Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                                   19 juli  2019

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor wilde bijen en hommel. In de regio rond Zoetermeer, Alphen Leiden en in de Duin en Bollenstreek maken wij door bijvriendelijke inrichting en beheer een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Uitslag fotowedstrijd

De jury had een grote klus: kiezen uit 748 prachtige inzendingen. Drie prijzen zijn uitgereikt.  Lees meer

Bijenhotels geopend in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft ruim 1100 bijenhotels verspreid onder basisscholen, gemeenten, kinder-boerderijen en wijktuinen. Dat is deel van een campagne om de wilde bijen in Zuid-Holland te helpen, met steun van Groene Cirkel Bijenlandschap. Regelmatig zien we nu berichten van blije eigenaren van een nieuw bijenhotel. Lees meer

Welke planten moet je zaaien als je wilde bijen wilt bevorderen?

In Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen en ruim 1400 plantensoorten voor. Daarvoor heeft Wageningen Universiteit gekeken, welke soorten op welke planten afkomen. Met die informatie kun je beter weten welke planten je het best kunt zaaien om wilde bijen aan voedsel te helpen. Lees meer

Kleurrijke berm als wapen tegen plagen en biodiversiteitsverlies

Het wemelt langs veel wegen nog niet van de bloemen en vlinders, terwijl bermen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in Nederland. De Vlinderstichting probeert terreinbeheerders bewust te maken van de waarde van kleurrijke bermen. ‘Kijk: een distelvlinder, die zijn hier echt niet elk jaar!
Lees meer
Tip: derde druk van het boek ‘Gasten van Bijenhotels’ nu beschikbaar

Hongerige honingbijen bedreigen de wilde bij én de natuur

Ze bestrijken met gemak 28 vierkante kilometer terrein, hongerige honing­bijen. Als imkers kasten vlak bij natuurgebieden plaatsen, dan weten ze feilloos waar ze moeten zijn. Maar die honingbijen bedreigen de wilde bij. Lees meer

Natuur- en milieuorganisaties: landbouwplan van minister Schouten gemiste kans

Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over het ‘Realisatieplan’ voor de landbouw van minister Schouten. De organisaties zien veel toekomst in kringlooplandbouw, maar vinden het langverwachte plan van de minister veel te mager. De keuzes die de minister eerder in aanloop van haar visie centraal stelde, komen niet aan de orde. Een gemiste kans. Lees meer
Innovatie: eDNA en automatische beeldherkenning om insectensoorten te detecteren

Tot en met 28 juli: Nationale Tuinvlindertelling

Welke vlinders vliegen er bij jou in de tuin? Hoe gaat het met de tuinvlinders? In welke tuinen vinden we de meeste vlinders? Door een kwartier vlinders te tellen voor de Landelijke Tuinvlindertelling kun je helpen deze vragen te beantwoorden. De tuinvlindertelling vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 28 juli.  Lees meer

Lathyrusbijen doen hun naam eer aan

Heb je lathyrus in de tuin? Dan kun je dáár kijken of er ook lathyrusbijen zijn - ze zijn er gek op. Op foto zie je een vrouwtje. Ze verzamelt stuifmeel tussen haren op haar buik, is ongeveer zo groot als een honingbij en heeft gelige haarbandjes op haar achterlijf. Op de bloem knikt soms haar achterlijf omhoog, daarna buigt ze het omlaag terwijl ze het stuifmeel tussen de haren schuift met haar achterpoten.
Meer bijenweetjes
Kijk voor excursies, wandelingen en open bijenstallen op de bijenagenda
Facebook
Website
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp