Copy

Roskilde Klosters Venner -
NYT FRA ROSKILDE KLOSTER

View this email in your browser
Malene Schwartz som Maude Varnæs i Matador
En historie om modstandsbevægelsen, klosteret og Matador
 
Kære medlemmer af Roskilde Klosters Venner 
 
Her den 5. maj i 75-året for Danmarks befrielse synes jeg, at det er værd at genfortælle en historie fra modstandsbevægelsen i Roskilde, som også har inspireret Roskildes store forfatterinde, Lise Nørgaard.

En af de helt centrale figurer i tv-serien Matador, Maude Varnæs, bankdirektørens svagelige og sarte hustru, har sit forbillede i en virkelig person i Roskilde, nemlig Maren Løkkegaard, som var hustru til oberstløjtnant C.F. Løkkegaard, klosterforvalter på Roskilde adelige Jomfrukloster.
Lise Nørgaard var bedste veninde til en datter af familien Løkkegaard og kendte derfor Maren Løkkegaard godt. Fru Løkkegaard var efter Lise Nørgaards beskrivelse en såkaldt ”liggedame”, der stillet over for hverdagens små fortrædeligheder ofte ville gå op og lægge sig i afmagt.

Oberstløjtnant Løkkegaard var i 1944 blevet amtsleder for modstandsbevægelsen i Region 5, hvor der i perioden fandt betydelige engelske våbennedkastninger sted. Flere modtagegrupper i området var imidlertid blevet optrevlet, efter at være blevet stukket til tyskerne af en ung dansk kvinde, Marianne Lund. En dag sidst i november opsøgte hun oberstløjtnant Løkkegaard, som dog ikke var hjemme, men nogle dage senere, fredag d. 1. december 1944 stormede Gestapo Roskilde adelige Jomfruklosters forvalterbolig i Algade 31, det nuværende 'Kreativt hus for Børn'..

Det lykkes imidlertid oberstløjtnanten at flygte ud af bagindgangen og gennem klosterhaven, hvor han med tyskernes kugler fløjtende om ørerne sprang over klostermuren, der hvor Roskilde Bibliotek ligger i dag. Resten af krigen tilbragte Løkkegaard i København. Også Løkkegaards søn, Knud Løkkegaard slap bort og gemte sig hos Lise Nørgaards familie, da han var en god ven af Lise Nørgaards bror. Om aftenen var der i det Nørgaardske hjem stor bekymring for, hvorledes Maren Løkkegaard nu skulle klare sig i denne vanskelige situation.

Men lige som Maude Varnæs pludselig vågner op til dåd, da den jødiske hr. Stein er på flugt fra tyskerne og har behov for hendes hjælp, så sker der en momentan forvandling med Maren Løkkegård til en stærk og handlekraftig kvinde.

Næste formiddag fik Lise Nørgaards bror et telefonopkald fra Maren Løkkegaard på klosteret. Hun bad ham om at møde sig bagerst i klosterets park (den nuværende Folkepark) i al ubemærkethed og om at medbringe en af sin fars lastbiler og så mange kasser, han kunne skaffe. I den store klosterpark udpegede hun, hvor hele regionens våbenlager lå skjult inde mellem nogle buske, og sammen lagde de våben, håndgranater og ammunition i kasser, som blev anbragt på lastvognen. Men hvor skulle man gøre af modstandsbevægelsens dyrebare last?

Maren Løkkegaard besluttede hurtigt, at kasserne skulle gemmes i kælderen under klosterets beboelsesbygning, Damernes Fløj. Så resten af krigen kom de adelige frøkener – uden at vide af det – til at sove lige oven på modstands­bevægelsens store våbenlager.

Lise Nørgaards bror foreslog, at Maren Løkkegaard herefter skulle flygte til Sverige, men det ville hun ikke høre tale om. Hun bad om i stedet at blive kørt hen til Sankt Maria Hospital, hvor hun straks blev iklædt nonnedragt, og resten af krigen tilbragte hun med at pleje de syge, som om hun aldrig havde bestilt andet.

Selv om der var ringe ydre lighed mellem Maren Løkkegaard og figuren Maude Varnæs, fortæller Lise Nørgaard, at hun har brugt mindet om denne levende person, som hun selv kendte godt og har villet ære med sin fortælling, til at skabe historien om bankdirektørfruen i tv-serien; en pylret person, som stillet over for en virkelig udfordring bliver et helt nyt menneske.
__________________________

Oberstløjtnant C.F. Løkkegaard (1885 - 1966) var klosterforvalter på Roskilde adelige Jomfrukloster i perioden 1940 - 1956.

Kilder:
Lise Nørgaard, ”Et liv med Matador”, DR, København 2003, p. 89 p.
Henning Bjørn Larsen, ”Våbennedkastninger i ”Region V - Roskilde Amt” under Anden Verdenskrig”, ROMU 2006, Roskilde Museum, p. 89 pp.

Link:
Mindesmærke for våbenmodtagelser i Valborup Skov
 

VIRTUEL KLOSTERRUNDVISNING
 
I har måske læst om klosterets virtuelle rundvisning i Roskilde Avis?

Det kom i stand, fordi klosteret jo har aflyst alle rundvisninger, herunder de populære Påskerundvisninger, hvor vi plejer at have flere hundrede deltagere på guidede ture.
VisitRoskilde henvendte sig, og spurgte om klosteret ville lave en direkte udsendelse på Facebook, hvor vi på en halv time fortalte lidt om klosteret.
Det var vi selvfølgelig helt med på.
Det blev en rigtig god succes; ca. 140 fulgte med live, og udsendelsen er efterfølgende blevet vist næsten syvtusinde gange.
Ovenikøbet var der en del følgere, som uopfordret via MobilePay ønskede at betale for rundvisningen. Ret fantastisk!
Efterfølgende er der flere af Roskildes andre store turistattraktioner, som har spurgt VisitRoskilde, om ikke også de må få en live Facebook sending fra deres institutioner.

Du kan se udsendelsen HER.
Den varer ca. 30 min.
 
KONTINGENT  OG DONATION 2020
 
Der er allerede ca. 90 medlemmer, som de sidste par dage har betalt kontingent og donation for 2020. Tusind tak for det!

Vi håber mange flere vil indbetale de kommende dage, og siger på forhånd tak for jeres fortsatte støtte.
Det sker ved at donere mindst 200 kr. til klosteret og betale et medlemskontingent til foreningen på 50 kr.
Det gøres ved bankoverførsel af det samlede beløb (donation plus kontingent, altså minimum 250 kr. - men gerne mere) til donationskontoen
 
9173-4783179776 i Danske Bank.
 
Med venlig hilsen

Søren Lyder Jacobsen
Klosterforvalter
Gå til Roskilde Klosters Venner
Copyright © 2020 Roskilde Kloster, All rights reserved.