Copy
Nyheder fra Roskilde Klosters Venner.
View this email in your browser
Roskilde Klosters Venner
Nyhedsbrev juni 2016
Roskilde Klosters Venners første foreningsarrangement
Den 25. maj 2016 var knap 70 af foreningens medlemmer mødt op til RKVs første arrangement, et besøg på Gråbrødre Kirkegård.
Tilslutningen var så stor, at bestyrelsen fandt det nødvendigt at dele op i to hold, således at alle fik en god oplevelse ud af det.
Det ene hold startede på kirkegården, hvor kirkegårdsleder Henning Lektonen fortalte om de mange spændende grave og om kapellet. Kirkegårdsgartnerne fortalte om pasningen af gravstederne og om de spændende, nyanlagte gravpladser. Det var en særdeles informativ og spændende vandring rundt på kirkegården, hvor man også besøgte og fik beretning om gravstedet for Roskilde adelige Jomfruklosters konventualinder. At turen så foregik i det herligste sommervejr og på den ualmindelig smukke kirkegård med et væld af blomstrende Rhododendron gjorde kun arrangementet helt fuldendt.
Efter rundvisningen gik holdet til klosteret, hvor der blev serveret et glas vin i klosterhaven.
Det andet hold startede  med serveringen i klosterhaven, mens klosterforvalteren fortalte om bygningerne, med særlig fokus på munkestenene. Herefter gik man til kirkegården, hvor kirkegårdslederen og gartnerne igen viste rundt og fortalte.
Alt i alt en stor succes med mange glade klostervenner.

 

Næste arrangement finder sted onsdag d. 5. oktober, hvor vi besøger Roskilde Domkirke og blandt andet hører om klosterets tidligere gravkapel og klosterets stol på pulpituret.

Klostermuren er blevet repareret.
Sidst på vinteren blev muren kraftigt beskadiget af tungt materiel, men da kommunens snefejere ikke ville tage ansvaret, stod klosteret selv med problemet og med regningen for at udskifte en hel del beskadigede sten med tilsvarende nye.
Murerfirma J. Villadsen, som også stod for den oprindelige restaurering, har nu udført arbejdet, og midlerne er hentet fra donationskontoen fra Roskilde Klosters Venner.
Klosteret er meget taknemlig for denne mulighed for at holde muren i fin stand uden udgift for klosterets beboere.
I dag er vi 152 medlemmer, som ved medlemskab af foreningen støtter Roskilde Kloster.
Foreningen er utroligt glad for den store opbakning.
Vi håber naturligvis, at alle vil fortsætte med at støtte det gode formål ved at donere mindst 200 kr. til klosteret og betale et medlemskontingent til foreningen på 50 kr.

 
Husk:


Hvis du ikke allerede har indbetalt i kalenderåret 2016, er det nu tid til at forny medlemskabet af Roskilde Klosters Venner.
Det gøres ved bankoverførsel af det samlede beløb (donation plus kontingent) til donationskontoen 9173-4783179776 i Danske Bank.
Hvis man oplyser klosteret om sit personnummer, vil donationen automatisk give fradrag i skatten. Personnumrene kommer kun til klosterets kendskab og behandles naturligvis med yderste diskretion.

 
Foreningens bestyrelse og Roskilde Kloster ønsker
alle klosterets venner en rigtig god sommer!
Gå til Roskilde Klosters Venner
Copyright © 2016 Roskilde Klosters Venner, All rights reserved.