Copy
View this email in your browser
NIEUWS UIT SINT-CATHARINADAL 2018 nr.6
Eindejaarsgroet
 
De 2e kaars op de Adventskrans is ontstoken. Dit schuchter licht verdringt de kilte en de duisternis van dit jaargetij en het doet ons geloven dat dit licht het wint van alles wat ons in donker kan omringen. De vier kaarsen op de Adventskrans markeren de weg naar Kerstmis en stemmen ons dankbaar, omdat de komende Heer de Bezieler is van ons leven.
Het gedenkwaardige en ook enerverende jaar 2018 loopt stilaan ten einde. De natuur is tot rust gekomen en de drukte van de dagen heeft plaatsgemaakt voor meer verstilling: voor mijmering en inkeer.
 
Ook in deze verstilling weerklinkt boven alles de dankbaarheid als wij terugzien op de voorbije 12 maanden waarin dromen in vervulling gingen en ons Ontwikkelingsproject bekroond werd met de eerste drie wijnen uit het Wijngaarddomein Sint-Catharinadal.
Dankbaarheid is het geheugen van het hart en het doet denken aan de velen die wij als tochtgenoten op onze weg weten in vriendschap en verbondenheid. Zo denken wij aan een ieder die onze gemeenschap een warm hart toedraagt én aan de vele tekens van betrokkenheid middels gebed, advies, door geschonken financiële bouwsteentjes of in welke vorm van samenwerking of meeleven ook!

 
Bij het banen van de weg naar de toekomst, was onze oprechte wens verbinding leggen met velen vanuit onze diakonale opdracht als Norbertinessen. En wat is het hartverwarmend te ervaren dat deze wens weerklank vindt bij velen.
De lange, warme en droge zomer ligt alweer enige tijd achter ons. De belofte houden we echter vast, dat in de bloeiende wijnstokken levenskracht met vruchtbaarheid verscholen gaat, om als ranken aan elkaar sámen voort te gaan, God ter eer! Moge het zó blijven, ook over de grens van het nieuwe jaar heen! Maar vooreerst wensen wij u natuurlijk in deze decembermaand, harmonieuze feestdagen met allen die u lief zijn of naar wie uw zorg uitgaat.
 
Advent, weg van hoop en verwachting naar Kerstmis! Want in de geboorte van een Kind, komt God met Zijn mildheid en trouw, iedere mens onvoorwaardelijk tegemoet!
Kerkleraar Sint-Augustinus van Hippo, wiens kloosterregel wij binnen onze Norbertijner Orde volgen, sprak vele eeuwen geleden:
                        “Al zou Jezus duizendmaal in Bethlehem geboren zijn,
                        als Hij niet geboren wordt in ons hart,
                        in de stal van ons dagelijks leven;
                        zal het nooit Kerstmis worden”.
 
Moge deze Augustijnse opdracht als een richtingwijzer zijn en bron van bezieling, om Gods mildheid ten trouw uit te dragen naar elkaar toe, in de komende Kersttijd en doorheen alle momenten van licht en schaduw op onze tocht door het leven!
 
Zo wensen wij u als gemeenschap Sint-Catharinadal; biddend en in genegenheid, een gezegende viering van het Geboortefeest van de Heer en een hoopvol jaar 2019!
  
Zr. Maria Magdalena van Bussel, Priorin van Sint-Catharinadal
De Vieringen
 
Maandag 24 december: Vigilie van Kerstmis
07.15 uur :       Morgendienst
09.00 uur :       Eucharistieviering
16.00 uur :       Kerst-vooravonddienst
21.00 uur :       Plechtige Kerstnachtviering.

                        Plaatsbespreking is niet nodig.
                        Iedereen is welkom

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag
Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag, Feest van de H. Stefanus
Donderdag 27 december: Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist
Vrijdag 28 december : Feest van de H.H. Onnozele Kinderen
Zaterdag 29 december : Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis
Zondag 30 december : Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
Maandag 31 december: Oudjaar
Nieuwjaarsdag Dinsdag 1 januari :


07.15 uur:        Morgendienst
09.00 uur :       Eucharistieviering
15.00 uur :       Middagdienst
19.00 uur :       Avonddienst
 
Vanaf  Woensdag 2 januari zijn de diensten weer als gewoon      
07.15 uur :       Morgendienst
09.00 uur :       Eucharistieviering
14.00 uur :       Middagdienst
19.00 uur :       Avonddienst

 
Kerstconcert Stella Vocalis
16 december 15.00 uur
 
Het kerstverhaal is overbekend. Het spreekt aan: een gezin voor wie geen plaats is, de geboorte van een baby, de komst van herders en wijzen met geschenken. Omgeven door romantiek met lichtjes en muziek ontroert het iedereen.
Maar staan we stil bij het mysterie? Waar het eigenlijk om gaat: het wonder, dat God aan het licht komt in een mens. Hoe kijken we naar deze Blijde Boodschap: zakelijk, ver van ons bed, een geschiedenis van toen? Of een mooi verhaal, maar natuurlijk onzin?  Letterlijk, precies zo gebeurd? 
We worden in dit kerstconcert met teksten en muziek uitgenodigd met andere ogen te kijken, verwonderd en met de ogen van een kind. Dan gaat het kerstverhaal echt leven. Ogen, oren en hart open zetten om het wonder van Kerstmis te beleven. Het raakt ons allemaal.

Het koor Stella Vocalis, bestaat uit enthousiaste en geoefende zangers uit Midden- en West-Brabant. Het koor staat sinds de oprichting onder leiding van Sonja van den Dries en verzorgt, samen met diverse begeleiders, waaronder Rick Muselaers, regelmatig, op verzoek, muzikale ondersteuning bij vieringen in Oosterhout, Tilburg, Rijen en Dongen.

Jaarlijks verzorgt het koor een gevarieerd kerstconcert met samenzang, dit jaar op zondagmiddag 16 december om 15.00 uur in de Norbertinessen Priorij Sint-Catharinadal te Oosterhout.

Op het programma staan klassieke en hedendaagse kerstliederen. En natuurlijk zullen ook de traditionele kerstliederen niet ontbreken die gezamenlijk gezongen gaan worden.

Diaken Jan Joosten, zal als verteller van het Kerstverhaal, er een hedendaags tintje aan geven.

 

Zondag 16 december, 15.00 uur, Sint-Catharinadal te Oosterhout. De toegang is gratis. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.

Kerstmis
 
Driehonderdvierenzestig dagen
Heeft alles zich opnieuw vertrouwd
Maar weinig hoopvol toegedragen
Je hoeft maar om je heen te kijken
De welvaart hecht aan zijn geboden
En houdt de rijen ferm gesloten:
Wierook voor de Groten, Mirre voor de Doden,
Goud voor de Rijken.
 
Driehonderdvierenzestig dagen
Viel alles veilig op zijn plaats
En wou geen enkele grens vervagen
Paleizen ver van krottenwijken
Een weelde ver van hongersnoden
En winnaars ver van zielepoten
Wierook voor de Groten, Mirre voor de Doden
Goud voor de Rijken.
 
Driehonderdvierenzestig dagen
En dan knielen de Wijzen neer
Voor een moment van welbehagen
Zij drieën komen uit erbarmen
Een kind de grootste schatten geven
De totale wereld ondermijnen:
Wierook voor de Kleinen, Mirre voor de Levenden
Goud voor de Armen.
 
Ivo de Wijs.

 
Wijn in wording

Een bericht van het kelderteam Marc Mulder en Frits in ’t Groen

We hebben een mooie en succesvolle oogst achter de rug, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

Al het druivensap is veilig opgeslagen in de tanks in de oude en nieuwe fusten.

Er zijn in totaal 25 nieuwe houten fusten aangeschaft en 6 tanks van 6400 liter elk.

Vrijdagochtend staat vast op het programma het roeren en bijvullen van de wijn in de fusten. Dit gebeurt met veel liefde en toewijding. De chardonnay is bijna geheel op fust vergist en daarna opgeslagen in de fustenkelder om verder te rijpen.

De overige rassen zowel wit als rood zijn allemaal in de tank opgeslagen. De eerste klaring van de diverse tanks is achter de rug. De tweede gebeurt tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Andries (de wijnmaker uit Zuid Afrika) is dan over voor de volgende stap....

Mocht mensen interesse hebben om vrijdagochtend te kijken naar het roeren......

men is van harte welkom. 

Berichten uit het Wijnhuis De Blauwe Camer
 
Openingstijden:
Woensdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur.
Gesloten vanaf 27 december tot en met 10 januari 2019; vanaf 11 januari weer open vanaf 17.00 uur.
Reserveren: 0162 – 46 46 73; wijnhuis@sintcatharinadomein.nl
Een reservering is pas definitief als deze telefonisch op per e-mail bevestigd is.
 

Kerstmis
Op kerstavond en 1e kerstdag is het Wijnhuis gesloten, maar er is wel een catering op maat mogelijk voor een culinair diner of een uitgebreide borrel. Alles wordt voorbereid en thuis hoeft alleen nog maar een laatste hand gelegd te worden. Bij de bestelling is een volledige beschrijving van de chef gevoegd hoe de gerechten moeten worden afgemaakt. Mocht men er dan toch niet uitkomen dan is er een speciaal telefoonnummer aangegeven, om het alsnog opgelost te krijgen.
De bestelling wordt vers gemaakt en is af te halen op maandag 24 december tussen 10.00 uur en 13.00 uur. De bestelling is meerdere dagen houdbaar in de koelkast.
Het minimale bestelbedrag is €50,00. Het heeft de voorkeur dat de bestelling ter plaatse in het Wijnhuis wordt geplaatst. Mocht dat niet lukken dan kan het ook per telefoon. De bestelling moet uiterlijk vóór maandag 17 december worden gedaan.
 
Op 2e kerstdag is er een Kerst-Banquet. Op de lange aaneengesloten tafels staan heerlijke gerechten klaar. Het motto is: samen eten, samen delen. Er zijn nog slecht enkele plaatsen beschikbaar. Reservering is noodzakelijk.
Afgelopen jaar
Het team kijkt met grote tevredenheid terug op het afgelopen jaar.
Alles is boven verwachting verlopen. Men is erg dankbaar met name naar de zusters toe die dit allemaal mogelijk maken.
Het succes brengt met zich mee, dat wegens de drukte reserveren altijd aan te bevelen is.
Op de foto van links naar rechts: Rowy Boogert, Manon Vermeulen, Sam Naalden (achter), Kees van Ham (midden), Tessa Ritzen en Maikel Beljaars.  

Nieuws vanuit Kloosterwinkel De Blauwe Camer

Opgemaakt door Frans Metsaars

De vrijwilligers zijn in deze tijd van het jaar druk in de weer met het opmaken van pakketten, eerst voor de Goedheiligman en nu voor de Kerstman in opdracht van particulieren, kerkelijke- en maatschappelijke instellingen, alsook voor bedrijven. Onder menig kerstboom komt zo’n mooi- en vooral lekker kloosterwinkelpakket te liggen. Of het er nu één is of meer dan honderd; ieder pakket wordt met zorg gemaakt. Voor een zakelijke opdrachtgever werden er ruim 120 gemaakt. De medewerkers in de winkel helpen graag bij het samenstellen van uw droompakket. Het krijgt altijd een eerlijke inhoud, samengesteld uit een groot assortiment abdij- en streekproducten, met hart en ziel gemaakt. Dat zie je en dat proef je! Kom eens langs of bel nummer 0627 444 140. 
Overigens is te zien dat zelfs de kerstboom de naam van Kloosterwinkel De Blauwe Camer eer aandoet. Alle kerstballen zijn in Sint-Catharinablauw uitgevoerd, fraai gedecoreerd met zilverkleurige tekening. De boom straalt dan ook precies uit wat wij willen zijn, eenvoudig, maar natuurlijk wel met  de kwaliteit die bij Sint-Catharinadal past.
Het team van Kloosterwinkel De Blauwe Camer wenst u gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een spetterend mooi 2019 toe!

Stilte weekend van 28-30 december

Het einde van het jaar kan een drukke tijd zijn of juist een tijd die vraagt om bezinning: terugkijken naar wat er is geweest en/of vooruitkijken naar wat je zou willen vormgeven.
Wanneer je een verlangen hebt om stil te worden en naar binnen te keren, dan kan een stilte weekend tijdens de laatste dagen van dit jaar heilzaam zijn. Dit is een individuele bezinning waarin je weg van de drukte van het dagelijkse leven tot jezelf kunt komen. Je hebt de tijd aan jezelf. Tijd om te luisteren naar je innerlijke stem. In een persoonlijk begeleidingsgesprek is er ruimte om te verhelderen wat jou bezighoudt. Iedere dag beginnen en eindigen we met een gezamenlijke meditatieve bijeenkomst, waarin we stil zijn en ter persoonlijke overweging een korte mystieke tekst lezen die een verinnerlijkende kracht heeft. Als je dat fijn vindt dan kan je meedoen aan een creatief moment waarin je begeleid wordt om op een creatieve manier bij jezelf stil te staan. Wat in die creativiteit gebeurt kan heel verrassend en verhelderend zijn. Je mag deelnemen aan de gebedstijden van de zusters Norbertinessen, waar we te gast zijn, en wandelen in hun (moes)tuin en wijnvelden. 
 
Ik hoop je in de stilte te mogen ontmoeten op jouw weg
Petra Galama
SpiritWijs

Datum: vrijdag 28 december t/m zondag 30 december 2018
Tijd: aankomst tussen 17.00-17.30 uur – vertrek 16.00 uur
Plaats: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout
Tijd: aankomst tussen 17.00-17.30 uur - vertrek 16.00 uur
Kosten: €285 (kamer met eigen douche en toilet)
          of €250 voor mensen met een minimum inkomen
Info en opgave: galama@spiritwijs.eu of via contactpagina spiritwijs.eu

Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het  gesprek over de eigen beleving. Zij is gespecialiseerd in de omgang met mystieke bronnen. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat.

 
Colofon:
Eindredactie: Onno Luske en Sjef Kock.
Ontwerp: Dutchgraph.
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal,
Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout Nb
www.sintcatharinadal.nl | Bank: NL82RABO01399 01 485

https://sintcatharinadal.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=475895a1a00179699b16f80e5&id=e0b000a5dc&e=[UNIQID]&c=d274f5db4e


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Catharinadal · Kloosterdreef 3 · Oosterhout, Noord-Brabant 4901 PH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp