Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
CDA Nieuwsbrief
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CDA op 25 oktober

Op dinsdagavond 25 oktober vindt in het wijkcentrum Kerk en Zanen,
de Oude wereld 51 - 59 2408 NV Alphen aan den Rijn de Algemene Ledenvergadering  van CDA Alphen aan den Rijn plaats.

Aanvang van de avond is 20.00 uur.
Van 20.00 uur tot 21.15 uur is het openbare gedeelte en voor iedereen toegankelijk.
Thema is 'Jongeren en CDA'

Vanaf 21.30 uur vindt het huishoudelijk deel plaats.
Dit is een besloten gedeelte en alleen toegankelijk voor CDA leden.

Onderstaand het hele programma van deze avond:
Programma

Like CDA Fractieflits oktober - 2 on Facebook

CDA fractie kiest voor variant 5

De inspraak van de bewoners van Hazerswoude Rijndijk  is geweest, nu was de keuze aan de Raad tussen variant 1a : het station inpassen in de bestaande woonwijk en de Gemeneweg laten zoals die nu is of variant 5: het station inpassen tussen de bestaande en de nieuwe wijk Westvaartpark en de Gemeneweg iets omleggen.  Vanuit de CDA-fractie hebben we steeds aangegeven dat de oplossing veilig en begaanbaar moet zijn voor alle leeftijdsgroepen, dat de oplossing moet passen bij de bestaande bebouwing in Rijndijk en bij de nieuwbouwplannen voor Westvaartpark. Op basis van deze argumenten hebben wij gekozen voor variant 5. Een meerderheid van de Raad koos voor deze variant.
Wij hebben voorgesteld bij amendement om deze variant nog iets veiliger te maken voor de fietsers. Bij de voorgestelde fietserstunnel moeten alle fietsers van en naar Hazerswoude dorp de Gemeneweg oversteken met verkeerslichten. Ons voorstel was om die kruising en de fietstunnel dan maar te schrappen en het fietspad aan de westkant van de Gemeneweg te laten. Het spoor blijft een enkel spoor, en dan is dat eigenlijk een iets veiliger optie, hoewel de verschillen klein zijn. We kregen daar geen meerderheid voor.
De publieke tribune bij de Raadsvergadering was goed gevuld met bewoners van Rijndijk. De bewoners waren onderling verdeeld. Met het besluit van de Raad is er duidelijkheid gekomen. Wij hebben de bewoners bedankt voor hun betrokkenheid en hen gevraagd nu weer samen te werken aan een mooi en leefbaar Rijndijk, straks met een station!
Like CDA Fractieflits oktober - 2 on Facebook

Inspraak/beginspraak

De CDA fractie kiest voor beginspraak én inspraak.
Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om voortaan voor alle belangrijke onderwerpen eerst naar de inwoners van Alphen aan den Rijn te gaan om hun mening te vragen over het betreffende onderwerp. Dit heet ‘beginspraak’.  De CDA fractie vindt dit een goede zaak. In de wet is vastgelegd dat er een formele inspraak ronde volgt, wat inhoudt dat er  in onze gemeente tweemaal ingesproken kan worden.  Dat is veel.  Het college stelde voor om dat niet twee maal te doen, maar alleen bij de beginspraak. Daarmee vergat ze dat de discussie in de raadscommissie met de politieke partijen - voor raadsleden van groot belang - daarmee zou komen te vervallen. Mede op verzoek van het CDA is dit idee dus niet door gegaan.
Het CDA kiest voor het indienen van bezwaren voor 6 weken.
Het college wilde het indientermijn van bezwaren bij beginspraak terugbrengen naar  4 weken. Dat vonden wij erg verwarrend . Immers overal wordt zes weken gebruikt. Vandaar dat de raad dit idee heeft verworpen.
Like CDA Fractieflits oktober - 2 on Facebook

Groenparticipatie/Bladkorven

De CDA fractie heeft een raadsvraag gesteld over het beleid omtrent bladkorven en waar onze inwoners dat kunnen lezen.
Dat mensen in hun eigen wijk kunnen meedoen in het onderhoud van het openbaar gebied vinden wij belangrijk. In de herfst is dat mogelijk door bladeren in bladkorven te verzamelen, echter hoe komen ze in de straat?  Wethouder Hoekstra heeft aangegeven dat als mensen vragen om een bladkorf en in dat gebied ook genoeg bomen staan, deze in de straat worden geplaatst. Dit wordt binnenkort in diverse media vermeld.
Like CDA Fractieflits oktober - 2 on Facebook

Radenconferentie Participatiewet en Sociale Werkplaats Alphen (SWA)

Op 5 oktober zijn de gemeenteraden van Alphen ad Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst heeft men zich gebogen over het document wat de nieuwe richting van het  sociaal werkbedrijf in onze gemeente moet vormgeven.  Afgelopen periode zijn er diverse bijeenkomsten geweest, ook een bezoek aan de SWA en er staat nog een bezoek aan het sociaal werkbedrijf in Leiden en Waalwijk op het programma. Dit alles om ons als raad voldoende informatie te geven om het juiste besluit te nemen. De sociale werkplaats moet een verandering ondergaan om een gezond bedrijf te worden dat in de toekomst plaats biedt aan beschutte werkplekken en leerwerk plekken voor diegenen die op een reguliere baan in de maatschappij terecht moeten komen. Vanuit het Rijk komt minder geld beschikbaar, wat het geheel tot een grote uitdaging maakt.  In november volgt de commissiebehandeling en het besluit in de gemeenteraad.
Like CDA Fractieflits oktober - 2 on Facebook

Actuele onderwerpen uit de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober.

Vragen over Tafeltje Dek Je

Tijdens de raadsvergadering heeft de CDA fractie vragen gesteld over de voorziening
Tafeltje Dek Je binnen de kernen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk. Aanleiding hiertoe is een brief die gestuurd is vanuit ouderenorganisaties naar de gemeente en het gesprek dat CDA heeft gehad tijdens ons werkbezoek met vrijwilligers uit Benthuizen. We hebben wethouder de Jager uitleg gevraagd over de brief en of de voorziening Tafeltje Dek Je op de manier zoals deze nu is kan worden voortgezet. Ook wilden wij graag weten wat de consequenties zijn als deels gestopt wordt met de ondersteuning van Tafeltje Dek Je.
Wethouder de Jager heeft duidelijk aangegeven dat deze voorziening ook binnen deze kernen gegarandeerd blijft en dat de gemeente eind oktober een overleg met betrokkenen heeft gepland.
De CDA fractie houdt de vinger aan de pols.

Beleidsbrief Erfgoed
CDA is blij met deze beleidsbrief die de eerste aanzet  geeft voor het erfgoed- en monumentenbeleid in de gemeente Alphen aan den Rijn. CDA geeft wel aan zorgvuldig om te gaan met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en hierbij tijdig en goed in overleg te gaan met de bewoners. Wethouder van Velzen neemt dit mee in zijn uitvoering.

Halte station Snijdelijk, Boskoop
CDA stemt in met het plan, maar vraagt wel extra aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zoals het plan nu aangeeft kunnen fietsers en voetgangers vanuit Snijdelwijk noord-oost het snelst over het parkeerterrein naar het station, hetgeen een gevaarlijke situatie kan opleveren. Wethouder Hoekstra geeft aan hier tijdens de uitvoering op terug te komen.
Like CDA Fractieflits oktober - 2 on Facebook
Copyright © 2016 CDA Alphen aan den Rijn, alle reachten voorbehouden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden

 


This email was sent to <<Email - adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Alphen aan den Rijn · p/a Parklaan 158 · Boskoop, Zuid Holland 2771JM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp