangor OPEN / Porth Eirias CLOSED
 • December 29th - Both Stores OPEN
 • December 30th - Both Stores OPEN
 • December 31st until Sunday 10th January – BOTH STORES CLOSED
 • Normal opening hours will re-commence Monday 11th of January 2021

Annwyl gwsmer ffyddlon,

Gweler isod ein oriau agor ar gyfer cyfnod gwyliau’r Nadolig eleni.

‘Rydym yn siwr eich bod chithau hefyd yn edrych ymlaen at gael treulio rhywfaint o amser gyda theulu a ffrindiau dros yr Wyl, a gyda’r newyddion bod brechlyn ar ei ffordd gobeithio y gallwn wynebu 2021 gyda hyder am flwyddyn well. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn anodd ac heriol iawn, ac yn sgil hynny ‘rydym wedi penderfynu cymryd hoe fach yn y flwyddyn newydd. Y gobaith yw y caiff y staff i gyd gyfle i ail-bweru eu batris a dychwelyd ar gyfer tymor 2021 i’ch gwasanaethu yn llawn egni a brwdfrydedd.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus ac i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i chi a’ch teuluoedd.

Gareth Jones
 

 

 • Rhagfyr 24ain – Ar Gau
 • Rhagfyr 25ain – Ar Gau
 • Rhagfyr 26ain – Ar Gau
 • Rhagfyr 27ain – Porth Eirias AR AGOR / Bangor AR GAU
 • Rhagfyr 28ain – Bangor AR AGOR / Porth Eirias AR GAU
 • Rhagfyr 29ain – Bangor a Porth Eirias AR AGOR
 • Rhagfyr 30ain – Bangor a Porth Eirias AR AGOR
 • Rhagfyr 31ain tan Ddydd Sul Ionawr 10fed – BANGOR A PORTH EIRIAS AR GAU
 • Bydd oriau agor arferol yn ail-gychwyn o Ddydd Llun yr 11eg o Ionawr 2021
   


 

Copyright © 2020 Revolution Bikes Ltd t/a Evolution Bikes, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp