Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
CDA Nieuwsbrief
o.a. onderwerpen uit de Gemeenteraadsvergadering van 24 november:
Save the Date! 10 januari 2017 CDA Nieuwjaarsbijeenkomst (locatie etc. volgt nog)

De nieuwe koers van de Participatiewet in Alphen aan den Rijn
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet beoogt  zoveel mogelijk mensen ( met of zonder arbeidsbeperking) te laten werken in een reguliere baan. Voor de uitvoering van deze wet is de gemeente verantwoordelijk, en die laat deze taak uitvoeren door de gemeenschappelijke regeling SWA ( Deze bestaat uit 3 gemeenten: Alphen ad Rijn, Kaag & Braassem en Nieuwkoop). Eind vorig jaar ontstonden grote financiële problemen bij de SWA en is er een onderzoek door AEF gedaan naar de oorzaken. Op grond van dit onderzoek hebben zij aanbevelingen gedaan naar de 3 gemeenten. De gemeenteraden hebben daarna het college  opdracht gegeven deze aanbevelingen uit te voeren. Sinds april wordt er gewerkt aan een nieuwe koers voor de uitvoering van de Participatiewet op grond van deze aanbevelingen.

De gemeenteraden zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze koers door raadsconferenties, werkbezoeken en enkele commissiebehandelingen. Afgelopen donderdag was de finale van dit traject en lag er een raadsvoorstel om het Koersplan met 7 uitgangspunten vast te stellen; de gemeenschappelijke regeling op te heffen; de voorbereidingen voor een nieuw Werkbedrijf onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Alphen aan den Rijn te treffen en financiële middelen om dit te realiseren beschikbaar te stellen.

Omdat de positionering van dit nieuwe Werkbedrijf voor de raad niet helder was – moet het als afdeling van de gemeente vallen of als een zelfstandige entiteit werken - heeft het CDA met de CU een amendement opgesteld, waarin de raad het college opdracht heeft gegeven om een extern en onafhankelijk onderzoek te doen naar verschillende scenario’s van besturingsmodellen van het nieuw te vormen Werkbedrijf. Een kwartiermaker wordt aangesteld die aan de slag gaat met het uitvoeren van het Koersplan. Dit amendement is door veel partijen mede ingediend en is ook aangenomen en ook het raadsvoorstel is vastgesteld. Dit is een belangrijk moment om vooruit te kunnen en onzekerheid weg te nemen bij de 800 mensen die bij de huidige SWA werken.

Het CDA had ook een motie voorbereid om de werkgevers, onderwijspartijen, cliëntenadviesraden en medezeggenschapsraden actief te betrekken bij het verdere proces.  Ook wil de raad zelf bij het vervolg van dit proces betrokkenheid  blijven, echter in welke vorm dit moet gebeuren, kwamen we niet uit. De motie is aangehouden en de komende weken wordt dit verder uitgewerkt en  in de laatste raadsvergadering van dit jaar opnieuw ingediend.

Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook

Nieuwbouw voor Bibliotheek en Archief.
Voor de Bibliotheek en het Archief in Alphen zijn al verschillende locaties onderzocht en afgevallen. Nu is het voorgestel om op de locatie van het voormalige Aargebouw de combinatie Bibliotheek-Archief en een parkeergarage van ca 250 parkeerplaatsen te realiseren. Ook wordt voorgesteld de weekmarkt op woensdag te vestigen op de hoek van de Paradijslaan met de Castellumstraat, de zaterdagmarkt op de Vest, Anne Frankkade, Aarkade, Aarplein en Van Boetzelaerstraat te plaatsen en de kermis op het Aarplein en de Vest te plaatsen.
Het CDA vindt dit een goed en betaalbaar plan op een centrale locatie. Met dit plan wordt de laatste fase van het project Stadshart Lage Zijde afgerond. De Raad heeft hier mee ingestemd.

Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook
Distributiecentrum Nedcargo
Nedcargo Steektpoort B.V., (voorheen Van Uden), is één van 's-lands grotere logistieke dienstverleners voor opdrachtgevers in voedsel, drank en retailproducten. Nedcargo wil in Alphen aan den Rijn een nieuw distributiecentrum bouwen in Steekterpoort. Met een oppervlakte van in de eindfase zes hectare bebouwd wordt het één van de grotere distributiecentra van Nederland en is daarmee van groot economisch belang voor Alphen aan den Rijn.
De Raad heeft ingestemd met de medewerking van de Gemeente. Naar aanleiding van zorgen van het CDA en andere partijen zal het College bij de verdere uitwerking met Nedcargo onderzoeken hoe goede oplossingen mogelijk zijn op de volgende punten:
  • Opening van de bruggen: voorkomen dat de bruggen vaker open moeten (denk aan knelpunt Boskoop).  Aanvoer van de goederen per container zal waarschijnlijk zonder extra scheepsbewegingen kunnen (volle in plaats van lege containers vervoeren, eventueel grotere schepen)
  • Nedcargo heeft aangegeven dat er circa 250 arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. De wens van de fracties is om hierin ook de medewerkers van de SWA te betrekken. Het College heeft dat al met Nedcargo besproken. Nedcargo is enthousiast om medewerkers van de SWA waar mogelijk een baan aan te bieden in het distributiecentrum.
  • Geluidsoverlast voor de omwonenden: de aanvoer en de afvoer van de goederen kunnen veel geluid veroorzaken (bijv. pieptoon bij achteruit rijden). Nedcargo zal in overleg met de omwonenden oplossingen zoeken.
  • Extra verkeerbewegingen, fijnstof etc: er komt een zgn. vrijwillige milieueffectrapportage.
  • Inpassen in het landschap: voor de omwonenden heel belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt bij de uitwerking en inpassing.  College en Nedcargo gaan verder in gesprek met de omwonenden. Ook wordt vastgelegd dat de bouwhoogte maximaal 15 meter is.
In het vervolgtraject komt dit terug in de Raad.

Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook
Detailhandelsvisie
De detailhandel is als bedrijfssector van groot belang voor de leefbaarheid, economie en het sociale leven in de gemeente Alphen aan den Rijn. Uitgangspunt bij de detailhandelsvisie zijn aantrekkelijke winkelgebieden waar de consument graag komt. Dit kunnen we bereiken door in de nieuwe visie duidelijke handvatten te bieden voor de winkeliers, vastgoedeigenaren, beleggers en andere stakeholders. Zo kan een structuur worden ontwikkeld met een functionele indeling in recreatieve, doelgerichte en boodschappenwinkelgebieden. De visie heeft niet de pretentie om het economisch functioneren van winkels en winkelgebieden te bepalen. Dat doen de ondernemers uiteindelijk zelf. Met deze visie wil het College de ondernemers uitnodigen om in actie te komen.
De Detailhandelsvisie geeft een goede beschrijving van de ontwikkelingen die zich voordoen en van de accenten die je als Gemeente kunt leggen; dat werd breed gedragen. Ook brede zorg over wat je vervolgens als faciliterende gemeente kunt doen om die accenten te bereiken. Je bent dan afhankelijk van de marktpartijen.
Vanuit het CDA hebben wij en andere partijen aandacht gevraag voor de positie van de winkels in de kernen. Niet de theoretische modellen moeten de doorslag geven, maar de behoefte van de inwoners om hub dagelijkse boodschappen bij hen in de buurt te kunnen blijven doen. Zo lang dat economisch mogelijk is, biedt dat een mooie basis voor leefbare kernen; voor het CDA een belangrijk uitgangspunt.
De Raad heeft ingestemd met de visie, met inachtneming van deze kanttekeningen.

Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook
Onderwijshuisvesting
Tijdens de raadsvergadering van 24 november jongstleden heeft ook de CDA-fractie ingestemd met de garantstelling doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Mede hierdoor kunnen komende jaren bestaande schoolgebouwen verbouwd en nieuwbouwlocaties gebouwd worden. Dit nadat er afgelopen jaren op een constructieve wijze door het Ashram College, het Scala College en de Scope Scholengroep op dit onderwerp met de gemeente is samengewerkt.
Het CDA bedankt dan ook de vertegenwoordigers van deze scholen en de ambtenaren van de gemeente voor hun tijd en geduld tijdens dit langlopende proces.

Het CDA heeft daarbij doormiddel van een motie gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid bij de verbouw en nieuwbouw van deze onderwijsinstellingen.

Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook
Groeten uit Ridderveld
Op vrijdag 25 november zijn Vanessa en Marjon een ochtend op pad geweest met gebiedsadviseurs Abdel Ahalli en Marco Parinussa van wijk Ridderveld.
In deze wijk wonen ruim 13.500 mensen.  De wijk is onderverdeeld in  verschillende buurten en  kent grote verscheidenheid aan etniciteit en religies. Er zijn vele basisscholen en zelfs 5 middelbare scholen.
Marco en Abdel zoeken het contact op met de dienstverleners en maken met vele groepen bewoners in de wijk contact. Door zichtbaar te zijn, kent men hen en zijn zij ook aanspreekbaar voor de bewoners.
De huismeesters van de flats zijn hun ogen en oren, waardoor zij veel weten van wat er zoal speelt.  Was leerzaam om de wijk van een andere kant te zien!
 
Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook
CDA op de koffie in Ridderhof
Op 5 november was CDA op de Koffie aanwezig in winkelcentrum Ridderhof. Zij deelden bloembollen uit aan de bezoekers van het winkelcentrum en vroegen hun gelijk naar hun mening over de politieke gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn.
De volgende punten werden hierbij aangestipt:
  • Opknappen van het winkelcentrum
  • Vrij parkeren
  • Schoon houden Zeegersloot
  • Groenbeheer
De CDA fractie neem de genoemde punten mee in het lopende beleid.
 
Like CDA Fractieflits november 2016 -2 on Facebook
Copyright © 2016 CDA Alphen aan den Rijn, alle reachten voorbehouden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden

 


This email was sent to <<Email - adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Alphen aan den Rijn · p/a Parklaan 158 · Boskoop, Zuid Holland 2771JM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp