Copy
View this email in your browser
NIEUWS UIT SINT-CATHARINADAL 2019 nr.7
Door de Ster die hen leidde, gingen Engelen, herders en koningen op weg om de Emmanuël, God-met-ons te groeten in de eenvoud van een stal.  Moge deze Ster ook nu nog vele harten raken door het besef hoe God met Zijn tekens een mensenleven richten kan. Zo kan Kerstmis nog iedere dag gebeuren; in de eenvoud van ons eigen leven, in de kleine kring óf in de grote wereld om ons heen.
 
In dit vertrouwen wensen wij u een hoopvolle Advent en het vredevolle licht van Kerstmis, voor iedere nieuwe dag in het jaar 2020, van harte toe!
 
De Ster bleef richting en koers bepalen en bracht ons in contact met de zeer velen die in Sint-Catharinadal gastvrijheid mochten ervaren; door onze gemeenschap, in het gastenhuis, in de Kloosterwinkel en het Wijnhuis. Of door een stil toeven in onze Wijngaard en in het mooie buitendomein waar moes-, kruiden- en bijentuin in schoonheid opbloeien.
 
Een Ster ging zo vaak boven ons op, door het intens meeleven van velen in dagen van zon, maar ook als levensomstandigheden een schaduw op de weg wierpen.
Velen -dichtbij of verder weg- droegen ons met gebed en warme betrokkenheid, met advies, in samenwerking, met financiëlebouwsteentjes, in vertrouwen en vriendschap.
De Ster van uw goedheid blijft ons in grote dankbaarheid aansporen, om met elkaar en sámen met U, verder te trekken in verbondenheid en trouw!
 
In dankbare genegenheid en biddende nabijheid,
Zr. Maria Magdalena van Bussel, Priorin
Sluiting en aangepaste openingstijden kloosterwinkel

De winkel is vanaf maandag 23 december t/m dinsdag 7 januari gesloten.
Vanaf 8 januari 2020 tot en met dinsdag 31 maart zijn de winkeltijden: woensdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur. E-mailadres: winkel@sintcatharinadomein.nl

 
Sluiting restaurant Wijnhuis De Blauwe Camer

Het wijnhuis is gesloten op maandag 23 en dinsdag 24 december en op 1e Kerstdag en van 27 december tot en met donderdag 9 januari 2020. Vrijdag 10 januari is het restaurant weer open vanaf 17.00 uur. E-mailadres: wijnhuis@sintcatharinadomein.nl
Kerstconcert

Ook dit jaar, het kerstconcert met samenzang, van Stella Vocalis op Sint-Catharinadal, op zondagmiddag 22 december om 15.00 uur
Het koor Stella Vocalis, met enthousiaste en geoefende zangers uit Midden- en West-Brabant, staat sinds de oprichting onder leiding van Sonja van den Dries. Het koor verzorgt, samen met diverse begeleiders, waaronder Rick Muselaers, regelmatig, op verzoek, muzikale ondersteuning bij o.a. kerkelijke vieringen in Oosterhout, Tilburg, Rijen en Dongen.
Dit jaar zal het koor, naast orgel en pianobegeleiding, ook begeleid worden door een saxofoon ensemble, Sax-0-Factory. Op het programma staan klassieke en hedendaagse meerstemmige kerstliederen. En natuurlijk zullen ook de traditionele samenzang kerstliederen niet ontbreken.
Diaken Jan Joosten, zal als verteller van het Kerstverhaal, er, ook weer traditioneel, hedendaags tintje aan geven.
De toegang is gratis. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.
Herdenking bevrijding Oosterhout

Op dinsdag 5 november j.l. was er in Sint-Catharinadal een speciale Gebedsviering bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van Oosterhout.  Alle vrijwilligers waren hiervoor uitgenodigd. Ter afsluiting was er een samenzijn met de zusters.
Zr. Maria Magdalena, priorin sprak o.a. de volgende woorden: 
Vrijheid vieren is gerechtigheid doen door gerechtigheid te zijn….. in de onbevangenheid van ons hart; in de kleinheid van ons handelen, in de bescheidenheid van ons denken, in de oprechtheid van ons geweten; in de eenvoud van ons spreken en de waarachtigheid van ons zwijgen… ongeacht in welke positie wij zijn gesteld, waar we werken of wonen en los van religie, nationaliteit, ras en cultuur.
 
In het sámen ligt de kracht om vrijheid te beleven en deze vrijheid handen en voeten te geven: om te dienen en mogelijkheden aan te reiken om de weg te gaan naar de ander toe, in de grote wereld om ons heen, in het tastbare heel dichtbij of in het onvoorziene wat op onze weg komt.
Als mens alléén zijn we weerloos en kwetsbaar, maar sámen als pelgrims onderweg dragen wij elkaar op de tocht doorheen de tijd die ons gegeven is.
 
In diepe eerbied voor vrede, vrijheid, bevrijding!
Terugkeer van het oud archief van Sint-Catharinadal

Op donderdag 7 november 2019 werd het digitaal archief van Sint-Catharinadal officieel in gebruik genomen. Bij die gelegenheid sprak zuster Maria Magdalena onder meer de volgende woorden:
Het archief is de ziel van een gemeenschap. Om die reden besloten de zusters al veel langer geleden dat het archief dat met ons meetrok van -Wouw naar Breda en van Breda naar Oosterhout- ook bij ons in huis bewaard zou moeten blijven. Op advies van de Provincie Noord-Brabant, werd tijdens de bestuursperiode van Priorin Elisabeth Janssens, hiervoor in 1978 zelfs een nieuw gebouw gezet met een  kluis, voorzien van klimaatbeheersing.
 
In 2016 bood het Brabants Historisch Informatie Centrum via het programma Metamorfoze ons de mogelijkheid om ons waardevol en ook dierbaar erfgoed te laten verzorgen door middel van digitalisering en conservering. Wij moesten wel even over een paar hobbeltjes heen en met enige huiver en zelfs met tranen in de ogen zagen wij 2,5 half jaar geleden toe, hoe vele archiefstukken  ons huis werden uitgedragen; keurig verzorgd en onder wakend toezicht van onze archivaris Jan Sanders.
Inmiddels heeft de huiver plaatsgemaakt voor groot respect en dankbaarheid voor de wijze waarop het project uitgevoerd is en tot voltooiing is gebracht. Een woord van diepe dankbaarheid mag daarom nu weerklinken voor de medewerkers vóór en achter de schermen van het Brabants Historisch Informatie Centrum én van het Zeeuwsch Archief.
 
Als een archief van 748 jaar oud naar huis weerkeert  en in een levende gemeenschap dankbaar wordt ontvangen mag het feest zijn!
Nieuws uit de kloosterwinkel

Begin november heeft het management van de kloosterwinkel voor de medewerkers, een middagje uit “thuis bij de zusters” georganiseerd. Na de drukbezochte middag-kerkdienst werden deze ruim 30 vrijwilligers door de zusters getrakteerd op een kopje koffie/thee met wat lekkers.
Hierna volgde – i.s.m. met de leverancier van de verpakkingsmaterialen – een workshop cadeau inpakken. Zo vlak voor Sinterklaas en Kerstmis kwam dat mooi uit natuurlijk.
De middag werd afgesloten met een drankje en een hapje. Al met al een zeer geslaagde middag waarin het nuttige en aangename prima verenigd waren.Het verkoopteam van Kloosterwinkel De Blauwe Camer staat van woensdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur voor u klaar o.a. om voor u de allermooiste kerstcadeautjes in te pakken. Een pakket nodig voor uw relaties? Neem dan contact op met Fons Metsaars, tel. 0653 894 262 of mail winkel@sintcatharinadomein.nl.
Vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar
 

Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag

07.15 uur : Morgendienst
09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst
 

Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag, Feest van de H. Stefanus

07.15 uur : Morgendienst

09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst

 

Vrijdag 27 december: Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist

07.15 uur : Morgendienst

09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst

19.00 uur : Avonddienst

 

Zaterdag 28 december : Feest van de H.H. Onnozele Kinderen

07.15 uur : Morgendienst
09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst van het Feest van de H. Familie
 

Zondag 29 december : Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

07.15 uur : Morgendienst
09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst
 

Maandag 30 december: Zesde dag onder het octaaf van Kerstmis

07.15 uur : Morgendienst
09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst
 

Dinsdag 31 december: Oudjaar
07.15 uur : Morgendienst
09.00 uur : Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst – Oudjaarviering
 

Woensdag 1 januari : Nieuwjaarsdag
07.15 uur : Morgendienst
09.00 uur :       Eucharistieviering
15.00 uur : Middagdienst
19.00 uur : Avonddienst
 
Vanaf  Donderdag 2 januari zijn de diensten weer als gewoon
Colofon:
Eindredactie: Onno Luske en Sjef Kock.
Foto's: Arjan van Dijk e.a.
Ontwerp: Dutchgraph.
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal,
Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout Nb
www.sintcatharinadal.nl | Bank: NL82RABO01399 01 485

https://sintcatharinadal.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=475895a1a00179699b16f80e5&id=e0b000a5dc&e=[UNIQID]&c=09d332fb04


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Catharinadal · Kloosterdreef 3 · Oosterhout, Noord-Brabant 4901 PH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp