Copy
NIEUWSBRIEF APRIL 2017
View this email in your browser
Welkom bij alweer de derde editie van deze nieuwsbrief. Blijf met deze nieuwsbrief op de hoogte van de werkzaamheden van de Commissie Corporate Governance en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van corporate governance voor beursgenoteerde ondernemingen !
Nieuwe samenstelling van de Commissie Corporate Governance
De Commissie Corporate Governance besliste op 12 oktober 2016 om haar samenstelling te wijzigen. De Commissie besliste om het aantal leden te beperken tot 15 zonder afbreuk te doen aan een voldoende representativiteit van de belangrijkste belanghebbenden inzake deugdelijk bestuur in België. De leden worden eerst en vooral gekozen op basis van hun ervaring en deskundigheid inzake deugdelijk bestuur.

LEES HET VOLLEDIGE NIEUWSBERICHT
De Code 2009 wordt herzien in 2017
De voorzitter van de Commissie Corporate Governance, Thomas Leysen, heeft op 21 november 2016 aangekondigd dat de Commissie in 2017 overgaat tot een herziening van de Belgische Corporate Governance Code 2009. De Commissie heeft immers de taak om erover te waken dat de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code relevant blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen.

LEES HET VOLLEDIGE NIEUWSBERICHT
De omzetting van de audithervorming in Belgische wetgeving is een feit
De Europese Unie keurde in 2014 een grootschalige audithervorming goed. België legde eerder dit jaar al de nieuwe grenzen vast voor de duur van het auditmandaat. Recent keurde het parlement een wet goed waarmee de implementatie van de audithervorming verder wordt afgerond. Nieuw is de invoering van een systeem van verplichte rotatie van commissarissen in organisaties van openbaar belang. Daarnaast wordt ook de rol van het auditcomité versterkt en worden de voorwaarden voor de uitvoering van niet-controlediensten gewijzigd. Ten slotte worden "Big Four-only"-clausules verboden.

RAADPLEEG DE WETTEKSTEN HIER
Verschillende landen herzien hun Code voor beursgenoteerde ondernemingen
FRANKRIJK
Afep en Medef publiceerden op 24 november 2016 een nieuwe versie van de corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen in Frankrijk.

MEER INFORMATIE
NEDERLAND
Op 8 december 2016 publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance in Nederland een nieuwe versie van de Nederlandse Corporate Governance Code.

MEER INFORMATIE
DUITSLAND
Op 7 februari 2017 heeft de Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex wijzigingen goedgekeurd aan de Duitse Corporate Governance Code.

MEER INFORMATIE
ZUID-AFRIKA
Op 1 november 2016 publiceerde het King Committee en het Instituut voor Bestuurders in Zuid-Afrika (IoDSA) het King IV Report. Het vervangt het King III Report dat in 2009 werd uitgebracht.

MEER INFORMATIE
Commissie Corporate Governance
Stuiversstraat 8
B - 1000 Brussel
T + 32 2 515 08 59
F + 32 2 515 09 85
Copyright © 2017 Commissie Corporate Governance, All rights reserved.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to annelies.dewilde@guberna.be
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Corporate Governance Committee · Stuiversstraat/Rue des Sols 8 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp