Copy

NAPNIEUWS
EDITIE 44 - december 2016
> NAP contactbijeenkomst: 'Energie Transities'
> Nieuw Programmaraadlid
> Management of Engineering Projects Course 2016
> DACE CCE opleiding in een nieuw jasje!
> Boek  'Management of Engineering Projects - People are key'
Professorale overpeinzingen
Agenda
NAP contactbijeenkomst 10 november: 'Energie Transities'

Energietransities en lessen van een oud bouwproject

Op de vierde NAP-contactbijeenkomst in 2016 zijn twee onderwerpen aan de orde gekomen die nieuwe inzichten gaven, hoe de dagelijkse praktijk in het eigen bedrijf een nieuwe draai te geven. Allereerst gaf Yvonne van Delft van ECN aan hoe elektrificatie de Europese procesindustrie kansen biedt haar concurrentiepositie op de wereldmarkt te behouden. Na de pauze gaf Frank van Ewijk van Shell aan de hand van een pubquiz inzicht in de bouw van de Eiffeltoren in 1889 en wat dat vertelt over onze huidige bouwpraktijk.

Yvonne van Delft schetste het beeld van de Europese procesindustrie aan de hand van een analyse van de Rabobank uit 2014. Weliswaar is er een grote kennis van de chemie en zijn er veel downstream activiteiten, maar het grote probleem zijn de operationele kosten, met name de energie- en feedstockkosten en een daling in de eindvraag. Daarnaast is er nog een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met de bijhorende CO2 uitstoot.

Lees verder >

Nieuw Programmaraadlid

Op 10 november werd de heer Jaap Reijntjes (Croonwolter&dros) verwelkomd in de Programmaraad. Jaap is bij Croonwolter&dros verantwoordelijk voor het commerciële proces bij de divisie Industry. Tevens werd er afscheid genomen van de heer Sven Asijee (Croonwolter&dros). Het bestuur dankt Sven voor zijn gewaardeerde inzet en bijdragen, tevens wenst zij Jaap veel succes in de Programmaraad.


 

"Management of Engineering Projects Course 2016 weer door 33 cursisten succesvol afgelegd"

Afgelopen september/oktober heeft weer een nieuwe groep deelnemers kennis gemaakt met de cursus ‘management of engineering projects’. Hoewel we de cursus al 9 jaar draaien (vanaf 2008) blijven we elk jaar de cursus veranderen op basis van deelnemers feedback en eigen inzichten.
Een van de onderdelen waar we de afgelopen jaren een toenemende focus op hebben is de aandacht voor de mensen. De aandacht voor de menselijke kant komt niet alleen voort uit onszelf, maar ook uit de vraag van deelnemers. Jonge ingenieurs realiseren zich in toenemende mate dat een groot deel van de uitdagingen binnen projecten niet alleen technisch van aard is.

Lees verder >

CCE opleiding in nieuw jasje!

There is a growing demand for highly qualified Cost Engineers. Companies acknowledge the need for good estimating, planning and cost control capabilities for the preparation and execution of their capital projects.  The Cost Engineer is at the pivot point between technical project requirements and the financial framework in a company. In that role, the Cost Engineer is essential for effective projects and supports the project manager to deliver projects within schedule and budget. In more general terms, Cost Engineers acquire ever more important roles in the control of entire company operations.

Click here for the flyer.

Boek 'Managment of Engineering Projects - People are key'

Professor dr. Hans Bakker en een groep senior experts presenteren een vernieuwende kijk op project management. Daarmee kunnen zowel nieuwbouw- als modificatieprojecten in de proces industrie en infra-sector beter tot een succesvol einde worden gebracht. Goed nieuws, want momenteel wordt globaal de helft van deze engineeringprojecten niet conform budget, doorlooptijd en/of kwaliteit opgeleverd.  

Het draait allemaal om mensen: mensen zijn de sleutel! Kennis, ervaring, instrumenten en processen vormen één kant van een project, de mensen in de project-teams maken het verschil. Succes ligt vooral besloten in de manier waarop deze mensen samenwerken. Daartoe behoort ook de vroegtijdige betrokkenheid van alle belangrijke stakeholders. Met verstandig stakeholder management kan brede steun en grote inzet verworven worden. Een andere succesfactor is de toepassing van een fit-for-purpose benadering ten aanzien van het management van het project, goed uitgebalanceerd, door schaalaanpassing van beheersactiviteiten in plaats van het weglaten van essentiële processen.

Klik hier voor de complete flyer.

Professorale overpeinzingen

Het afgelopen jaar hebben we een Massive Open On-line Course (kortweg MOOC, spreek uit moek) met als onderwerp “Management of engineering projects: preparing for success” ontwikkeld. Zoals op de NAP Netwerk bijeenkomst op 10 november al werd gemeld, heeft deze cursus inmiddels 11.104 inschrijvingen. De cursus is beschikbaar op het edX platform (www.edx.org), een samenwerkingsverband van een groot aantal gerenommeerde universiteiten. Op de netwerkbijeenkomst werd me een aantal malen gevraagd hoe zo’n cursus nu in zijn werk gaat. Het is wellicht een goed idee om dat hier eens uit te leggen.


Lees verder >

Activiteitenagenda
Een overzicht van de komende activiteiten binnen het NAP netwerk.
Voor de volledige activiteitenagenda klik hier
2 februari 2017 NAP Contactbijeenkomst
18 mei 2017 NAP Contactbijeenkomst
27 - 30 augustus 2017: Value Summit
14 september 2017 NAP Contactbijeenkomst
9 november 2017 NAP Contactbijeenkomst
Is uw bedrijf deelnemer van NAP en heeft u geen inlogcodes voor het Extranet op onze website? Dan kunt u deze hier aanvragen bij het bureau.
U ontvangt NAPNieuws omdat u zich hiervoor ingeschreven heeft. Eerder verzonden NAPNieuws kunt u hier vinden op onze website.
NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.
Copyright © 2016 Stichting NAP, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze emails ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp