Copy
Globala Kronoberg website / websidan

Bubblan

Newsletter November 2016

Det bytte helt enkelt riktning
This simply changed direction

Simon och Mathilda har precis kommit tillbaka från ett projekt i Armenien där de lärde ut digitala metoder för social inkludering av marginaliserade grupper. Projektet gjordes i samarbete med en av Globala Kronobergs äldsta partners, ICIRLD. Projektet gav ett bra utbyte av metoder mellan organisationerna, deltagarna och tränarna vilket förhoppningsvis kommer leda till ett fortsatt gott samarbete.

Simon and Mathilda have just come back from a project in Armenia where they taught digital methods for social inclusion of marginalized groups. The project was done in collaboration with the Global Kronoberg oldest partners, ICIRLD.
The project gave a good exchange of methods between organizations, participants and coaches which will hopefully lead to continued good cooperation.

LÄS MER / READ MORE
Sprakträffar
Language meetings

Under hösten har vi ordnat Spårktäffar på Infanterigatan där alla som vill lära sig eller lära ut ett språk kan vara med. Än så länge har vi haft svenska, tyska, italienska, franska, portugisiska och arabiska.

We have been organizing Language meetings at Infanterigatan where all those who want to teach or learn a language are welcome to join. So far we have had Swedish, Gernman, Italian, French, Portuguese and Arabic.

LÄS MER / READ MORE
Besök
Visit

Nu i höst har vi fått besök av fritidsledarlinjen på Värnamo folkhögskola de har just nu en kurs som heter ”internationellt ungdomsarbete” och ville veta mer om internationella projekt och hur man kan finansiera dem, jättekul tycker vi!

This autumn we have been visited by Värnamo Folkhögskola they have now a course called “international youth work” and wanted to know more about international projects and how to finance them, great fun, we think!

EVS fyller 20!
EVS turns 20!

Det EU-projektet EVS som vi i Globala arbetar
aktivt med, fyller 20 år och det firar vi med en
träff med alla som har engagerat sig med volontärprojekt de senaste 6 år (volontärer, handledare, mentorer, ungdomsledare, etc)
så detta årets EVS-fika blir extra speciellt!

The EU project EVS that we work with have now been around for 20 years and we are going to that with a meeting(fika!) with everyone who has been involved with volunteer projects for the last 6 years (volunteers, tutors, mentors, youth workers, etc.) so this year EVS fika will be extra special!

Film om AYOY 2016
Movie about AYOY 2016

För er som inte var med under trainingen så har vår volontär Bruna har gjort en video om AYOY som du kan se här:

For those of you who were not involved with the AYOY training, our volunteer Bruna has made a video of AYOY which you can see here:

AYOY 2016
Nytt år, nya volontärer
A new year, new volunteers

Under januari kommer tre nya volontärer Vanesa (Spanien) och Anna (Ukraina) som ska göra sin volontärtjänst i Alvesta och Lina(Tyskland) som ska vara på palladium i Växjö.

Three new volunteers are arriving in January! Vanesa (Spain) and Anna (Ukraine) that will make their voluntary service in Alvesta and Lina (Germany) that will be on palladium in Växjö.

Tack!
Thank you!

Volontärerna Masha, Stefan, Esther, Gabriella, Sara och Mathieu avslutar sina projekt i december. Vi är mycket tacksamma för allt det arbete de har gjort och det har varit väldigt roligt och givande att arbete tillsammans med dem.

The volunteers Masha, Stefan, Esther, Gabriella, Sara and Mathieu quit their projects in December. We are very grateful for all the work they have done and it has been very fun and rewarding to work with them.

iNSPiRE!2016
av Drömmanars Kontor & Globala Kronoberg

Snart händer det! Den 3e december får du inte missa iNSPiRE! 2016 på Araby Park Arena. Det blir det perfekta tillfället att inspireras, skapa, förändra, göra något tillsammans samt lyssna på spännande föreläsningar, konsert och delta på tävlingar.  Välkomna!

You can`t miss the event iNSPiRE! 2016 at the Araby Park Arena on the 3rd december. It is the perfect moment to get inspiration, create, change, do something together with other, also have the opportunity to see interesting speakers and concerts and participate in competitions.

iNSPiRE!2016
Detta händer snart
This is going to happen soon

25 November | Kulturell kväll / Cultural Evening | mer information

3 December | iNSPiRE! 2016 | mer information
EVS volontärplatser
GLOBALA KRONOBERG

Infanterigatan 10 

352 35 Växjö
+46 (0)470-223 40

www.globalakronoberg.se
info@globalakronoberg.se

 

Globala Kronoberg Facebook Page
Want to change how you receive these emails?
You can
unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Globala Kronoberg · Infanterigatan 10 · Växjö 352 35 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp