Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                             December 2018

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor wilde bijen en hommel. In de regio rond Zoetermeer, Alphen, Leiden en in de Duin en Bollenstreek maken wij door bijvriendelijke inrichting en beheer een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Nieuwe wegwijzer bestuivers nu online

Als je iets opzoekt over bestuivers (bijen, zweefvliegen en vlinders) op het internet, verdwaal je al snel in een woud van informatie. De nieuwe website ‘Wegwijzer Bestuivers’ heeft als doel hierin richting te geven, door je aan de hand van een aantal gerichte vragen naar de beste informatie-bronnen te leiden. Van harte aanbevolen. Lees meer

Tips: help bijen in de winter

In de winter zijn wilde bijen en honing-bijen in rust. Veel soorten overwinteren als eitje of larve in de grond, in holle stengels en gangetjes in hout. Hommel-koninginnen zoeken een plekje in of bij de grond, in een hoop bladeren, of in het strooisel. Vroeg in het voorjaar komen de eersten weer uit hun nestjes. Wat kun je nú voor bijen doen?
Lees meer

Leg een wilde-bijen-plek aan en maak gebruik van een voucher

Nederland Zoemt stimuleert aanleg van wilde bijenplekken in Nederland. Daarmee kunnen we wilde bijen een steuntje in de rug geven: meer nestgelegenheid en plekken om voedsel te verzamelen. Heb je als vrijwilligersgroep een goed plan voor een bijenplek in Zuid-Holland, dan kun je een voucher aanvragen bij De Groene Motor (zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot 1 april 2019). Lees meer

Analyse Bijenlandschapkaart

Waar moeten nieuwe bijenroutes komen? Met onze Groene-Cirkel-Bijenlandschap-partners werken we samen aan het terugdringen van de achteruitgang van bestuivers in onze regio. We willen weten of Bijenlandschap op koers ligt om dit doel te bereiken. Daarom is er gekeken welke gebieden voedsel en nestplek voor wilde bijen zijn en of bijen de afstand tussen die gebieden kunnen overbruggen, zodat er een netwerk van bijengebieden is. Met die informatie kunnen we gericht nieuwe bijenplekken realiseren. Lees meer
Leids netwerk voor groene buurtprojecten bestaat 3 jaar

1000 ha nieuwe stedelijke natuur gerealiseerd

De Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur wordt deze maand afgerond. Inmiddels zijn diverse projecten succesvol opgestart om biodiversiteit in de stad te bevorderen. Ook binnen ons Bijenlandschap is er nieuwe natuur bijgekomen. Lees meer

Goede voornemens? Doe mee aan de Jaarrond Tuintelling

Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er allemaal in leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks! Met jouw hulp proberen we dat goed in beeld te krijgen. Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook van de gewone soorten weten we niet goed waar ze voorkomen. Daarom is het hard nodig om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen. Lees meer
Tips voor biodiverse bedrijventerreinen

Graslandinsecten profiteren van eenvoudige maatregelen

Vlinders en bijen die in graslanden leven zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Vlinderstichting, It Fryske Gea en agrarisch collectief It Lege Midden, uitgevoerd in Friesland. Vooral het kruidenrijk maken of houden van perceelsranden levert positieve effecten op voor vlinders, nog minder duidelijk, wilde bijen. Lees meer

Natuurinclusieve landbouw effectiever kunnen stimuleren

Wat beweegt boeren? Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Een nieuwe brochure geeft tips. Bij afwegingen over natuurinclusieve landbouw spelen veel dingen mee. Het boerenbedrijf is complex, en geen boer is hetzelfde. Motivatie is het belangrijkst.
Lees meer
Bezoek onze website voor meer bijennieuws
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp