Copy
Al het nieuws uit het Bijenlandschap

Hallo!                                                 Januari 2019

Dit is de nieuwsbrief van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hierin zetten bewoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor verbindingen voor wilde bijen en hommel. In de regio rond Zoetermeer, Alphen Leiden en in de Duin en Bollenstreek maken wij door bijvriendelijke inrichting en beheer een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een aantrekkelijk en kleurrijk landschap om de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten veilig te stellen.
Volg ons op Facebook of kijk op de website.

Gratis bijenhotel en materialen

Voor scholen en gemeenten
Zuid-Holland wil een bijvriendelijke provin-cie zijn. Daarom kan iedere basisschool in Zuid-Holland gratis een bijenhotel, zaad en een lespakket bestellen. Ook is er voor iedere gemeente een groot bijenhotel en informatie over bijvriendelijk groenbeheer. Lees meer

Bijenwerkdag op 15 en 16 maart

Samen maken we het Bijenland-schap. Bijenplanten planten, een groot onderhoud aan een bosje, extra bijenhotels maken… Allemaal groene klussen tijdens vrijwilligers-actie NLdoet op 15 en 16 maart. Heb je zelf als stichting, vereniging, boerderij of school een mooie klus in het groen? Organiseer je eigen Bijenwerkdag. Lees meer

Nieuwe boeken: bijen-boekentips

Er zijn twee boeken verschenen die kunnen helpen bij bijvriendelijke groenaanleg en -onderhoud. Planten van hier gaat over de waarde en toepassing van inheemse planten, met name in openbaar groen.
Een tuin voor bijen en vlinders geeft tips en inspiratie voor natuurrijke tuinen, voor een breed publiek. Lees meer

Ecologisch bermbeheer langs alle provinciale wegen

De provincie Zuid-Holland breidt het project ‘De berm komt tot bloei’ in 2019 uit naar de hele provincie. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. In de praktijk betekent dit dat bermen minder vaak worden gemaaid, langs 676 km provinciale weg. Lees meer
Nog tot 1 april: leg een wilde bijenplek aan en maak gebruik van een voucher

Inheemse planten cruciaal voor meer biodiversiteit in bermen

Voor het vergroten van biodiversiteit in bermen door de aanleg van bloemrijke bermen is de keuze voor inheemse planten doorslaggevend, blijkt uit nieuw onderzoek. Van inheemse plantensoorten maken véél meer soorten dieren gebruik dan van exotische planten.
Lees meer

Lindebloesem: waardevol of giftig voor hommels?

Lindes worden vanwege hun rijke bloei in de zomer vaak gezien als waardevolle voedselbron voor insecten. Aan de andere kant gaan er verhalen rond over vermeende giftigheid van lindebloesems, voor bloembezoekers. Dat komt doordat er veel dode hommels en andere insecten gevonden worden onder bloeiende lindes. Belgisch onderzoek levert nieuwe informatie. Lees meer
Crowdfunding Nature Today Go app al op de helft

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland

Samen van natuurverlies naar herstel. Een brede maatschappelijke beweging heeft in december haar aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. Deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij willen de soortenrijkdom bevorderen. Door betere samenwerking, en door het stimuleren en waarderen van grondgebruikers. Ze nodigen de rest van Nederland van harte uit om aan te sluiten. Lees meer

Nieuwe Bijenlandschap-coalitie in West-Brabant

Wij van Bijenlandschap in Zuid-Holland zijn zeer verheugd: ook in West-Brabant is een Bijenlandschap-netwerk geboren. Iedereen die daar iets wil doen voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers, kan aansluiten. Met elkaar werken de partners aan een landschapsnetwerk voor bestuivende insecten. Wij wensen de broeders en zusters in West-Brabant veel succes met deze mooie missie! Lees meer
Bezoek onze website voor meer bijennieuws
Copyright © 2016 Bijenlandschap, alle rechten voorbehouden.
U krijgt deze mail vanwege uw interesse in het bijenlandschap.

Adres:
Bijenlandschap
Postbus 9517
2300 RA Leiden, ZH
Nederland

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? Voorkeuren updaten of afmelden


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bijenlandschap · Postbus 9517 · Leiden, Zh 2300 RA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp