Copy
Problemer med å åpne invitasjonen
Se denne eposten i din nettleser

VARSEL OM ÅRSMØTE

I tråd med våre vedtekter vil vi med dette varsle om at årsmøte i Visit Vestfold avholdes:

Tid: ONSDAG 26. APRIL – KL. 18.00
Sted: Vi kommer tilbake med nærmere innkalling og valg av sted, men håper dere allerede nå setter av kvelden.

På årsmøtet skal følgende behandles:

  1. Styrets årsberetning
  2. Revidert årsregnskap
  3. Fastsettelse av medlemsinnskudd, kontingent og markedsbidrag
  4. Virksomhetsplan og budsjett for kommende årsmøteperiode
  5. Innkomne forslag
  6. Eventuelle vedtektsendringer
  7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  8. Valg av styrets leder og nestleder
  9. Valg av revisor
  10. Valg av valgkomité på 3-5 medlemmer 

Forslag til årsmøtet kan fremmes av ethvert medlem og må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
 
Senest 7 dager før årsmøtet skal styret legge ut forslag til dagsorden, innkomne forslag med innstilling samt øvrige årsmøtedokumenter.
Årsmøtet ledes av en representant valgt av og på årsmøtet.

Våre invitasjoner sendes til medlemmer, bransjeaktører og samarbeidspartnere. 

<<Epost>> 
Oppdater profilen din eller
Avslutt abonnement dersom du ikke ønsker å stå på listen

Kontakt oss på
Torpveien 130
3241 Sandefjord

Email Marketing Powered by Mailchimp.