Copy

NAPNIEUWS
EDITIE 46 - maart 2017
NAP contactbijeenkomst 'World Café Industrie 2040'
> NAP Studium Generale "Big Data"
> Nieuw Programmaraadlid
Zuyd Hogeschool maakt dankbaar gebruik van kennis databank van DACE
> SIG Process Safety: een jaar goed op weg
> Process Safety Congres "Managament of Hazardous Chemicals"
Professorale overpeinzingen
Agenda
NAP Contactbijeenkomst 'World Café Industrie 2040'.

Op de eerste contactbijeenkomst van 2017 - georganiseerd door NAP Young Professionals - werden de aanwezigen door de jonge garde meegenomen naar het café. Niet zomaar een café, maar het NAP World Café Industrie 2040. Inzet was de verwachtingen voor de industrie in 2040 helder te krijgen. Dit leverde een energievolle setting op met veel dialoog en discussie. Veel ideeën kwamen los, zowel serieus als met een kwinkslag. De discussie werd gevoerd aan de hand van vier thema’s, namelijk Energietransitie, Digitalisering, Bedrijfsstructuur en de combinatie Leven & Werk. Ieder thema had zijn eigen hoek in het café en de aanwezigen werden daar op verschillende manieren getriggerd hun gedachten te laten gaan. Een echte ‘Laat honderd bloemen bloeien’ campagne.

Ingeleid door een rapper die aan eenieder meegaf ‘to love millennials’, werd eerst centraal een aantal prikkelende vragen behandeld. Die waren bedoeld om het publiek alvast op te warmen voor wat komen ging. Bijvoorbeeld, hoe belangrijk is Artificial Intelligence in 2040? Keuzemogelijkheden hier waren a) net als het mobiel nu, b) ongewenst/verboden, c) achterhaald, d) doorontwikkeld/verder geïntegreerd. De meerderheid koos (uiteraard) voor de laatste optie, maar de andere keuzemogelijkheden zetten de mensen wel scherp om verder door te denken. Na deze centrale vragen kon het World Café van start gaan.


Lees verder >

NAP Studium Generale "Big Data"

Over de grenzen heen kijken is de kern van het NAP Studium Generale. Met deze interactieve bijeenkomsten biedt NAP een extra platform om deelnemers uit procesindustrieketen in contact te brengen met belangwekkende nieuwe ontwikkelingen en hen daarmee te inspireren.  
Tijdens deze bijeenkomsten maakt u in circa vier uur kennis met een nieuwe ontwikkeling, waarover de deelnemers en inleiders intensief van gedachten wisselen, om inzicht te krijgen in wat deze ontwikkeling zou kunnen betekenen voor uw bedrijf.
 
Naar aanleiding van de succesvolle Studium Generale over Big Data van maart 2016, heeft NAP met de Programmaraad een tweede editie “Big Data” (6 april 2017) georganiseerd. Onder de inspirerende leiding van Femke de Jager zijn er nieuwe cases, andere sprekers en verfrissende perspectieven gevonden die ook deze bijeenkomst weer zeer interessant maken. Sprekers van KLM, Siemens, Tata Steel en Stork delen hun inzichten met de deelnemers om samen tot een verdere verdieping en praktisch inzicht van de betekenis van big data in het bedrijfsleven te komen.

Lees verder >

Nieuw programmaraadlid

Sinds 2 februari 2017 is Bernd Kuehne toegetreden tot de Programmaraad. 

Hij is sinds 2010 werkzaam in diverse functies bij Jacobs en vanaf september 2016 als Director Business Development.

Bernd volgde de opleiding Master of Business Administration, heeft een diploma Mechanical Engineering en een Major in Design Engineering

Het bestuur wenst Bernd veel succes in de Programmaraad.

Zuyd Hogeschool maakt dankbaar gebruik van kennis databank DACE

De opleiding Facility Management van Zuyd Hogeschool beoogt gekwalificeerde en gepassioneerde professionals op te leiden die ‘fit for use’ omgevingen creëren en managen. Een facility manager streeft ernaar om mensen, ruimte, processen en technologie tot een samenhangend geheel te smeden. Om gaandeweg tot een omgeving (en bijbehorende services) te komen welke geschikt is voor het beoogde gebruik. De opleiding richt zich dan ook op facilitaire processen en op de ontwikkeling en het beheer van gebouwen (Vastgoed).
 
Reeds in de propedeuse geven we deze benadering, dit denken vanuit de gebruiker en het gebruik, mee aan de studenten. Daarom draagt één van de propedeusemodules de titel ‘Adviseren over ruimtegebruik’. Het is de bedoeling dat de studenten in kleine projectgroepen een opdracht van een externe partij uitvoeren, om uiteindelijk een advies te geven over de optimale indeling en inrichting van de werkomgeving;  'Fit for use'.

Lees verder >

SIG Process Safety: een jaar goed op weg

De industrie heeft de verplichting de veiligheid van haar werknemers alsmede het milieu en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Regelmatig wordt publiekelijk afgevraagd of de industrie deze verantwoordelijkheid wel serieus genoeg neemt. Daarom is het van groot belang om een platform te hebben waar de industrie en betrokken partijen gezamenlijk leren en valideren dat zij de juiste process safety best practices hanteren. Dit netwerk wordt aangeboden door de Special Interest Group (SIG) Process Safety  die in maart 2016 officieel van start ging.
 
Bij de opstart is goed gekeken hoe de SIG een toegevoegde waarde kan hebben naast initiatieven als veiligheid voorop van de VNCI, het KIVI waarin de engineers verenigd zijn, of de NVVK het netwerk van veiligheidskundigen. In de SIG Process Safety is de keten vertegenwoordig terwijl de nadruk (ca 2/3) wordt gevormd door “asset owners” uit de industrie die processen met gevaarlijk stoffen managen. Dit wordt aangevuld met toeleveranciers die ontwerp en risico studies uitvoeren alsmede de bouwers van installaties en partijen die onderhoud uitvoeren. Door de aanwezigheid van de keten ontstaat een brede kijk op process safety waarbij partijen optimaal van elkaar kunnen leren. De werkelijke kracht van het SIG komt door de afwezigheid van een politieke agenda en de beslotenheid van de bijeenkomst in een vertrouwelijke sfeer. Hierdoor kunnen de deelnemers elkaar echt openlijk feedback geven en op een dieper vlak van elkaar leren.

Lees verder >

Process Safety Congres "Management of Hazardous Chemicals"

The seminar aims to stimulate the process safety culture by networking and sharing of information. It is organised for the technical safety specialists and managers of companies that deal with processes that involve hazardous chemicals or energy.

Key Note Lectures
Rick Engler 
is Board member of the Chemical Safety Board, the worlds leading institute that promotes learning from catastrophic incidents in the chemical industry.

Hans Schwarz is VP Process Safety for BASF, worlds largest chemical company, for which he led technology teams and was involved in the design of a TDI plant.

Jakob van der Wal was HSE manager for NAM gas exploration and involved in the investigation of the Warffum gas explosion.

For more information click here.

 

Professorale overpeinzingen

De vraag van het NAP bureau iedere twee maanden om weer een column te produceren, leidt altijd weer tot een paar momenten van zelfreflectie: waar staan we nu sinds de ervaringen gedeeld in de laatste column. Wat voor voortgang is er geboekt of wat voor mijlpalen zijn er te melden. Verbazend genoeg lukt het me altijd weer om iets vermeldenswaardigs te vinden. Dat betekent dus dat er voldoende gebeurt en dat er best wel voortgang te melden is. Als je gewoon door de dagelijkse beslommeringen wordt geabsorbeerd, valt dat niet zo op. Maar bij reflectie – terug kijkend over een kortere of langere periode - zie je dan toch plotseling de voortgang wel weer. Vaak leg ik zelf mijn lat ‘wat’ te hoog. Dan gaat het dus allemaal niet snel genoeg of niet goed genoeg. Dat is een typisch trekje van wetenschappers en techneuten. Het kan altijd beter. Maar dat is ook een gevaarlijk trekje van ons perfectionisten. Je dreigt het dan nooit goed genoeg te doen.
 
Lees verder >
 

Activiteitenagenda
Een overzicht van de komende activiteiten binnen het NAP netwerk.
Voor de volledige activiteitenagenda klik hier
6 april 2017 NAP Studium Generala "Big Data"
4 en 10 mei 2017 2-daagse Workshop Big Data, Science en Machine Learning
17 mei 2017 Process Safety Congres "Management of Hazardous Chemicals"
18 mei 2017 NAP Contactbijeenkomst
27 - 30 augustus 2017: Value Summit
14 september 2017 NAP Contactbijeenkomst
9 november 2017 NAP Contactbijeenkomst
Is uw bedrijf deelnemer van NAP en heeft u geen inlogcodes voor het Extranet op onze website? Dan kunt u deze hier aanvragen bij het bureau.
U ontvangt NAPNieuws omdat u zich hiervoor ingeschreven heeft. Eerder verzonden NAPNieuws kunt u hier vinden op onze website.
NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.
Copyright © 2017 Stichting NAP, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze emails ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp