Copy
View this email in your browser
NIEUWS UIT SINT-CATHARINADAL 2020 nr.3
Sint-Catharinadal en het Coronavirus
Verderop in deze nieuwsbrief leest u wat het coronavirus betekent voor Sint-Catharinadal. Lees dus vooral ook even verder.
Maar we openen deze nieuwsbrief met een eerbetoon aan zuster Elisabeth.
Zuster en Ere-Priorin Elisabeth overleden
 
Dankwoord van zuster Maria Magdalena van Bussel, priorin, in de uitvaartdienst

Het is goed om mét elkaar voor een laatste maal samen te zijn rond deze sterke,
wilskrachtige en beminde vrouw. Het zegt alles over uw verbondenheid met- en uw genegenheid voor haar en voor onze Norbertinessengemeenschap. Dat voelt meer dan weldadig aan! Wetend dat de verbondenheid blijft, daar de liefde sterker is dan de dood!
Het was onze grote wens om Zr. Elisabeth tot het laatste toe in ons midden te hebben. Deze wens is in vervulling gegaan, dankzij de nooit aflatende en grootse ondersteuning van onze huisarts, Dr. Jongsma. Onze waardering gaat zo zeer naar haar uit. Dankbaar zijn we voor de liefdevolle verzorging van de dames van de extramurale zorg van Stichting Maria-Oord en de aanvullende medewerking vanuit de palliatieve zorg vanuit Stichting Thebe en Standby.
Na de laatste afscheidsgebeden, is Zr. Elisabeth gebracht naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Sint-Catharinadal.


Zuster Elisabeth –
Anna Maria Theresia Janssens

Norbertines van Sint-Catharinadal,
te Oosterhout

 

te Roermond geboren 
28-04-1923

begon zij haar kloosterleven 
06-07-1947

       deed haar Professie 
03-05-1949

overleed in het Huis van haar Professie 
19-02-2020
Op 15 juli 1963 werd Zr. Elisabeth gekozen tot priorin met een mandaat van 12 jaar. Het was precies aan het begin van het Tweede Vaticaans Concilie en deze tijd moest een weg vinden in kerk en kloosterleven. Met haar visie en daadkracht om te kunnen onderscheiden en het goede te bewaren, wist zij de gemeenschap in geloof en gedrevenheid vóór te gaan en bijeen te houden. Haar vernieuwende geest kreeg ook gestalte in de bouw van de nieuwe kloosterkerk, de Avondmaalzaal, die op 12 mei 1966 werd geconsacreerd.
 
Ook binnen onze Orde werd beroep gedaan op de vaardigheden en mogelijkheden van Zr. Elisabeth en haar gemeenschap. Jarenlang volgde zij daadwerkelijk de nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen op Ordesvlak. Zij droeg zorg en voelde zich daarbij verantwoordelijk en betrokken bij het wel en wee rond de vrouwelijke tak van de Orde van Prémontré.
 
De herverkiezing tot Priorin in 1975 en later in 1987, getuigen woordeloos van haar inzet en slagvaardigheid om de gemeenschap trouw te blijven dienen, in de wisselende omstandigheden van het leven binnen de maatschappelijke en kerkelijke stromingen.
Met haar warme creatieve geest en onmiskenbare humor, droeg zij onafgebroken zorg voor het welzijn van de zusters. Door ons huis aan te passen werden heel wat verbouwingen ter hand genomen met de huisaannemer en met de eigen zusters. Tevens werden aan de eeuwenoude gebouwen ook nieuwe gedeelten toegevoegd.

Gastvrijheid stond hoog in het vaandel en de invulling van de diakonale opdracht als Kanunnikessen achtte Zr. Elisabeth als wezenlijk om de communio, cultus en caritas op eigentijdse wijze uit te dragen. Voortvarend, vasthoudend, maar ook beschouwend, zocht ze hierin passende wegen die voor ieder begaanbaar zouden kunnen zijn.
 
Hoezeer Zr. Elisabeth tradities kon waarderen en in ere houden, was zij niet bang om met de tijd mee te gaan. Vooruitstrevend was ze in het zoeken naar middelen die comfort konden bieden, het werk konden verlichten of het samenleven konden veraangenamen of bevorderen. Zij was de eerste die zich achter de computer zette.
 
Méér dan 70 jaar Professieleven is een levend verhaal wat zich afspeelde tussen verlangen en loslaten. De bevestiging van haar streven en werken, van haar dromen en realiseren, van haar beminnen én soms ook haar lijden, werd meerdere keren sterk onderstreept door grootse huldeblijken. Op 28 april 1984 werd Zr. Elisabeth benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en op 28 april 1995 werd zij bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tevens viel een onderscheiding van de Provincie Noord-Brabant haar ten deel.
 
Tijdens de viering van haar Gouden Professiejubileum in 1999 werd Zr. Elisabeth Ere-burger van de Gemeente Oosterhout en bij haar Diamanten Professiejubileum in 2009 ontving zij de erespeld van de KVGO (Koninklijke Vereniging van Grafische Ondernemingen). Bijzonder en hartverwarmend was de datum van 11 juni 2009, toen H.M. Koningin Beatrix in paleis Noordeinde de Zilveren Anjer aan Zr. Elisabeth uitreikte.
 
Vanaf maart 2011 werd de harmonieuze levensavond van Zr. Elisabeth regelmatig bedreigd door gezondheidsperikelen die meermaals een tijdelijk verblijf elders noodzakelijk maakten, omwille van verpleging en herstel. In haar kwetsbare en afhankelijke laatste levenstijd uitte ze dit in kushandjes of ‘n zachte glimlach en ging zo neuriënd tot de drempel om vanuit het Huis van haar Professie het Huis van God binnen te gaan. Het heengaan van onze Ere-Priorin, Zr. Elisabeth Janssens, sluit een onuitwisbare tijdspanne af.

 
Maatregelen coronavirus bij Sint-Catharinadal

Klooster:
Om de gezondheid van de zusters zo veel mogelijk veilig te stellen, worden activiteiten en werkzaamheden op het klooster die niet strikt noodzakelijk zijn afgelast. De liturgiediensten in de kerk van Sint-Catharinadal worden vervangen door Woorddiensten. Voor de overige Gebedsdiensten is er vooralsnog geen wijziging.
 
Wijnhuis:
Op last van de regering is de Horeca tot en met 6 april 2020 gesloten. Indien deze periode niet verlengd wordt, zijn wij u vanaf woensdag 8 april weer van dienst. Actuele ontwikkelingen melden wij op onze Facebookpagina.
 
Winkel:
In verband met de Coronacrisis is besloten om de kloosterwinkel – gelijktijdig het met Wijnhuis – tot 8 april a.s. te sluiten, behoudens op de zaterdagen; dan is de winkel van 12.00 tot 16.00 uur geopend.
 
Vastwel:
Alle geplande activiteit die in het kader van Vastwel zouden plaatsvinden, zijn gecanceld.
 
Rondleidingen:
zouden op woensdagmiddagen na Pasen weer starten. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de voorschriften van de regering zullen we bezien wanneer het weer verantwoord is om deze op te starten.
Colofon:
Eindredactie: Onno Luske en Sjef Kock.
Foto's: Arjan van Dijk e.a.
Ontwerp: Dutchgraph.
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal,
Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout Nb
www.sintcatharinadal.nl | Bank: NL82RABO01399 01 485

https://sintcatharinadal.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=475895a1a00179699b16f80e5&id=e0b000a5dc&e=[UNIQID]&c=ceabb9139d


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Catharinadal · Kloosterdreef 3 · Oosterhout, Noord-Brabant 4901 PH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp