Copy
Healing als pijler van het soefisme
Deze maand is een soort ‘soefimaand’ voor mij. Ik ben namelijk door het Centrum voor Universeel Soefisme uitgenodigd om eerst een lezing te geven over healing (die is inmiddels geweest) en om a.s. vrijdagavond 8 februari de documentairefilm HEAL in te leiden, over de kracht van de mind op het genezingsproces. Dus leek het me wel passend om ook deze nieuwsbrief eens aan het Universeel Soefisme te besteden, en dan natuurlijk met name aan de relatie van deze levensbeschouwelijke stroming met healing en gezondheid.

Trouwens: iedereen is vrijdag van harte welkom! Kijk even op website van het centrum voor de details!

Het soefisme in (heel) grote lijnen

Het Universeel Soefisme, of ‘westers soefisme’, is een levensbeschouwing die de boodschap van de Goddelijke eenheid uitdraagt; de eenheid van alle mensen, van alle religies en van het gehele bestaan. Het is een boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Het soefisme wil ‘voedsel voor de Ziel’ brengen en erkent alle (andere) wereldreligies als gelijkwaardig en nuttig: zo kan iedereen een weg terug naar de Eenheid vinden die bij hem of haar past.

Vijf pijlers
Het Universeel Soefisme rust op vijf pijlers, de vijf soefi-activiteiten: de Innerlijke School, de Universele Eredienst, de Broeder- en Zusterschap, Spirituele Genezing en Spirituele Symboliek.
Hieronder (2e artikel) vertel ik wat je meer over Spirituele Genezing volgens het soefisme.

Verder: Veel leesplezier,
Rob van der Niet
 

Lezing: Helen vanuit verbinding

Vorige week heb ik een lezing mogen geven in het Centrum voor Universeel Soefisme in Den Haag, over bewustzijn & healing. Wat is healing precies, op welke niveaus speelt healing zich af, wat zijn de voorwaarden wil healing tot stand kunnen komen en ook: waaraan voldoet een goede healer?
 
De opkomst was opvallend hoog; een zeventigtal mensen zorgde voor een goed gevulde zaal. Overigens heeft deze ruimte een heel bijzonder plekje in mijn hart, want ‘toevallig’ zijn mijn vrouw Ellen en ik hier getrouwd, nu 5 jaar geleden! Toen waren we officieel nog helemaal geen soefi, en ik ben dat trouwens nog steeds niet. Ellen wel inmiddels, met volle overtuiging. Ikzelf ben en blijf voorlopig sympathisant! 😉

Ik had mijn lezing de titel ‘Helen vanuit verbinding’ gegeven omdat de kern van healing altijd is: ware genezing kan pas tot stand komen als  je je verbindt met de Bron. En dat is precies wat het soefisme betoogt, al wordt daar de Bron meestal ‘God’ genoemd, of ‘holistisch bewustzijn’. De healer is in dit proces van healing hooguit intermediair, een tijdelijke tussenschakel.
 
Na de lezing was er uiteraard gelegenheid tot vragen. Daarbij kwamen interessante onderwerpen naar voren, zoals de vraag hoe het nou toch kan dat iemand die altijd gezond en bewust leeft, ziek wordt, terwijl iemand die er maar wat op los flierefluit, zonder problemen 100 wordt. Dat is natuurlijk geen vraag die in 2 zinnen beantwoord kan worden, maar ik heb uiteraard wel een poging gedaan! En ik kom hier binnenkort uitgebreid op terug in een blog of vlog, zodat ook jullie er kennis van kunnen nemen!
 
Na de vragen mocht ik een demonstratie geven van een zogenaamde groepsheling. Zo’n groepshealing is vergelijkbaar met een geleide meditatie, maar gaat een stap verder. Tot mijn grote vreugde liet de gehele zaal zich gewillig leiden, waardoor een prachtige ervaring tot stand kwam – die weer leidde tot talrijke gesprekken een gesprekjes na afloop van de avond (en nog steeds!).
 
Kortom: ik kijk heel tevreden terug op deze mooie avond. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om jullie aan te moedigen vooral contact met me op te nemen als je deel uitmaakt van een gezelschap dat mij óók wel eens zou willen uitnodigen om deze (of een vergelijkbare) lezing te komen houden.
 

Soefisme en healing

Voor de liefhebbers ga ik graag nog ietsje dieper in op wat het soefisme over gezondheid en genezing zegt.
 
Spirituele genezing
Het soefisme heeft een holistische kijk op de mens, op religie en op het leven en daarmee ook op ziekte, gezondheid en heling. Het gaat uit van de veronderstelling dat een mens een oneindig spiritueel wezen is (vaak ‘ziel’ genoemd) dat, tijdelijk, een lichaam en een geest (of ‘mind’) heeft. En voorts dat alle zielen uiteindelijk één zijn in God of het Universum.

Holistisch bewustzijn
Zoals bij vele andere, vooral Oosterse, geneeswijzen zijn adem, geestkracht en voedsel belangrijke zaken om de gezondheid te beïnvloeden. Maar ook andere leefstijlfactoren hebben in relatie tot gezondheid een voorname plek in deze levensbeschouwing, iets waar we in de westerse wereld langzamerhand ook steeds meer waarde aan beginnen te schenken.

Het ontwikkelen van een holistisch bewustzijn, waarin alle ervaring van bewustzijn wordt omarmd en de eenheid van alle zielen wordt aanvaard en ervaren, is bij de soefi’s het spirituele pad van genezing. Onder andere door naar binnen te keren kun je dit bewustzijn verkrijgen, ontwikkelen en vergroten en samen met de eerder genoemde componenten adem, geestkracht en voedsel kan dat leiden tot het (sterk) verbeteren van je gezondheid.

Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het Universeel Soefisme (eind 19e, begin 20e eeuw) heeft een aantal lezingen gehouden over gezondheid en genezing. Deze zijn gebundeld in het boekje ‘Geestelijke geneeskracht’, dat ik aanbevelenswaardig vind!
Wil je daar meer over weten? Lees dan eens mijn blog over dit boek.

 

HEAL: de documentaire film

Als vervolg op de hierboven beschreven lezing presenteert hetzelfde Centrum voor Universeel Soefisme binnenkort de indrukwekkende documentaire HEAL. Dat vindt plaats op 8 februari a.s. Iedereen is van harte welkom; er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd.
 
HEAL gaat over de kracht van de mind bij genezingsprocessen. Er komen wereldwijd bekende sprekers/schrijvers aan het woord, zoals Deepak Chopra, Marianne Williamson, Gregg Baiden en Joe Dispenza. De laatste is vooral bekend van zijn relatief recente boek Jij bent het placebo – die titel zegt al genoeg over de kracht van je mind! Ook worden er mensen geïnterviewd die zijn hersteld van ernstige aandoeningen, tot en met kanker in het vierde stadium aan toe. Daarmee wordt natuurlijk niet gezegd dat iedereen met een dergelijke ziekte dús genezing kan vinden als hij of zij  maar precies de juiste dingen doet met zijn mind. Maar er wordt wél uitgelegd wat deze mensen precies hebben gedaan, en waarom dat kán werken.
 
Mij is gevraagd deze film in te leiden en na afloop gelegenheid te bieden tot vragen en/of discussie. Uiteraard doe ik dat graag. Het zou fijn zijn als je erbij bent; het begint om 20.00 uur aan de Anna Paulownastraat 78 in Den Haag (naast het Vredespaleis).
Zie ook de website.
 

Ik ben Rob van der Niet, energetisch therapeut en healer. Mijn gave is van generatie op generatie doorgegeven. Ik besef dat het niet vrijblijvend is en dat ik deze gave dien in te zetten voor het welzijn van andere mensen.

Balans & harmonie
Ziekte wordt veroorzaakt door een disharmonie in het lichaam en/of de mind, waardoor de levensenergie niet vrijelijk stroomt. Dit verzwakt het zelfhelend vermogen van de mens waarover iedereen beschikt. Om weer in balans te komen is het nodig om dit vermogen, zowel op geestelijk als op fysiek niveau, te herstellen.

Terug naar je kern
Onze kern, onze ware aard is licht, pure levenskracht. Daar wil ik je naar terug begeleiden – omdat daar elke vorm van heling begint. Door je te verbinden met het licht ga je vrede ervaren. En vanuit die verbinding kan ook genezing ontstaan, want het zal ertoe leiden dat de disharmonie kleiner wordt. En ongemak, onvrede, depressie en ook fysieke klachten krijgen de kans te worden geheeld.

Facebook
Facebook
Website
Website
Instagram
Instagram
Copyright © 2019 RNH / Equilibre, All rights reserved.


Wijzigingen aanbrengen voor deze e-mails?
Je kunt je voorkeuren wijzigingen of je afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp