Copy

NAPNIEUWS
EDITIE 42 - augustus 2016
 > NAP contactbijeenkomst: 'The dark side of Project Management'
 > Masterclass Sustainability
 > Process Safety 
 >
Nieuw Programmaraadlid
 > Jurriaan Boon promoveert aan de TU/e
 > Nieuwe bedrijfsdeelnemer: Huntsman
 > Nieuwe bedrijfsdeelnemer: Treecon
 > Professorale overpeinzingen
 > Agenda
NAP contactbijeenkomst 15 september: 'The dark side of Project Management'

Graag nodigen wij u uit voor  de aankomende contactbijeenkomst ‘The Dark side of Project Management’ op donderdag 15 september 2016 in Hotel Houten. Klik hier om direct aan te melden.

Marco Eykelenboom* (MSc, MBA, Project Manager, Fluor B.V. en voorzitter NAP SIG PM) zal een presentatie verzorgen “Organizational effectiveness in Capital Projects; making the invisible visible”. Were you ever involved in a succesful project? In your view, what was the most important contributor to that success? High chance you do not remember the processes and practices used to control all elements of the iron triangle of project management. Instead you probably remember the effectiveness of the team. Most companies nurture and develop their best practices, but fail to acknowledge that a high performing team really makes the difference.  

In de presentatie bespreekt Marco Eykelenboom waarom de menselijke factor onderschat wordt, maar van doorslaggevend belang is voor het succes van een project. In de afgelopen 10 jaar heeft hij geleerd hoe hij de onzichtbare "soft" factors hard kan maken door ze te meten, te analyseren en kan gebruiken voor het ontwerpen van high performance teams. In de presentatie worden tools, tips en tricks uitgelegd die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn en de volgende dag gebruikt kunnen worden. 

Lees verder >

Masterclass Sustainability

Na vier succesvolle Masterclasses Sustainability bij asset-owners uit de procesindustrie Heineken, AkzoNobel, FrieslandCampina en TataSteel, organiseert NAP nu de vijfde Masterclass bij toeleverancier ROCKWOOL op 8 september a.s. in Roermond met het thema 'Sociale duurzaamheid' 

Hoe ziet de vijfde Masterclass eruit? ROCKWOOL is continu bezig met het optimaliseren en verduurzamen van haar processen en zet zich onverminderd in voor kwaliteit in de gebouwde omgeving. Dit alles binnen haar visie 'Create and Protect': aanbieden van oplossingen die gebouwen beschermen tegen het milieu en het milieu tegen de impact van gebouwen. Een grote rol is hierbij weggelegd voor het creëren van bewustwording en transparantie.

Lees verder >

Process Safety
De SIG Process Safety is met een enthousiast team van start gegaan.
Na een degelijke voorbereiding, waarbij de charter diverse keren is aangescherpt en vanuit de gehele keten partijen benaderd zijn om deel te nemen, heeft de eerste bijeenkomst in juni plaatsgevonden. Daarbij zijn direct een aantal interessante onderwerpen besproken waaronder de aanpak van risico studies. Het goed in kaart brengen van alle proces risico’s en de evaluatie daarvan, dat wil zeggen het terugbrengen van deze risico’s tot een acceptabel niveau, is een essentiële taak van Process Safety. HAZOP is de meest gehanteerde methodiek, maar ook daarin bestaan nog veel soorten en maten, zoals hoe vaak dient een HAZOP herhaald te worden.

Diverse “practices” en methodieken die bij risico studies gehanteerd worden, werden besproken. Hieruit zal met een subteam een tiental best practices gedefinieerd worden.

De sfeer is openhartig en goed. De SIG zal mogelijk dit jaar met nog enkele asset owners uitgebreid worden. De verwachting is dat het benchmarken van Process Safety methodieken in een besloten sfeer, goed aansluit bij de behoefte van de teamleden en deelnemende industrieën.
Nieuw Programmaraadlid
Jurriaan Boon promoveert aan TU/e
Sinds 1 juli 2016 is Nanneke de Wolff toegetreden tot de Programmaraad.
Zij is sinds 2010 werkzaam bij Huntsman als Process Excellence manager.

