Copy
Kliek "Download images" om die afkondigings korrek te laat aflaai.
AFKONDIGINGS 2 Oktober 2016
PSSSSST - Alle kids MOET volgende Sondag by Kinderkerk wees - ons gaan lekker pret hê!
Hierdie termyn plaas ons die kollig op relevante en belangrike kwessies in ons gemeenskap, met kenners en  kundiges wat hul inligting en ondervinding met ons deel.  Daarmee saam gee ons 'n Bybelse perspektief op hierdie sake.  Bring gerus Sondag u tieners saam wanneer ons oor Selfmoord praat.  Volgende Sondag hanteer ons bewaring/ natuur wanneer Rudi en Marlice van Vuuren by ons kuier. Facebook Spotlight
Ons is besig om dames te identifiseer wat as puntpersone in alle areas van ons gemeente kan dien.  Die doel is om beter kommunikasie te bewerkstellig met gemeentelede en ons databasis op te dateer.  U mag dalk binnekort gekontak word en ons vra asb u samewerking met hierdie belangrike taak!  Indien u 'n gawe het om te ondersteun en te kommunikeer, is u ook 'n perfekte passing om 'n GPS-persoon te wees.  Kontak asb vir Elsabe by die kerkkantoor. 
Ons benodig asb dringend ouers wat by Sondae se Kinderkerk-bediening kan help sodat die huidige dames nie elke Sondag hoef diens te doen nie!  Hoe meer betrokke ouers, hoe makliker vir almal!  Jou eie kinders baat tog op die einde daarby.
TIENDEMAAND 2016
Water is die noodsaaklikste middel op aarde. Ons omgewing is droog en vaal daarsonder.  Ons plante en diere gaan dood sonder water.  Ons liggame bestaan 60% uit water en ons brein 75%.  Net so benodig ons God se lewende water in ons lewens.  En as 'n teken van dankbaarheid, afhanklikheid en vreugde, en om die belangrike werk in die koninkryk te kan voortsit, maak elke sent 'n verskil.  Elke druppel tel en ons maak staat op u tiende om ons jaarlikse bedryfsbegroting van N$1 miljoen te behaal.  Bydraes kan per eft betaal word tot en met einde November of saamgebring word op 23 Oktober tydens ons fondsinsameling.    
Tiendemaand video...

Tel. 226157/  Faks 272295 

E-pos: ngeros@ng-eros.com

NG Kerk Eros, Bank Windhoek Hooftak, 481 972, 

Rek. nr: 1027399001

Imago Dei Welfare and Poverty Relief, Windhoek-tak, 

Takkode 481-972, Rek nr 8001657586

KONTAKBESONDERHEDE

Dr Fourie van den Berg, Tel. 228182/ 

0811298182/ fourie@peace.com.na

Ds Johann Serfontein, Tel. 232540/ 0811242541/ 

jfserf@mweb.com.na

Ds Zack Pienaar, Tel 0812266246/ 

zack@ng-eros.com

Ds Pieter Cockeran
Tel. 0818612224
pcockeran@gmail.com

Elsabe Horn (Algemene Bestuurder), 

Tel. 0811271151, elsabe@ng-eros.com

Erina Junius (Orreliste), Tel. 242752/ 

0812818620/ cpg@iafrica.com.na

Albert Shivute (Terreinopsigter), Tel. 0812894548

 

www.ngeros.com

Facebook: NG-Eros Gemeente/ 

Eros Gemeente

SpotlightThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NG Kerk Eros · Eiseb street · Windhoek · Namibia

Email Marketing Powered by Mailchimp