Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                          September 2018

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor bijen in en rond het Land van Wijk en Wouden. Door bijvriendelijke inrichting en beheer maken we een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen. U ontvangt deze nieuwsbrief als contact van het Bijenlandschap, Bijen in de Buurt of Stichting Land van Wijk en Wouden.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Bijenadvies voor rondom de Rijnland-route

De RijnlandRoute is de nieuwe snelweg van de A44 naar de A4, aan de zuidkant van Leiden. Provincie Zuid-Holland wil graag weten hoe de omgeving hierbij bij-vriendelijk kan worden gemaakt. Onze helpdesk heeft een advies geschreven. Lees meer

Plantenruilbeurzen Groei & Bloei

Voordelig meer soorten planten in je tuin: dat kan door plantgoed te ruilen bij de plantenruil tuinlief-hebbersvereniging Groei & Bloei. Op 13 oktober in Zoetermeer en op 24 oktober in Oegstgeest. Ook niet-leden zijn welkom. Kijk voor meer evenementen in onze agenda

‘We moeten af van het netheids-syndroom in de tuin’

Hovenier Sjaak Willemstein uit Waddinxveen houdt van duurzame tuinen. Hij was al eens de Duurzaamste Hovenier van Nederland. Volgens Sjaak is een duurzame tuin een plek waar de natuur in evenwicht is en waar dieren, planten en mensen graag verblijven. Ook in jouw tuin? Lees meer in het Algemeen Dagblad

Open bijenstallen

In september en oktober zijn de bijenstallen in Leiderdorp en Leiden nog enkele zondagmiddagen geopend. De imker laat je graag de honingbijen zien, en kan vertellen over bijendansen, bijenzwermen en mannetjes, vrouwtjes en koninginnen, honing en bijenwas… Op 23 september en 21 oktober in Leiderdorp en op 7 oktober in Leiden.
Ook op de agenda: 22 september Landelijke Open Dag Hoveniers

Belang wilde bijen voor land-bouw groter dan gedacht

“Uit ons onderzoek blijkt dat wilde bestuivers minstens even belangrijk zijn voor de opbrengst van het gewas als voor de vitaliteit van de planten,” zegt onderzoeker Thijs Fijen, die de productie van preizaad onderzocht. Lees er meer over

Honey Highway bij Schiphol

Bij Schiphol wordt een strook van 1,6 hectare ingericht als ‘honey highway’. Recent werd het eerste stukje ingezaaid met bijenbloemen. Gedeputeerde Tekin van (Natuur en Schiphol) juicht het initiatief toe. "Deze pilot kunnen we breder inzetten. Dus ik zie dit als een mooi begin van nog meer bloemrijke bermen rondom Schiphol." Lees meer
Insectenhotels geplaatst in Huigpark en Kweektuin Singelpark, Leiden

Landbouwvisie Kabinet gericht op kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw

De aandacht voor de relatie tussen natuur en landbouw is volgens het Kabinet urgent. Daarom kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. De grootste opgave om te komen tot een gezond ecologisch systeem ligt op dit moment in het agrarisch gebied: denk daarbij aan de achteruitgang van de populaties insecten en weide- en akkervogels. Lees meer

Heb je al een klimopbij gezien?

Klimopbijen komen uit het zuiden. Ze worden steeds noordelijker gezien, nu al tot in Groningen. Ze zijn dol op klimop, die nu bloeit. Bijna zo groot als honingbijen, maar veel lichter van kleur. Hun bovenlijf is teddybeer-bruin behaard, en hun achterlijf heeft gelige streepjes. Kun je er één vinden? Meer bijenweetjes lees je hier
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp