Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                           20 augustus 2019

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor wilde bijen en hommel. In de regio rond Zoetermeer, Alphen Leiden en in de Duin en Bollenstreek maken wij door bijvriendelijke inrichting en beheer een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Help de hommels.
Tel ze!

Om er achter te komen hoe het gaat met de wilde bijen en hommels in Nederland, roepen EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting op om hommels te tellen. Wekelijks tellen op een wandeling van 500 tot 100 m, in je eigen buurt. Iets voor jou? Lees en hoor meer bij Vroege Vogels.

Nieuwe adviezen van onze helpdesk

Een dijkvlak, een  bollenpolder, een natuurspeeltuin, een geluidswal en de Reeuwijkse plassen. Die kunnen allemaal bijvriendelijker worden met advies van onze gratis Bijenhelpdesk, voor beheerders van terreinen. 
Lees meer
Farm Frites plaatst natuurlijke geluidswal – met advies Bijenlandschap Helpdesk

Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten in Zuid-Holland

Vanaf 15 juli stelt de provincie Zuid-Holland opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het behoud van Zuid-Hollandse icoonsoorten: dier- en plantensoorten die belangrijk zijn voor de natuur in de provincie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen projecten indienen. Indienen van een subsidieaanvraag kan t/m 30 september 2019. Lees meer

‘Prachtlint’ verbindt natuurparels in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

 Door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ontwikkelt zich een lang vlinder- en bijenlint: het Prachtlint. De gelijknamige werkgroep adviseert gemeenten, boeren en andere grondeigenaren hoe ze hun percelen bij- en vlindervriendelijk kunnen inrichten, onder het motto ‘Kleurrijk Groen, Samen Doen’. Lees meer
Bijenhotel geplaatst bij Omgevingsdienst West-Holland

Honingcowboys bedreigen de wilde bij in de Biesbosch

Meer bijen is goed voor de natuur. Maar dat geldt niet voor alle bijen. De Biesbosch kampt met miljoenen honingbijen, die net buiten de grens van het natuurgebied worden gehouden. Het leidt tot een bijenoorlog. Lees meer

Tuinvlindertelling 2019: aantal vlinders gehalveerd

Wat vorig jaar al gevreesd werd, blijkt nu ook uit de cijfers van de Landelijke Tuinvlindertelling: 2019 is een zeer slecht vlinderjaar. Door het droge weer zomer 2018 zijn veel rupsen doodgegaan, omdat de planten waar ze van afhankelijk zijn, waren verdroogd. Gemiddeld lag het aantal getelde vlinders nu veel lager dan andere jaren. De afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 15 vlinders per telling in de tuin. Dit jaar zijn dat er slechts 7,5: een halvering. Lees meer
Groene stad niet alleen goed voor bijen, maar ook voor jou! Alle waarden op een rij in de groene baten-planner

Tuinvereniging Ons Buiten in Leiden brengt biodiversiteit in beeld

Wat leeft er allemaal op Tuinvereniging Ons Buiten en in de Tuin van Noord in Leiden? Vogels, planten, bijen maar ook vissen, reptielen en bv. slakken. De komende tweeënhalf jaar zullen er workshops en inventarisaties volgen door tuinders, omwonenden en specialisten, om de flora en fauna zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Lees meer

Op zoek naar de kattenstaartdikpoot

De kattenstaartdikpoot verzamelt stuifmeel alléén op grote kattenstaart. Daar kun je haar dus tegenkomen. Het stuifmeel is groen, je ziet het zitten tussen de haren aan haar achterpoten. Onderaan haar poten zit een verdikking, waar haar naam van afgeleid is. Wil je haar opzoeken? Er zijn nog weinig waarnemingen in de Bijenlandschap-regio, dus leuk als je haar kunt vinden! Meer info
Op de agenda: o.a. Leidse Hooidagen, open bijenstal, excursies en een bijenlezing
Facebook
Website
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp