Copy

NYTTIG FRA OSS I

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse.

FAGARTIKLERBudsjettavtalen for 2017 - skatter og avgifter ›

Budsjettavtalen som flertallet på Stortinget fremforhandlet handler i stor grad om skatter og avgifter knyttet til bilbruk. Avtalen inneholder også andre endringer det er verdt å merke seg. Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse ›

Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017. Nå må vi lære oss nye begreper innen skatt og avgift ›

Fra nyttår gjelder ny lov innen skatte- og avgiftsforvaltning, og med den kommer en rekke nye begreper. Gamle kjenninger som «selvangivelse» og «utskrift av ligning» forsvinner. Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på ›

Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på.Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering ›

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde.Forslag til forenklinger i aksjeloven ›

Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringsforslagene. Fradrag for sponsing og reklamekostnader ›

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing. Christine Lundberg Larsen, ny administrerende direktør i Regnskap Norge ›

Christine Lundberg Larsen (44) er ansatt som ny administrerende direktør. Lundberg Larsen har bakgrunn som revisor hos Pricewaterhouse Coopers og har hatt ulike roller i Gjensidige, senest som direktør for utgående salg. ANDRE AKTUELLE ARTIKLER

Opphavsrett © 2016 Økonomi & Regnskapspartner.