Copy
Nyheder fra Roskilde Klosters Venner.
View this email in your browser
Roskilde Klosters Venner
Nyhedsbrev april 2016
INVITATION

Roskilde Klosters og Himmelev Sogn
Onsdag d. 17. maj kl. 19.00 - 21.00
 
Indbydelse til et spændende arrangement for medlemmerne af
”Roskilde Klosters Venner”
onsdag den 17.maj 2017, kl. 19:00 – 21:00
 
Vi mødes kl 19:00 ved indgangen til Himmelev Kirke. Pens. lektor Gorm Bruun Hansen vil fortælle om, hvorfor og hvordan Roskilde Kloster blev en del af Himmelev Sogn og hvilke andre forbindelser, der igennem tiden har været imellem sognet og klosteret. Der vil også blive lejlighed til at høre om kirken, dens præster og den smukke kirkegård.
Sidste del af arrangementet vil foregå inde i Himmelev Sognegård ved siden af kirkegården. Her serveres en forfriskning.
 
Vi håber på et stort fremmøde ….. og en smuk og mild forårsaften!
Alle medlemmer er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer med til arrangementet! Det er muligt at melde sig ind i foreningen ved ankomsten.
 
Tilmelding til arrangementet på:
kirsten.bjerager@mail.dk
senest fredag den 10.maj.
 
P.b.v.
Tove Winther Kvist 
Hvad bruges RKV-donationerne til?
Renovering af toilettet på kirkegangen.
Klosterets hovedbygning fra 1565 havde  - af gode grunde - oprindeligt ikke indbyggede sanitære faciliteter. Med tiden er der blevet etableret køkken og toiletter i bygningen, men ikke altid på den mest hensigtsmæssige måde.
Toilettet på gangen ind til klosterkirken har længe være en torn i øjet. Nedslidt, gamle rørinstallationer, utidssvarende sanitet, meget lidt rengøringsvenligt og uden opvarmning!
Der er nu sket en nænsom modernisering med renovering af alle rørinstallationer, ny sanitet, nyt gulv og malet overalt. Og som det allerbedste: Der er nu indlagt varme!
Projektet er delvis finansieret af en donation fra Roskilde Klosters Venner.
Roskilde Klosters turistbrochure
Klosteret har behov for at fortælle om både grupperundvisninger og om rundvisninger for individuelle gæster i påsken og skolesommerferien.
Til det formål har klosteret opdateret og moderniseret en tidligere brochure, så den nu fremstår i et enkelt og indbydende design.
Det er dyrt at få lavet tryksager, og derfor er det glædeligt, at det har været muligt at lade brochurens trykning sponsere af midler fra donationerne fra Roskilde Klosters Venner.
Den grafiske opsætning er sponseret af FILTEN+
Brochurer kan fås på klosterkontoret.
Klostermuren
Det allervigtigste er naturligvis fortsat at holde klostermuren i orden og fri for graffiti.
Derfor går midlerne fra Roskilde Klosters Venner først og fremmest til dette formål.
Der er mange udgifter ved at holde den gamle klostermur ordentligt vedlige. Der betales et løbende abonnement til et anti-graffitifirma, som rykker ud inden for 24 timer, når der males graffiti på muren. Hver afrensning koster yderligere, men er dog billigere, når man har abonnementet. Endelig skal murens antigraffitibelægning vedligeholdes. Der kommer på et tidspunkt en meget stor udgift, når hele muren til sin tid skal genbehandles med antigraffitibelægning.
Alt det er kun muligt på grund af donationerne fra Roskilde Klosters Venner.
Husk generalforsamlingen i Roskilde Klosters Venner tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00 i Riddersalen på Roskilde Kloster
 
Foreningens bestyrelse og Roskilde Kloster ønsker
alle klosterets venner et herligt forår!
Gå til Roskilde Klosters Venner
Copyright © 2017 Roskilde Kloster, All rights reserved.