Copy
Nieuwsbrief oktober 2017
Bekijk deze nieuwsbrief online

Beste Leden,

Hier weer een kersverse nieuwsbrief, met daarin de volgende onderwerpen:

  • Bericht van het Bestuur
  • Tuindag zondag 22 oktober
  • In memoriam: Ivo Brox

Veel leesplezier en hopelijk tot op een zonnige tuindag op zondag 22 oktober aanstaande!

De Beheergroep 
(Pauline, Marie, Koen, Job, Ton, Jacco, Ilse, Vincent)

Bericht van het Bestuur

Beste leden,

Graag informeren wij jullie vanuit het bestuur over een aantal zaken:

Algemene Ledenvergadering
De eerstvolgende ALV is gepland op woensdag 15 november om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Nieuwe bestuursleden gezocht!
Onze huidige voorzitter, Nils Berndsen, heeft aangegeven per 1 januari aanstaande zijn functie in het bestuur neer te willen leggen. Dit betekent dat het bestuur in het nieuwe kalenderjaar op zoek is naar een nieuwe voorzitter.

Tevens heeft algemeen bestuurslid Edgar Schoofs besloten om zijn functie neer te leggen per 1-11-2017. Daarom is het bestuur ook op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid.

Heeft u interesse in een van deze functies, meld u dan aan via gordelwegtuinen@gmail.com of maak dit kenbaar tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Tuin winterklaar
Voordat het winterseizoen begint, wordt de tuin winterklaar gemaakt. Dit betekent voor u als tuinder dat alle hoogbouw van de tuin verwijderd dient te worden. Ook bomen en struiken hoger dan 1,5 meter dienen gesnoeid te worden. Houdt u hier rekening mee? Wij vragen u dit uiterlijk 1 december in orde te hebben gemaakt, omdat per 1 januari het nieuwe seizoen begint.

Betaling huur en contributie 2018
Tot 1 december aanstaande kunt u uw lidmaatschap beëindigen. Rond 1 december zal de penningmeester de facturen e-mailen voor het nieuwe seizoen. Gelieve deze betaling te voldoen voor 1 januari 2018.

Groet,

Nils, Edgar, Pauline, Mathijs en Merel

Tuindag zondag 22 oktober

De laatste Tuindag van 2017 komt er weer aan, en wel op zondag 22 oktober.

Op de tuindagen wordt er gemeenschappelijk onderhoud gedaan aan het complex. De tuindagen starten om 9.30 uur, de koffie/thee pauze is om 11.00 uur en rond 12.45 uur ronden we af, waarna we met elkaar een broodje met soep (zelfgemaakt door de catering-groep) eten.

Ieder lid van de tuinvereniging dient 3 maal per jaar aan een tuindag deel te nemen (let op! dit is dus de laatste tuindag). Ieder lid krijgt een eigen tuindagen kaart. Deze kaart laat je na afloop van deelname aan een tuindag aftekenen door een beheer lid en bewaar je zelf. Je aftekenkaart is het bewijs van deelname aan de tuindagen. Bewaar hem dan ook goed en neem hem mee bij iedere tuindag waar je aan deelneemt voor aftekenen. 

Doe ook stevig schoeisel aan, en neem handschoenen mee aub.

Tot zondag!

In memoriam Ivo Brox

Op 19 september ontvingen we het vreselijke bericht dat Ivo Brox op 56 jarige leeftijd is overleden. Ivo was een enthousiast tuinier met een tuin op Midden.

Daarnaast was hij lid van de Beheergroep met veel technische kennis en inzicht. Hij was o.a. verantwoordelijk voor onderhoud en aanschaf van het gereedschap en heeft er voor gezorgd dat we nu een mooie collectie goed gereedschap hebben én dat dat eerlijk verdeeld is over de diverse tuinen. Ook veel technische klussen heeft hij voor de vereniging opgeknapt.

Hij had nog veel plannen voor verbetering van het tuinhuis. Ongeveer een jaar geleden werd hij ziek; de vele behandelingen leken aan te slaan, en Ivo was vol goede moed weer aanwezig op de beheergroepvergaderig van 22 augustus.

Hij vertelde dat hij binnenkort op bezoek zou gaan bij zijn moeder in Suriname.
Helaas is Ivo tijdens een operatie op 19 september overleden.

Op zijn overlijdenskaart staat: “je reis die je zo graag nog wilde maken met je meissie heeft helaas een andere bestemming gekregen”.
 
Zijn tuin-buurman en mede beheergroeplid Job schreef:
“Het was een beest van een kerel met een grote mond maar met een ontzettende goed hart en hij hij heeft ontzettend veel gedaan voor de Gordelwegtuinen. Nu ligt zijn tuin er verlaten bij en zullen we hem ontzettend missen”.
 
We wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij dit enorme verlies. Ivo heeft veel sporen achtergelaten op de tuin, wij zullen nog vaak over Ivo spreken en aan hem denken.

De Beheergroep
Gordelwegtuinen facebook
Gordelwegtuinen facebook
Website Gordelwegtuinen
Website Gordelwegtuinen
Copyright © *2017* *Gordelwegtuinen* Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
gordelwegtuinen@gmail.com

Wil je je gegevens aanpassen?
Hier kan je ze aanpassen of je uitschrijven van de mailinglist

Email Marketing Powered by Mailchimp