Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                                   18 mei 2019

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor wilde bijen en hommel. In de regio rond Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Leiden, en in de Duin en Bollenstreek, maken wij door bijvriendelijke inrichting en beheer een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Zijn er bijenholletjes in je tuin?

70% van de Nederlandse bijensoorten nestelt in de grond. Sommige hebben graag een open zanderig plekje, andere liever een steilwandje van leem. Soms is een halve centimeter tussen de tegels al genoeg als plek voor een bijenhol. Is er in jouw tuin plek voor bijenholletjes? Lees meer

Doe mee aan de Bijenlandschap Fotowedstrijd!

Van 15 mei t/m 9 juni kun je foto’s insturen van een bij, bijentuin of bijenlandschap. Wie meedoet aan de fotowedstrijd maakt kans op een prijs, èn steunt Bijenlandschap door de foto’s beschikbaar te stellen voor onze PR. Lees meer 

Groene Cirkel Bijenlandschap-event op 6 juni

Op donderdag 6 juni is er de jaarlijkse Bijenlandschap Netwerkbijeenkomst. Deze keer zijn we te gast bij Archeon. Er zijn presentaties van Bijenprofessor Koos Biesmeijer en van Wiel van der Mark van Archeon, een van de bijenrijkste plekken van Zuid-Holland. Er zijn excursies over het terrein en praktische workshops. Ben je er bij? Je bent van harte welkom! Meer info en aanmelden

Biodiversiteitsverlies: miljoen soorten bedreigd, maar het tij kan keren

Het aantal plant- en diersoorten op aarde neemt zo snel af, dat ook het menselijk leven wordt bedreigd. Dat komt naar voren uit onderzoek naar de biodiversiteit op aarde, van Ipbes, een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie. Het rapport noemt ook succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. Lees meer
Promote Pollinators: internationale coalitie voor bestuivers

Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in mest en bodem

Een onderzoek over mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Er wordt een link gelegd naar vóórkomen van insecten in de mest en het aantal weidevogels. Lees meer

Red insecten, patrijzen en andere boerenlandvogels

Voldoende insecten voor jonge vogels: dat is één van de voorwaarden voor het behoud van boerenlandvogels als patrijzen, grutto's en veldleeuweriken. De vogelbescherming roep provinciebesturen op om weidevogels, en dus ook insecten, beter te beschermen. Je kunt deze actie steunen. Agrarisch Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond doet onderzoek om de leefomstandigheden voor patrijzen in de Bollenstreek te verbeteren. Daarvoor worden vrijwilligers gevraagd. Lees meer
Excursie door het Vogelhoff - Leiden - 26 mei

Meer dan 50.000 bijen geteld tijdens Nationale Bijentelling

In het weekend van 13 en 14 april was de tweede Nationale Bijentelling. Omdat het weekend nogal koud was, en sommige bijensoorten zich dan niet laten zien, is de telling verlengd t/m 19 april. Met een mooi resultaat: 5356 mensen hebben bijen geteld, en er zijn er 53.740 geteld. Net als vorig jaar is de honingbij het vaakst gezien, gevolgd door de rosse metselbij en de aard- of veldhommel. Lees meer

Al heel veel bijenhotels geplaatst in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft meer dan duizend bijenhotels verspreid onder basisscholen, gemeenten, kinderboerderijen en wijktuinen. De bijenhotels zijn onderdeel van een campagne om via netwerken de bijenstand in Zuid-Holland te herstellen, met steun van Groene cirkel Bijenlandschap. Nu zien we regelmatig berichten van de blije eigenaren van een neuw bijenhotel. Kijk mee.
Zo ging de Bijentelling in het Archeon
Leuke excursies, open tuinen en andere evenementen op de agenda
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp