Copy

Roskilde Klosters Venner -
Indkaldelse til generalforsamling 2019 og
Foredrag "Gå i Kloster"  med Barbara Zalewski

View this email in your browser
Der indkaldes til generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

onsdag den 10. april 2019, kl. 19.00
i Riddersalen
Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8 C, 4000 Roskilde
 
Dagsorden
  • Valg af dirigent
  • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
  • Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige donation
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen og Tove Winther Kvist. Medlemmerne er villige til genvalg.
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt, herunder orientering fra klosterforvalteren.
Efter selve generalforsamlingen serveres en forfriskning.
 

Som afslutning på aftenen fortæller lektor emeritus Peter Ditlevsen om sin slægtning, forfatterinden og kulturpersonligheden Ingeborg Buhl.
Hun boede i mere end 40 år på Roskilde Kloster og har haft uvurderlig betydning for stedet.

P.b.v.
Tove Winther Kvist
Foreningen Roskilde Klosters Venner
Sankt Peders Stræde 8B, 4000 Roskilde
tovewkvist@gmail.com, 29 80 92 56

Ingeborg Buhl uden for "Damernes Fløj"
Indbydelse til arrangement for medlemmerne af
”Roskilde Klosters Venner”
onsdag den 15.maj 2019, kl. 19:00-21:00
i Riddersalen
Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8 C
ved cand.mag., ph.d. Barbara Zalewski
Vi er så heldige, at Barbara Zalewski vil fortælle om de adelige jomfruklostre – hun har bidraget til Vallø Stifts jubilæumsbog og har skrevet bøgerne om Det Harboeske Enkefruekloster i København og om Odense adelige Jomfrukloster. Desuden er hun forfatter til en lang række andre bøger, bl.a. om den kongelige husholdning og hofleverandørerne gennem 800 år, og har medvirket i Historiequizzen med professor Ulrik Langen, udsendelser der jævnligt genudsendes på DR K.
  

Gå i kloster…
 
Roskilde adelige Jomfrukloster er det første af en række frøkenklostre, der blev stiftet mellem 1699 og 1737: Odense adelige Jomfrukloster, Gisselfeld, Støvringgaard Jomfrukloster, Det Harboeske Enkefruekloster, Vemmetofte og Vallø Stift. Og de eksisterer stadig – om end på lidt andre vilkår!
Klostrene var et modefænomen blandt de kongelige og adelige stifterinder, et udtryk for fromhed, dyd og filantropi. De ønskede at give enlige kvinder af adelen og de øverste rangklasser husly, kost og økonomisk støtte. Modsat af hvad man i dag forestiller sig, var store dele af denne samfundsklasse blevet fuldstændig forarmet siden slutningen af 1600-tallet.
Nogle gik modvilligt i kloster, for andre var en klosterplads redning fra en endnu tristere skæbne – for når porten var faldet i, forventedes både purunge og ældgamle beboere at leve et stille, fromt liv i pietismens ånd.
 
Tilmelding til arrangementet hos:
kirsten.bjerager@mail.dk
 
senest fredag den 10.maj.
Gå til Roskilde Klosters Venner
Copyright © 2019 Roskilde Kloster, All rights reserved.