Nanneke volgde de opleiding Ir. Chemische Technologie (Chemical Engineering) aan de University of Technology te Eindhoven.

Het bestuur wenst Nanneke veel succes in de Programmaraad.

Meer info over Huntsman vind u verderop in deze nieuwsbrief. 
Op 4 juli 2016 heeft dr. ir. Jurriaan Boon (werkzaam bij ECN) zijn proefschrift verdedigd aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als titel ‘Scheiding van koolstofdioxide en waterstof op hoge temperatuur middels sorption-enhanced water-gas shift en palladium membranen’. In het proefschrift worden hoge temperatuur technieken ontwikkeld voor de scheiding van koolstofdioxide en waterstof – een scheiding die onder andere relevant is voor industriële productie van waterstof en het afvangen van koolstofdioxide.

Lees verder >
Nieuwe bedrijfsdeelnemer: Huntsman 
Nieuwe bedrijfsdeelnemer: Treecon 
Huntsman Holland BV:
Enriching lives through innovation


Midden in Rotterdam-Botlek produceert Huntsman in haar vijf fabrieken grondstoffen voor ongeveer 170 verschillende producttoepassingen in de polyurethaanindustrie. In onze fabrieken werken we hard om de grondstoffen voor de eindproducten van onze klanten veilig te produceren en te leveren met precies de juiste stevigheid, juiste flexibiliteit, of het lichtste gewicht. Polyurethanen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving, maar we zien ze zelden omdat ze meestal het inwendige deel vormen van de artikelen die we gebruiken.
Je slaapt erop, je zit erop, je rijdt erin,
je loopt erop en er groeien planten op!


Lees verder >
Treecon:
uw partner in technische veiligheid


Treecon biedt onafhankelijk en gespecialiseerd advies op het gebied van technische veiligheid en bedrijfszekerheid. Onze klanten zijn kapitaalintensieve bedrijven waarbinnen een goede beheersing van technische veiligheid en bedrijfszekerheid van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering en continuïteit.
In onze diensten en producten combineren we uw vraag met de ‘best practices’ uit de industrie. Wij staan voor een praktische en realistische benadering en bieden een kosteneffectief en op maat gesneden advies. Wij bieden o.a. HAZOP, BRZO 2015, veiligheidsrapporten, HAZID, VG documenten, FME(C)A etc.

Lees verder >
Professorale overpeinzingen

Eigenlijk is het nog steeds vakantie. Doordat ik nog steeds herstellende ben van mijn longembolie, hadden we geen behoefte om naar het buitenland te gaan. Dus besloten om de vakantie aan de Nederlandse kust door te brengen, een huisje gehuurd in Bergen NH. Na twee weken aan de kust met wisselende weersomstandigheden ook nog een weekje thuis gebleven om te kunnen klussen. Volgende week gaan we weer aan de slag in Delft en vanaf 1 september voor 80%. Ik kijk er echt naar uit. Maar het NAP bureau is nu alweer aan het opstarten. Dus het was weer tijd voor een bijdrage. Een beetje anders dan anders, maar dat komt vanwege de vakantiestemming.

Lees verder >
Activiteitenagenda
Een overzicht van de komende activiteiten binnen het NAP netwerk.
Voor de volledige activiteitenagenda klik hier
8 september 2016: Masterclass Sustainability
15 september 2016: NAP Contactbijeenkomst
16 september 2016: EEMS DELTAVISIE 2016
10 november 2016: NAP contactbijeenkomst "Energietransitie"
Is uw bedrijf deelnemer van NAP en heeft u geen inlogcodes voor het Extranet op onze website? Dan kunt u deze hier aanvragen bij het bureau.
U ontvangt NAPNieuws omdat u zich hiervoor ingeschreven heeft. Eerder verzonden NAPNieuws kunt u hier vinden op onze website.
NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.
Copyright © 2016 Stichting NAP, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze emails ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp