Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                                     Maart 2019

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor wilde bijen en hommel. In de regio rond Zoetermeer, Alphen Leiden en in de Duin en Bollenstreek maken wij door bijvriendelijke inrichting en beheer een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Doe mee met de Nationale Bijentelling op 13 en 14 april

Wat zoemt er in je achtertuin? Help mee om de verspreiding van bijen beter in kaart te brengen, en leer zelf ook meer over wilde bijen. Als we dat weten, kunnen we bijen ook beter helpen. Ook als je niet veel van bijen weet, kun je meedoen. En er zijn in Leiden en Leiderdorp workshops om je op weg te helpen. Lees meer

Landelijke zaaidag: 22 april

Meer en meer verschillende planten zijn belangrijk voor kleine dieren, bijen, vlinders en andere insecten, en voor ons. Om voor meer voedsel voor bijen te zorgen organiseren de Bijenstichting en The Pollinators de grootste zaaiactie ooit. Op 22 april wordt er op zoveel mo-gelijk plekken in Nederland gezaaid. Er is gratis zaad verkrijgbaar. Doe je mee? Lees meer

Vliegende start voor Zuid-Hollandse bijencampagne

Wilde bijen krijgen dit voorjaar een warm welkom in Zuid-Holland. De provincie heeft meer dan duizend bijenhotels verspreid onder basis-scholen, gemeenten, kinderboerderijen en wijktuinen. De provincie wil zoveel mogelijk bijenlandschappen creëren, bestaande uit bloeiende bermen en voldoende plekken waar stuifmeel, nectar en nestel-mogelijkheden te vinden zijn. Verder wil de provincie het gebruik van gif door overheid, bedrijfsleven en particulieren drastisch terugdringen.
Lees meer

Waarde van akkerranden in de Hoeksche Waard – onderzoek

Akkerranden, gewasvrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. In een tweejarig project (2017-2018) zijn de effecten van akkerranden op verschillende functies onderzocht. Zo kunnen akkerranden ondersteuning bieden aan organismen, waaronder soorten die belangrijk zijn voor plaagbestrijding. Boeren konden hierdoor meestal afzien van het gebruik van insecticiden. Lees meer
Organiseer een activiteit voor de Nationale Bijentelling – met support van IVN

Specialistische zomerbijen zijn de pineut

Duitse biologen hebben onderzocht welke eigenschappen een bijensoort kwetsbaar maken voor achteruitgang. Hieruit bleek dat vooral soorten die in de zomer vliegen kwetsbaar zijn, net als soorten die sterk zijn gespecialiseerd in een bepaald type leefomgeving, of een bepaalde plant nodig hebben. Lees meer

Provincie Zuid-Holland verdubbelt elke Crowd-funding-euro voor groen buurtproject

Wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? De provincie Zuid-Holland verdubbelt het bedrag dat jij met crowdfunding ophaalt voor jouw groene project, tot maximaal 5.000 euro. Lees meer
Vouchers voor hoogstamfruit-boomgaarden

Topinsecten-spaaractie: samenwerking Naturalis en Albert Hein

Vanaf 18 maart t/m 14 april 2019 zetten Naturalis Biodiversity Center en Albert Heijn samen insecten in de schijnwerpers. In de nieuwe spaarcampagne spelen insecten de hoofdrol en kunnen kinderen alles leren over het belang van veertig meer én minder bekende insecten. Lees meer

Laat paardenbloemen staan: superplanten voor vlinders en bijen

De lente is begonnen en dat betekent dat de paardenbloemen weer gaan bloeien. Onterecht worden ze door veel mensen als ongewenst gezien. Zeker in het vroege voorjaar zijn bloeiende paardenbloemen heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten als bron van nectar en stuifmeel. Lees meer
Meer op de bijenagenda: workshops, excursies, plantenruil en film

Stadsbijen: (volks)tuinen kunnen helpen de achteruitgang te stoppen – Engels onderzoek

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis: "Dat de stad steeds belangrijker wordt voor biodiversiteit weten we al een tijdje. Dat geldt ook voor bestuivers, blijkt nu uit onderzoek in Engeland. Mijn collega’s daar hebben dat grondig onderzocht en dat er in de stad vaak meer bijen rondvliegen (zowel in aantallen als in soorten) dan in het omliggende landbouwgebied en in natuurgebieden. Dus: maak je tuin bijvriendelijk en verbeter het groenbeheer!” Lees meer

Uitgebloeide bolbloemen krijgen een tweede leven bij het bloembollenasiel

Gooi bolbloemen niet zo maar weg, maar geef ze een tweede leven. Lever ze in, maar laat wel het blad eraan. Dat is nodig, anders doen ze het niet meer volgend jaar. In het najaar kun je bij de asiels weer bollen ophalen. Kijk hier waar je je bollen kunt brengen (Leiden – Leiderdorp – Zoeterwoude – Alphen aan den Rijn). 
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp